Počátky českého státu - první Přemyslovci

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Nelly
Typ práce: Referát
Dátum: 15.07.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 376 slov
Počet zobrazení: 5 705
Tlačení: 447
Uložení: 485
Praktické!
počátky českého státu – konec 9. století
-  po zániku Velké Moravy se další vývoj státu přenesl na západ (= do Čech) – do přemyslovského knížectví
-  zde mnoho kmenů – největší Čechové v pražské kotlině – převaha nad ostatními kmeny (Lučané, Pšované, Charváti, Sedlčané)
 
Bořivoj
-  1.historicky doložený kníže, příslušník dynastie Přemyslovců (odvozuje svůj původ od bájného Přemysla oráče)
-  přesun sídla z Levého Hradce do Prahy (významný brod přes Vltavu = důležité obchodní středisko) – od té doby Praha hlavní politické a kulturní středisko českého státu
-  přijal s manželkou Ludmilou křesťanství od Metoděje (východní)
-  do své smrti věrným spojencem Velkomoravské říše
 
Bořivojovi synové:
-  příklon k západnímu (latinskému) křesťanství
Spytihněv I. – odtržení od Velké Moravy
Vratislav I. – manželka Drahomíra
 
po smrti Vratislava spory mezi Drahomírou a Ludmilou o vliv na nezletilého Václava (syn Drahomíry)
à 921 - zavraždění kněžny Ludmily na Tetíně Drahomířinou družinou (à Ludmila svatořečena)
 
vláda knížete Václava
-  založení sv.Víta na Pražském hradě
-  mír se sasským králem Jindřichem I. Ptáčníkem (odvádění tributu)
 
-  pak se dostal do sporu se svým bratrem Boleslavem (touha po moci)
-  935 (nebo 929 podle první staroslověnské legendy o sv.Václavovi) – Boleslav dal Václava zavraždit (na Staré Boleslavi) à prohlášen církví za světce – vznik svatováclavského kultu à patron české země, symbol české státnosti
 
Boleslav I.Ukrutný – bratr Václava
-  nejprve spory s německým krále Otou I. pak spojenci (porážka Maďarů na řece Lechu)
-  raženy 1.české mince – stříbrné denáry
-  pevně ovládl celou zemi
 
Boleslav II. Pobožný – syn Boleslava I.
-  aktivní církevní politika
-  jeho sestrou Mladou založen 1.ženský klášter – sv. Jiří na Pražském Hradě (benediktini)
-  upevnění knížecí moci
-  území – Čechy, Morava, část Slovenska
 
973 – zřízení pražského biskupství (podřízeno arcibiskupství v Mohuči)
-  2.pražským biskupem se stal Slavníkovec Vojtěch
-  usiloval o posílení prestiže církve (proti stále přežívajícím pohanským zvykům)
-  zasloužil se o založení 1.mužského kláštera (Břevnov - benediktíni)
-  ale spory s knížetem Boleslavem
-  zabit 997 prohlášen za svatého = 3.patron české země
 
Slavníkovci – téměř rovnocenný knížecí rod, jihovýchodně od Prahy – nebezpečný soupeř
995vyvraždění Slavníkovců na hradišti v Libici Boleslavem à nadvláda Přemyslovců v Čechách
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#prvni prmyslovci #premyslovci #vznik českeho štátu


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018