Doba Rudolfa II.

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Nelly
Typ práce: Referát
Dátum: 16.07.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 911 slov
Počet zobrazení: 4 081
Tlačení: 424
Uložení: 514
Praktické!
(politika, umění a věda na císařském dvoře)
 
Rudolf II.
-  syn Maxmiliána II.
-  vládl 1576-1611, vychováván na španělském dvoře
-  byl psychicky nemocný, nevyrovnaná osobnost, genetické problémy – neschopný panovník - rozporuplná vláda - spíše než politice se věnoval kultuře
-  (Rudolfův levoboček Julian d’Austria měl rodové zatížení nejhorší, v r. 1608 na zámku v Českém Krumlově hrůzným způsobem zabil měšťanskou dívku, kterou hodlal získat jako svou milenku a její pozůstatky svrhl z oken do Vltavy.)
- 1583 přenesl centrum říše z Vídně do Prahy - kulturní, politické a hospodářské centrum Evropy
 
Politika
-  v Čechách i na Moravě začali obsazovat vedoucí pozice v úřadech katolíci - připravilo to prostor pro razantní rekatolizaci
-  převrat vyvolal odpor stavů
-  - snaha Rudolfova bratra Matyáše vydobýt pomocí moravských stavů trůn a stát se panovníkem celé říše – špatně snášel Rudolfovu politiku a měl pocit, že má právo zasahovat, protože Rudolf trpěl manio-depresivními záchvaty, které se s postupem věku zhoršovaly
-  Matyáš se rozhodl rozpoutat proti Rudolfovi stavovský odboj – podpora moravských a rakousko-uherských stavů
-  české stavy zachovaly Rudolfovy věrnost pod podmínkou, že bude vyhověno jejich požadavkům
 
-  mezi bratry uzavřen 1609 libeňský mír (na libeňském zámečku) – Rudolf se vzdal vlády nad Uhrami, Rakouskem a Moravou ve prospěch Matyáše – zůstávají mu Čechy, obojí Lužice a Slezsko
 
Rudolf je pak donucen ustoupit nekatolíkům a podepsat Majestát na náboženskou svobodu – znamená potvrzení (uzákonění) České konfese (vyhlášené Maxmiliánem II.) - podle jeho znění nesměl být nikdo pronásledován za své náboženství
 
Rudolf však myslel na pomstu:
-  využil pomoci příbuzného pasovského biskupa Leopolda a povolil vstup jeho vojsk na naše území
-  přišli r. 1611 od jihu a rabovali až do Prahy
-  to vyvolalo bouře jak obyvatelstva, tak Matyáše
-  Rudolf II. byl donucen vzdát se koruny v Matyášův prospěch
-  po jeho smrti v r. 1612 se Matyáš stal císařem římským. - konec éry Prahy jako sídelního města, vláda místodržících
 
Kultura a věda
-  rudolfínská Praha – tzv. „zlatá Praha“ – výstavné a pohostinné město = politické, společenské a kulturní centrum Evropy
 
Rudolf II. byl uměnímilovný člověk – sběratelem uměleckých děl a mecenášem vědců i šarlatánů.
-  vydal majestát, ve kterém rozhodl, aby malíři „nesluli řemeslem, ale uměním"
 
do Prahy přijíždí umělci, učenci, diplomaté, obchodníci…
-  především nizozemští malíři - představitelé manýrismu (= sloh mezi renesancí a barokem odklon od ren.zákonů a přesnosti, příklon k subjektivnímu vnímání x nebyl moc přijat lidmi) - Hans von Aachen, Bartoloměj Spranger, Arcimboldo i sochař Adrian de Vries
 
-  Rudolf II. získal řadu uměleckých děl jako dary od panovníků, některých šlechticů nebo i měst, která si chtěla koupit jeho přízeň
-  Rudolf nešetřil peníze na četné nákupy obrazů po celé Evropě
-  tehdy se do Prahy dostaly obrazy světoznámých malířů, jako byl Tizian Raffael, Leonardo da Vinci...
 
-  císařův sběratelský zájem byl také zaměřen na četné kuriozity-zvláštní předměty
-  v jeho sbírkách byste objevili přírodní předměty, polodrahokamy, různé kameny, exotické ovoce, ořechy nebo i herbáře
-  některé byly předělány na číše, misky apod., například ořechové skořápky, koráli, mušle...
-  unikátní věc byla například miska z velké mušle vsazená do umělecky vyzdobeného podstavce
 
Pražský hrad se stal významným centrem a skutečně reprezentačním císařským sídlem. Rudolf nechal upravit některé hradní prostory. Vznikl Španělský sál, kde byla umístěna velká část obrazů stejně jako v přilehlých komnatách a chodbách. Když Matyáš přesídlil z Prahy do Vídně, odvezl z Pražského hradu i velkou část Rudolfovy obrazárny. Rudolfovy sbírky pak byly také rozkradeny Švédy za 30–ti leté války. Na Pražském hradě přibyly také konírny, ptáčnice a tzv. lví dvůr, kde byla chována exotická zvířata. I blízko mnohých šlechtických sídel byly zakládané renesanční zahrady s pravidelným rozvržením, altánky, míčovnami, oranžériemi, zahradními domky, zdobenými malbami nebo sgrafitem.
 
Tato doba počátku novověku marně hledala středověký řád i renesanční harmonii. Lidé se proto častěji upínali na astrologii, alchymii a černou magii, které jim měli dát jakousi jistotu, bohatství a odpověď na některé zneklidňující otázky. Nadějně se také obraceli k vědeckému poznání, založenému na pozorování a pokusu. Hranice mezi vědou a magií nebyla zřetelná, obě sféry se vzájemně prolínaly. I proto dával Rudolf prostor jak podvodníkům, tak i seriózním učencům a vědcům.
-  Různí podvodníci, alchymisti - snaha najít kámen mudrců, vytvořit zlato z jiných kovů, elixír života, vytvořit umělého člověka: Golem
S poznáváním světa a vesmíru souvisela samozřejmě astrologie - věda o zkoumání hvězd a planet. V období 16. a 17. století zájem o astrologii vedl k řadě nových objevů. Císař Rudolf II. podporoval kolem roku 1600 řadu učenců, hvězdářů, kteří pozorovali Slunce a ostatní planety, ale také sestavovali horoskopy, o které byl v té době velký zájem. Tiskly se tedy kalendáře a pranostiky s předpovědí o nejbližší budoucnosti lidí, měst a zemí.
 
-  tehdy v Praze působili alchymisté Edward Kelley a John Dee i známí astronomové Tycho de Brahe a Johannes Kepler. Ten zde vyslovil své první dva zákony o pohybu planet.
-  1600 provedl lékař Jan Jessenius v Praze první veřejnou pitvu lidského těla s výkladem
-  vydávání Bible Kralické – dokonalý jazyk bible – spisovná norma češtiny
 
Atmosféra na císařské rezidenci byla jako stvořená pro různé dohady a fámy. Z některých se zrodily pověsti jako například o umělém Golemovi, zhotoveném rabínem Jehudou Löw ben Bezalel nebo o nesmírných pokladech Marka Mardochaje Maisla, který byl ve skutečnosti neobyčejně podnikavý židovský lichvář. S rudolfínskou Prahou také souvisí legendární doktor Johannes Faust.
Praha za Rudolfa II. se v 19. a 20. století stala vděčným námětem pro vznik povídek a románů psaných českými i cizími tvůrci a pro filmová zpracování.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Rudolf 2 #umenie Rudolfa II. #30ti letá válka


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018