Jazykové skupiny

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: ypsilon (15)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 24.05.2023
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 210 slov
Počet zobrazení: 90
Tlačení: 3
Uložení: 4

Jazykové skupiny

Na svete existuje nepreberné množstvo jazykov. Mnohé z nich vykazujú príbuznosť ale existujú aj také , ktoré sú úplne izolované. Medzi základné veľké jazykové skupiny patria:

 1. Indoeurópske
 2. Semitské, hámitské
 3. Uralské, altajské
 4. Čínske
 5. Malajské
 6. Bantuské

Existuje aj delenie morfologicko – psychologické.

Tieto jazyky nie sú natoľko príbuzné a nevykazujú také spoločné znaky ako hlavné jazykové skupiny. Ide skôr o psychologickú príbuznosť.

 1. Hottentotské v Afrike
 2. Austrálske
 3. Polárne ( hyperborejské)

Pomerne roztrieštené sú jazyky:

 1. Stredoázijské
 2. Kaukazské
 3. Novoguinejské

K úplne osamostatneným jazykom( oddelených z možno kedysi väčšej skupiny), ktorých príbuznosť nevieme určiť patrí napríklad: baskičtina

Tak isto genealogicky roztrieštené sú jazyky americké. Tu sa javí iba jedna väčšia skupina, aztécko – sonorská. Aj tu nájdeme skôr príbuznosť morfologicko – psychologickú. Z tohto hľadiska sa americké jazyky dajú rozdeliť iba do dvoch príbuznejších skupín:

 1. Nahuatl
 2. Kečchua ( v južnej Amerike)

Indoeurópske jazyky

Tieto sa delia na množstvo ďalších skupín

 • Árijská ( v užšom slova zmysle)
 • Armejská
 • Slovanská
 • Baltsko – litovská
 • Albánska
 • Grécka
 • Italská
 • Keltská
 • Germánska

Niektoré indoeurópske jazyky zanikli ale sa rozptýlili.

Ide napríklad o jazyky skýtske, rozšírené na nížinách okolo Čierneho mora, ktoré vykazujú príbuznosť s jazykmi iránskymi. Trácke jazyky v severnej časti Balkánskeho polostrova , sem asi patrila aj macedónčina a podľa analýzy mien aj frýzsky jazyk. Ilýrsky jazyk rozšírený na západ od tráckeho sa zbytkovo objavuje v albánčine a tak isto sa rozplynuli a málo zachovali jazyky keltské.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.012 s.
Zavrieť reklamu