Gotický sloh v Evropě a u nás

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Nelly
Typ práce: Referát
Dátum: 16.07.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 520 slov
Počet zobrazení: 5 653
Tlačení: 540
Uložení: 535
-  stavební sloh, ale také ucelený umělecký styl v Evropě
-  název vznikl v renesanci podle domnělých autorů – Gotů – sloh označen za hrubý, zmatený, barbarský
-  vznik v pol. 12. stol. ve stř. Francii –odtud se šiří do ostatní Evropy; vrchol ve 14. stol. – někde až do poč. 16.století (zatímco jinde už je renesance)
-  vystihuje princip křesťanského chápání světa
-  asi jediná sloh, který nečerpá z antiky
-  myšlenkový základ představuje scholastika (myšlenkový systém vysvětlující a zdůvodňující církevní dogmata) - vše je dílem Boha, všemu vtiskl řád – projev náboženského zvroucnění
-  rozvoj gotiky v Čechách – po nástupu Lucemburků (francouzský vliv)
 
Architektura
-  doklad moci a bohatství církve
-  složitá symbolika
 
znaky:
-  křížová klenba zdobená složitými ornamenty
-  lomený oblouk – symbol sepjatých rukou k motlitbě
-  snaha o maximální odhmotnění a odlehčení stavby - vnější opěrný systém pilířů a oblouků, slabé zdi
-  zdůraznění vertikální linie – vysoké stavby - směřování vzhůru k nebesům, cesta k bohu
-  figurální chrliče
 
typická gotická stavba - katedrála (vrcholný projev gotické architektury)
-  vysoká stavba, vysoká úzká zdobená okna
-  vitráže – obrazy z barevných skel
-  rosetová okna 
-  půdorys kříže, bohatě zdobený portál

památky: katedrály - Notre Dame, v Remeši, dóm sv.Štěpána ve Vídni, kostel sv.Barbory v Kutné Hoře
za Karla IV. dochází k obnově Hradu – stavba nové gotické katedrály na místě Spytihněvovy baziliky
-  pro stavbu získán francouzský stavitel Matyáš z Arrasu, pracoval i na založení Nového Města pražského či na stavbě Karlštejna, který se stal místem uložení korunovačních klenotů Svaté říše římské
-  po Matyášově smrti povolal císař na dokončení katedrály mladého (teprve 23let) Petra Parléře - dokončil presbytář i se svatováclavskou kaplí a začal stavět věž, stavba však zůstala nedokončena (dostavba až přelom 19. - 20.století), další Parléřovou stavbou Karlův most
 
Sochařství
-  sochy a plastické ozdoby součást výzdoby mnoha katedrál
-  náboženské náměty
- madonny – Panna Marie s Ježíškem
- piety – Kristovo tělo snímané z kříže
-  postavy zdůrazňují směr vzhůru, k nebesům = vysoké, štíhlé, mírné esovité prohnutí
-  splývavý, řasený oděv, oděv tvoří s postavou celek
-  odraz psychického stavu
-  aby bylo možno rozpoznávat jednotlivé svaté, začali jim být udělovány různé atributy
 
u nás činnost sochařské huti Petra Parléře, kde vznikala výzdoba chrámu sv. Víta (21 bust portrétů tvůrců katedrály na triforiu a českých patronů, náhrobní portréty českých králů, socha sv. Václava), ale i samostatné sochy (bronzová socha sv. Jiří z nádvoří Hradu), také výzdoba Staroměstské mostecké věže s portrétem Karla IV., jeho syna Václava IV. i s postavou sv. Víta
 
Malířství
-  nástěnná malba (freska) se užívá jen ojediněle, prostory interiéru zabrala okna, rozvíjí se technika vitráže – nejvýznamnější v Saint Chapelle (Paříž), malba na sklo
-  tzv. tabulové obrazy – na vyhlazené dřevěné desce (olejová malba) – sloužili jako oltářní obrazy, charakteristický nezájem o reálnost zpracování (nedostatky v perspektivě a anatomii) i o pozadí námětu (většinou pokryto zlatou či jednobarevnou plochou).
-  knižní malba (iluminace) ručně psaných knih (iniciály, miniatury) - významné odvětví
 
malíři:
-  Ital Giotto di Bondone – první realistické tendence, trojrozměrnost figur
-  v Čechách: Mistr třeboňský, Mistr vyšebrodský, Mistr Theodorik (dvorní malíř Karla IV., autor výzdoby kaple sv.Kříže na Karlštejně – soubor asi 130 deskových obrazů s portréty světců)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#goticky sloh #goticky styl #goticka cesta dejepis #sloh z ceskeho jazyka


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019