Vznik ČSR na pozadí 1. světové války

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Nelly
Typ práce: Referát
Dátum: 16.07.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 673 slov
Počet zobrazení: 4 464
Tlačení: 375
Uložení: 392
Praktické!
(domácí a zahraniční odboj)
-  v Rakousku-Uhersku v 19.století rozvíjení národních hnutí, formování moderních národů
-  otázka dalšího trvání rakouské říše a postavení jednotlivých národů v jejím rámci
-  před válkou - český národ neusiluje o politickou samostatnost
 
po vypuknutí války - prorakouská oficiální politika, ale nechuť Čechů bojovat proti Slovanům (prosrbská hesla, červený šátečku), negativní vztah společnosti k Rakousku, válku nepřijali za svou
-  odmlčení české politiky (rozpuštěn vídeňský parlament)– významná role české kultury a tisku
-  sílí závislost Rakouska na Německu; válka chápána jako boj mezi Germány a Slovany - plán o vítězství (vytvoření německé střední Evropy a potlačení slovanských národů v RU)
-  prohra by znamenala naději na vytvoření samostatného Československa
-  ale - Dohoda ve svých plánech na začátku nepočítala s rozbitím rakousko-uherské monarchie (zůstala by jako protiváha Německu – po ruské revoluci (1917) dospěli spojenci k názoru, že samostatné národní celky budou nejlepší obrana proti bolševickému nebezpečí) - nutnost přeměnit českou otázku v otázku mezinárodní a zainteresovat Dohodu na jejím řešení
 
Zahraniční odboj
-  1914 odchod profesora TG Masaryka do emigrace –úkol: zorganizování zahraničního odboje proti RU a u spojenců prosadit myšlenku samostatného československého státu
-  právě zahraniční odboj pod vedením TGM by tím rozhodujícím faktorem v boji za samostatnost - jemu se podařilo přesvědčit velmoci (hlavně USA) o začlenění čsl. zájmů do jejich válečných cílů
-  doma opora pouze o tajnou organizaci Mafie pod vedením politologa Edvarda Beneše
-  posílení zahraničního odboje E.Benešem (1915 odchod do emigrace) a Milanem Rastislavem Štefánikem – slovenský astrofyzik žijící ve Francii, zprostředkoval kontakty na přední francouzské politiky
 
-  1916 vytvoření Českého zahraničního komitétu poté přejmenováno na Národní radu československou – hlavní orgán protirakouského odboje. Opora o české zahraniční komunity a legie
-  1915 podepsána v USA Clevelendská dohoda o společném zahr. odboji mezi Čechy a Slováky, návrhy na společný federativní stát
 
Československé legie
-  podpora Národní rady na vytvoření Československých legií
-  Československé vojenské jednotky v zahraničí vytvořeny nejprve v Rusku poté ve Francii a Itálii, z emigrantů, přeběhlíků a zajatců
-  úspěchy v bojích proti ÚM - přispění k uznání čsl.cílů, v květnu 1918 uznány za součást dohodových armád
-  Francie – rota Nazdar u Terronu , Itálie – Doss Alto, Rusko - Zborov, Bachmač
 
Domácí odboj
-  domácí politická scéna – změna po prvních vítězstvích rakouské armády - v čele mladočech Karel Kramář – protirakouský odboj – koncepce českého carství (součást velké slovanské říše pod vládou ruského cara)
-  po zatčení Kramáře a Aloise Rašína - aktivní podpora Rakouska – vytvoření organizací Český svaz (sdružující poslance ve vídeňském parlamentu) a Národní výbor (nejvyšší národní orgán u nás) – loajalita - leden 1917 odmítnutí osvobození Čechů od cizí nadvlády Českým svazem (jakožto jeden z válečných cílů Dohody)
-  po únorové ruské revoluci 1917- odpor společnosti k válce, špatná hospodářská situace -demonstrace - změna veřejného mínění- buď přestavba Rakouska (podle českých představ) nebo rozbití monarchie
-  květen 1917 Manifest českých spisovatelů – českým poslancům v říšské radě: výzva k obhajobě českých zájmů za všech okolností
 
18.10.1918 Washingtonská deklaraceProhlášení nezávislosti čsl.národa; autor TGM předána am.prezidentu W.Wilsonovi.; formuluje zásady občanských svobod, vnitřní a zahraniční politiku a státní systém budoucího Československa
 
28.10.1918 – vydána nóta ministra zahraničí Andrássyho
-  =kapitulace habsburské monarchie, slib uznání práv Čechoslováků
-  - spontánní proklamace republiky na Václaváku
 
funkci prozatímní vlády měl Národní výbor
-  tzv. „muži 28.října“ (Rašín, Švehla, Soukup, Stříbrný, Šrobár)
-  přebírání správního aparátu, zásobovací centrály (Obilný ústav)
 
na Slovensku – 30.10.1918 – Martinská deklarace
-  prohlášení o právu na sebeurčení slovenského národa a spojení ve společném státě s Čechy
-  =základ společného státu
 
otázka hranic
-  v pohraničních oblastech německé snahy o odtržení (právo na sebeurčení národa) - obsazení pohraničí vojskem
-  připojena Podkarpatská Rus
-  spory s Polskem o Těšínsko - rozdělení území mezi oba státy
-  hranice mezi Slovenskem a Maďarskem neexistovaly - obsazení čs.vojskem
-  potvrzení hranic mírovými smlouvami (Versailles, Saint-Germain, Trianon)
 
vyhlášena prozatímní ústava
14.11. – 1.zasedání Revolučního národního shromáždění (utvořeno z Národního výboru)
-  sesazena Habsburská monarchie, vyhlášena demokratická republika
-  prezidentem zvolen Masaryk
-  ustanovena 1.čsl.vláda – v čele K.Kramář (vláda „ všenárodní koalice“)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vznik čsr referáty #vznik csr #vznik čsr dejepis


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013