Slovenská republika 1939 – 1945

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: ypsilon (15)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 24.05.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 792 slov
Počet zobrazení: 98
Tlačení: 4
Uložení: 17

Slovenská republika 1939 – 1945

29.9.1938 - Mníchov ( Chamberlain, Daladier, Mussolini, Hitler ) – odstúpenie pohraničných oblastí ČSR.

Žiadosť o autonómiu: najprv HSĽS, 6.10.1938 na konferencii v Žiline aj ostatné strany – vyhlásenie autonómie.

Ústredná vláda v Prahe požiadavku prijala. Na čele s Tisom.

2.11.1938 – Viedenská arbitráž, odstúpené južné Slovensko, Podkarpatská Rus.

Vznikla otázka čo so zbytkom Slovenska. Rozdelenie medzi susedné Maďarsko a Poľsko, alebo vytvoriť samostatný štát. Začiatkom marca prepukla vnútropolitická kríza, objavili sa názory na vybudovanie vlastného štátu.

Pražská vláda na tieto úvahy reagovala vojenskou diktatúrou, v noci z 9. na 10. 3. 1939 bola na Slovensko vyslaná armáda. Tiso bol zosadený, do funkcie sa dostal Karol Sidor.

13.3.1939 – Tiso odletel k Hitlerovi do Berlína.

14.3.1939 – na zasadaní Slovenského snemu bola vyhlásená Slovenská republika.

15.3 1939 – Bol v českých krajinách zriadený Protektorát.

Celý tento postup mal aj svoje klady. SR vznikla ešte pred vojnou, preto sa jej podarilo diplomatické uznanie 27 štátov. ( mimo USA, ktoré SR nikdy neuznalo)

Najhoršie vzťahy mala SR z Maďarskom. Pre oboch sa tútorom stalo Nemecko.

23.3.1939 – bola podpísaná Zmluva o ochrannom pomere medzi Nemeckou ríšou a Slovenskou repukbikou. V praxi to znamenalo, že vo všetkých dôležitých miestach boli dosadení Nemci. Najmä v ministerstvách, úradoch a podnikoch.

 21.7. 1939 – bola schválená Ústava SR.

Politický systém sa dá charakterizovať ako otvorená diktatúra. 14.3.1939 - bol podpísaný zákon č. 1, ktorý dovoľoval vládnuť nariadeniami. ( týmto fakticky všetky demokratické vymoženosti prvej republiky zanikli )

Najdôležitejšie miesto v spoločnosti mali iba príslušníci „ vyvolených“ organizácií. HSĽS, HG, Deutsche Partai, Hlinková mládež, Kresťanské odbory. Iba ich členovia mohli zastávať akékoľvek funkcie. To malo za následok obrovský nárast počtu členov, ostatne obdobný ako o niečo skôr v Nemecku. ( 1938 – HSĽS – 50 300, 1942 – 289 180)

Hospodársky vývoj:

Nastala vojnová konjunktúra. Česi a Židia boli odstránení zo svojich pozícií, čin sa uvolnili tisíce pracovných miest, a pritom pomerne lukratívnych. Akútny bol nedostatok kvalifikovaných odborníkov. V rokoch 1939 – 40 -nastal prudký rast zamestnanosti, výroby a investícií. Bola realizovaná výstavba ciest, železníc, ktorá bola finančne podporovaná aj z Nemecka. Dôležité miesto mala zbrojná výroba. Rast priemyselnej výroby bol na neuveriteľnej úrovni 62 % !!! Bohužiaľ zisk plynul najmä do Nemecka. Nemecké firmy totiž ovládali okolo 50 % kapitálu na Slovensku. Odbyt mali aj roľníci, pretože bola odstránené vážna konkurencia južných oblastí Slovenska, ktoré teraz neboli súčasťou štátu. Zvýšený dopyt sa týkal najmä prvých rokov vojny. Nezamestnanosť riešilo aj rozšírenie armády a nábor robotníkov do Nemecka (160000). Fungovanie SR bolo ospravedlňované tzv. teóriou menšieho zla. Vedenie štátu bolo v podstate rozdeliteľné do dvoch skupín. Jednu reprezentoval Tiso a druhú tvorili fašistickí radikáli, zoskupení okolo V. Tuku. ( žiadali napríklad rozsiahle zmeny vo vláde a dokonca obmedzenie moci kňazov)

Rozpory boli často riešené v Nemecku. 1940 – Hitler v Salzburgu po poradách nadiktoval zloženie slovenskej vlády. Tuka – predseda vlády a minister zahraničia, Mach – veliteľ HG, minister vnútra.

Január 1941 – bol vypracovaný program: 14 bodov slovenského národného socializmu.

V podstate sa realizovala nacistická kontrola Slovenska, cez DP, dôverníkov Gestapa, HG a slovenských fanatikov. Spolupráca s Nemeckom priniesla Slovensku aj účasť na vojne. Ťaženie proti Poľsku, korisťou boli územia odčlenené po Mníchove ( na Orave, Kysuciach, Spiši). Ochotne sme sa zapojili aj do vojny proti Rusku.

Protižidovské opatrenia:

Zbavovaní majetku, práce, firmy prechádzali za minimálne cena do „ kresťanských“ rúk. Odstavení boli aj lekári, advokáti, zakázaný výkon učiteľom, redaktorom, dôstojníkom. Zákon zakazovala trestal styk Árijca so Židom.

  1. 3 .1942 – odišiel prvý transport z Popradu, do októbra odtransportovali 58 000.

Nepomohli ani protesty Vatikánu ani prosby rabínov.

( v zošite ešte doplnené o odboj )

Dodatky:

Slovenský štát ( oficiálne Slovenská republika) – vznikol 14.3.1939 na základe zákona o samostatnom slovenskom štáte. Na čele štátu stál prezident Msgr. J. Tiso.

  • 1. Slovenská krajina vyhlasuje sa za samostatný a neodvislý slovenský štát. Snem Slovenskej krajiny pretvára sa na zákonodarný snem slovenského štátu.
  • 2. Až do vydania ústavy slovenského štátu celá vládna a výkonná moc je v rukách vlády, ktorú menuje predseda snemu.
  • 3. Všetky doterajšie zákony, nariadenia, opatrenia ostávajú v platnosti so zmenami, ktoré vyplývajú z ducha samostatného slovenského štátu.
  • 4. Vláda sa splnomocňuje, aby cestou nariadenia vykonávala všetko, čo je v prechodnom čase potrebné na udržanie poriadku a na zabezpečenie záujmov slovenského štátu.

Viedenská arbitráž: diktát zmeny československých hraníc v prospech horthyovského Maďarska na základe arbitrážneho rozhodnutia ministrov zahraničných vecí Nemecka

( J. Ribbentrop) a Talianska ( G. Ciano) z 2.11.1938 vo Viedni. Na rokovaní sa za československú delegáciu zúčastnili J. Chvalkovský, I. Krno, J. Tiso, F. Ďurčanský, P. Teplanský. Odstúpením územia Maďarsko získalo okrem Bratislavy a Nitry všetky väčšie mestá , na ktoré si nárokovalo. Slovensko stratilo v prospech Maďarska

10 390 km2 územia s 854 217 obyvateľmi. Z tohto počtu sa hlásilo k slovenskej alebo českej národnosti 272 145 obyvateľov. Podľa štatistiky žilo na odstúpenom území asi 46 000 židov. Po viedenskej arbitráži zostalo na Slovensku približne 90 000 židov. 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.012 s.
Zavrieť reklamu