Sobota, 27. mája 2017, meninyIveta, zajtra Viliam
Dnes prezretých 3518 študentských prácOnline: 503 mladých ľudí

:: Prihlásenie

Odporúčame

:: Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

Vznik a vývoj európskych štátov Francúzska, Anglicka a Svätej rímskej ríše

Autor: Dievča katika (32)
Typ práce: Maturita
Dátum: 10.06.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 557 slov
Počet zobrazení: 6086
Tlačení: 403
Uložení: 405
Popíšte vznik a vývoj európskych štátov Francúzska, Anglicka a Svätej rímskej ríše
- Charakterizujte francúzsko-anglické vzťahy a opíšte priebeh storočnej vojny
- Uveďte dôsledok storočnej vojny pre vnútropolitický vývoj v Anglicku
- Charakterizujte podstatu boja o investitúru
- Pomocou mapy vymenujte územia súčasnej Európy, ktoré pokrývala Svätá rímska ríša
Pomôcky: Historická mapa- Stredná a južná Európa v XIV. a XV. stor.(Atlas svetových dejín, 1.diel, Pravek- stredovek, s. 29)


- vzájomné vzťahy medzi týmito dvoma krajinami boli tradične zlé
- korene tohto sporu siahajú až do roku 1066, kedy sa normandský vojvoda Viliam I. Dobyvateľ vylodil v Anglicku a v bitke pri Hastingse ho definitívne dobil
- bo dobití sa nechal korunovať za anglického kráľa, no to sa nepáčilo francúzskym kráľom, voči ktorým bol Viliam a jeho predchodcovia lénnikmi a rovnaké postavenie od neho vyžadoval francúzsky kráľ aj teraz, hoci Viliam ako anglický kráľ pochopiteľne lénnikom nebol
- navyše oba panovnícke rody boli počas histórie viac či menej spríbuznené, takže si navzájom robili nároky na ten druhý trón
- roku 1328 smrťou francúzskeho kráľa Karola IV. vymrela kapetovská dynastia v priamej línii
- nárok na trón si na základe príbuzenstva robil anglický kráľ Eduard III., no francúzska šľachta namiesto neho uprednostnila Filipa VI. z vedľajšej vetvy, rodu Valois
- okrem toho Filip si chcel podmaniť flanderské mestá, ktoré boli strategickým odberateľom anglickej vlny, čo bolo pre anglické hospodárstvo mimoriadne dôležité odvetvie hospodárstva
- práve tieto snahy viedli k rozpútaniu storočnej vojny(1337-1453)
- v prvej fáze vojny malo prevahu Anglicko, keď roku 1346 zvíťazilo v bitke pri Crécy(na strane Francúzov tu zahynul český kráľ Jen Luxemburský) a roku 1356 v bitke pri Poitiers
- neusporiadaní francúzski rytieri nedokázali odolať skvelej anglickej lukostreľbe
- po týchto bojoch vo vojne obrat a Francúzi dobili do konca 14. stor. späť stratené územia
- posledná fáza vojny sa začala roku1414a rok nato utrpeli Francúzi zdrvujúcu porážku pri Azincourte, čo využil anglický kráľ Henrich V. a stal sa francúzskym regentom
- proti tejto anglickej nadvláde sa zdvihlo všeľudové povstanie, na čelo ktorého sa roku 1429 postavila Jana v Arcu, ktorej sa podarilo na čele armády oslobodiť obliehaný Orleáns
- rok nato ju zajali Burgunďania, ktorí ju za 10 000 zlatých predali Angličanom, bola súdená a 30.mája ju ako bosorku upálili(rehabilitovaná 1456)
- napriek tomu Francúzi dosiahli konečné víťazstvo v storočnej vojne bitkou pri Castillone
- v dôsledku porážky v storočnej vojne sa Anglicko dostalo do hlbokej krízy, ktorá vyústila do tzv. vojny dvoch ruží, ktorá trvala 30 rokov a bola ukončená sobášom medzi Henrichom Tudorom a Alžbetou Yorkskou
- nástupom tudorovskej dynastie sa v Anglicku otvorila cesta k stabilizácii pomerov a novému mocenskému vzostupu v 16. storočí
- podstatou boja o investitúru, jedného z najvýznamnejších sporov stredoveku, kde oproti sebe stáli pápež ako najvyšší predstaviteľ cirkevnej a rímskonemecký cisár ako predstaviteľ svetskej moci, je právo dosadzovať vyššie cirkevné úrady
- pápež Gregor VII. zakázal duchovným prijať cirkevný úrad z rúk laika, čo porušil nemecký kráľ Henrich IV., ktorý dokonca vyhlásil zosadenie pápeža, načo pápež reagoval exkomunikovaním kráľa
- Henricha pod hrozbou exkomunikácie opustili jeho prívrženci a tak sa v januári 1077 vybral za pápežom do Canossy prosiť o odpustenie a prijatie späť do cirkvi
- boj o investitúru bol ukončený tzv. wormským konkordátom v roku 1122, kde bol nastolený kompromis- biskupa volí cirkev za prítomnosti kráľa, ten mu ako prvý odovzdá žezlo, potom nasleduje odovzdávanie berly a prsteňa
- z politického hľadiska vyhral kráľ, no z historického hľadiska pápež preukázal svoju prevahu nad svetskou mocou
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4)
  Podobné práce Typ práce Rozsah Hodnotenie
Slovenčina Na sever od Rímskej ríše Referát 400 slov 0
Slovenčina O rímskej kultúre a jej vplyve na neskoršiu európsku kultúru Maturita 441 slov 8.5
Slovenčina Dejiny Anglicka Referát 1083 slov 6.4
Slovenčina Vznik Anglicka Referát 605 slov 10
Slovenčina Francúzska revolúcia Referát 832 slov 0
Slovenčina Veľká francúzska revolúcia Referát 1600 slov 0
Slovenčina Francúzska revolúcia 1789 – 1799 Referát 1170 slov 2
Slovenčina Francúzska revolúcia 1789 – 1799 Maturita 690 slov 7.5
Slovenčina Dejiny Francúzska do konca storočnej vojny Poznámky 410 slov 5.1
Slovenčina Dejiny Francúzska Referát 1322 slov 5.4
Slovenčina Mocenský rast Francúzska Poznámky 474 slov 4.5
Slovenčina Veľká francúzska revolúcia Referát 1404 slov 5.7
Slovenčina Francúzska revolúcia 1789-1799 Poznámky 171 slov 7.8
Slovenčina Francúzska revolúcia Poznámky 670 slov 4.3
Slovenčina Francúzska revolúcia a Európa Poznámky 414 slov 2.6
Viac podobných prác (21) »

Diskusia: Vznik a vývoj európskych štátov Francúzska, Anglicka a Svätej rímskej ríše

Pridať nový komentár
0.012