Velká Morava a její historický význam

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Nelly
Typ práce: Referát
Dátum: 15.07.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 410 slov
Počet zobrazení: 4 601
Tlačení: 418
Uložení: 510
Praktické!
(křesťanská mise Konstantina a Metoděje)
 
Velkomoravská říše
-  nejstarší raně středověký západoslovanský stát
-  1.polovina 9.století - na dolním toku Moravy
-  z původního jihomoravského jádra se postupně rozšířila a zahrnula oblasti v Čechách, Slezsku, na dnešním Slovensku a v Podunajské nížině
 
Mojmír I.

-  zřejmě přijal křesťanství
-  mírové vztahy s Franskou říší
-  830- Mojmírův útok na knížete Pribinu (nitranské knížectví) – Nitra připojena k Velké Moravě
 
-  ve třicátých letech přijali křest předáci Moravanů a 845 přijelo pro křest do bavorského Řezna 14 českých „vévodů“ i s družinami
 
Rostislav I.
-  Mojmírův synovec
-  zpočátku podpora východofranského krále Ludvíka Němce, ale úsilí o nezávislost (církevní i politickou) à dostal se s ním do konfliktu
-  snaha získat podporu pro posílení státu a křesťanství u římského papeže – ten odmítá
-  Rostislav se obrací na patriarchu – 863: vysláno poselstvo do Cařihradu k světské a duchovní hlavě východního křesťanství (císaři Michalovi III. a patriarchovi Fotiovi)
-  na Moravu vyslána misie v čele se solunskými bratry Konstantinem (později Cyril) a Metodějem
-  úmyslem Cařihradu zřejmě bylo vytvořit na Moravě církev východního typu a udržovat trvalé styky¨
-  staroslověnština, písmo hlaholice, později cyrilice
-  boj mezi západním a východním křesťanstvím o moc – Velká Morava ve středu
-  poté co byl zabit císař Michal a poražen Fotius nastala otázka vysvěcení žáků cyrilometodějské misie a problémem užívání staroslověnštiny jako liturgického jazyka à kupodivu k tomu papež dává svolení, a jmenuje Konstantina biskupem
- nadále napjaté vztahy s východofranskou říší
 
Svatopluk
-  za pomoci Franků svrhl Rostislava a vydal ho Ludvíku Němcovi (Rostislav uvězněn, oslepen)
-  postupně se zbavoval Franků odváděním poplatku (tributu) a Forchheimským mírem
-  úsilí o oporu u římského papeže à příklon k latinské liturgii (× činnost Metodějova - po jeho smrti žáci vyhnáni) – důsledek sporů mezi latinskými a slovanskými kněžími – zákaz slovanských obřadů
-  za Svatopluka se V.M. stala největší rozsahem i významem
 
po smrti Svatopluka (894) spory mezi jeho syny o vládu à vítězí Mojmír II.
-  ale oslabení říše, která se dostávala pod tlak Maďarů
-  odpadá Panonie, Čechy, Lužice
 
-  asi roku 903 velký útok Maďarů – prameny dokonce hovoří o „vylidnění Moravy“
-  poslední šancí bavorské vojsko – 907 v bitvě u Bratislavy poraženo, definitivní rozpad říše
 
Kultura
-  založení slovanského písemnictví
-  Zákon sudnyj ljudem, Proglas, Panonské legendy: Život Metodějův, Konstantinův
 
-  archeologické nálezy – hradiště: v Mikulčicích (Rostislavovo sídlo?), v Starém Městě u Uherského Hradiště, Nitra, Děvín
-  různé kulturní vlivy
-  šperkařství – gombíky (knoflíky)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#velka morava #velka morava architektura


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.040