Český stát za posledních Přemyslovců

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Nelly
Typ práce: Referát
Dátum: 16.07.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 359 slov
Počet zobrazení: 3 472
Tlačení: 348
Uložení: 448
Praktické!
(České království až do vymření Přemyslovců)
 
na konci 12.století - stabilita poměrů, upevnění českého státu, konec vnitřních rozbrojů
 
Přemysl I.Otakar
-  obratná politika, obnovení královského titulu v Čechách
1212 královský titul stvrzen dědičně Zlatou bulou sicilskou – císařem Fridrichem II.
-  vedle toho, právo Čechů volit svého krále, závazky vůči říši jen symbolické
-  právo českého panovníka volit císaře (jeden ze 7 kurfiřtů-volitelů)
-  seniorát nahrazen primogeniturou (prvorozenectví – nástupce krále nejstarší syn)
-  změna znaku českého království – dvouocasý lev v červeném poli (místo orlice)
- Čechy se z knížectví staly dědičným královstvím a zároveň nejpřednějším útvarem v římské říši
-  nástupce Václav I.
 
během 13. století
kolonizace neobydlených oblastí – zvláště z přelidněných oblastí Německa - změna národnostní skladby - soustátí dvou národů (to pak trvá až do 1946)
-  součástí kolonizace budování sítě měst:
- královská města s privilegii od panovníka (Litoměřice, Hradec Králové, Brno, Olomouc, Znojmo)
- významné postavení tzv.horní města – těžba drahých kovů – zvl.stříbra (nejvýznamnější Kutná Hora, Jihlava)
-  počátek zemského soudu
-  počátky gotické kultury
-  rozkvět rytířské kultury (vliv Němců – minesängři - turnaje, dvorská poezie, hrady, erby)
 
Přemysl II. Otakar
-  „král železný a zlatý“ (=vojenská síla a bohatství)
-  prudký vzestup českého státu se odrazil v mezinárodních vztazích
-  rozdrobenost v německých oblastech × Přemyslova říše – získal Korutany, Štýrsko (= říše se rozkládala od Krkonoš až k Jaderskému moři)
-  úsilí Přemysla o německou královskou korunu a římské císařství
-  ale obava německých knížat – zvolili raději bezvýznamného Rudolfa Habsburského (1273)
-  - nepřátelství a boj: Přemysl se musel vzdát všech zemí kromě Čech a Moravy
-  - 1278 – bitva na Moravském poli – Přemysl zahynul
- Čechy dány do správy Otovi Braniborskému (poručník nezletilého Václava II.)
-  Braniboři v Čechách – drancování země
 
Václav II.
-  obnovení pořádku v zemi
-  získal polskou korunu (- velká říše česko-polská) a uherskou korunu = mocenský rozmach Přemyslovců
-  mincovní reforma (1300) – ražba stříbrných českých (pražských) grošů (v Kutné Hoře)
 
Václav III.
-  musel se vzdát uherské koruny a obrátil svou pozornost k udržení polské koruny
-  při vojenském tažení do Polska úkladně zavražděn v Olomouci – 4.8.1306
 
- vymření Přemyslovců po meči
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#český stát za posledních Přemyslovců


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017