Obnovení ČSR po Druhé světové válce

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Nelly
Typ práce: Referát
Dátum: 16.07.2009
Jazyk: Čeština
Rozsah: 684 slov
Počet zobrazení: 5 109
Tlačení: 432
Uložení: 512
(únorové události 1948)
 
3. dubna 1945 – návrat prezidenta Edvarda Beneše z exilu
následujícího dne ustanovena nová vláda – byla výsledkem moskevských jednání
 
Moskevská jednání v březnu 1945
-  mezi dvěma centry našeho zahraničního odboje, londýnským a moskevským
-  nedůvěra vůči domácímu odboji - pro jeho reprezentanty nebylo ve vládě jediné křeslo
-  dohoda o programu a složení čsl.vlády
-  členy vlády se měli stát vždy tři ministři za každou povolenou stranu, což znamenalo, že komunisté získali ministerských křesel šest (KSČ, KSS)
-  principem poválečného politického života se měla stát národní jednota (přesvědčení, že za konec 1.republiky může politická roztříštěnost)
-  - vytvořena Národní fronta Čechů a Slováků, orgán, ve kterém měli být zastoupeni představitelé všech politických stran a měly se zde řešit vznikající problémy, zároveň mu byla dána pravomoc rozhodovat, kterým stranám bud do budoucna činnost povolena – vlastně postavena nad parlament
-  vytvořen systém lidové demokracie (ve skutečnosti omezení demokracie)
 
Košický vládní program
-  programový dokument vlády
-  přijatý na jednání v Moskvě, vyhlášen 5. dubna v Košicích
-  zdůrazňoval program spojenectví se SSSR
-  proklamoval konfiskaci majetku fašistů, zrádců a kolaborantů
-  Čechy a Slováky prohlašoval za dva rovnoprávné národy
-  zakotven článek o zákazu pravicově orientovaných stran první republiky - posílení levicově orientovaných stran bylo v poválečné Evropě obecným jevem – u nás ale extrém
- poválečná ČSR nebyla obnovena ve své původní podobě – Podkarpatská Rus připojena k SSSR
 
odsun Němců
-  rozhodnutí zbavit se národnostních menšin (především Němci, pak Maďaři)
-  s „řešením“ se začalo ihned po osvobození – menšiny měli bezprávní postavení
-  počáteční tzv.divoký odsun provázený mnoha krutostmi – odsouzení západních států
-  na Postupimské konferenci (srpen 45) pak schválen tzv.organizovaný odsun (jen Němců-ne Maďarů) - pod dohledem nezávislé mezinárodní komise
 
zákonodárná moc zpočátku nahrazena prezidentskými dekrety
-  retribuční dekrety (malý a velký) o potrestání nacistických zločinců, zrádců a pomáhačů
-  mimořádné soudy a popravy
-  znárodňování – majetek Němců, zrádců, kolaborantů
-  dekrety z 24.října 1945 znárodněny doly a klíčový průmysl (velké podniky, banky a pojišťovny)

- dvě třetiny národního průmyslu ve vlastnictví státu
28.10.1945 – zasedlo poprvé prozatímní Národní shromáždění
-  potvrdilo a vyhlásilo za zákon dosavadní prezidentské dekrety
-  vydali také zákon zaručující beztrestnost těm, kteří se podíleli na poválečném bezpráví
 
květen 1946 – 1.parlamentní volby
-  celostátně vítězí KSČ, předsedou vlády Klement Gottwald
-  celoevropský příklon k levici, popularita Sovětského svazu – osvoboditelská Rudá armáda
-  komunisté v nejvýznamnějších resortech
-  demokratické síly s nimi sváděly těžké boje – rozklad Národní fronty, snaha zabránit přílišnému znárodňování ekonomiky, proti kontrolování médií
 
taktika demokratů vycházela z představ o tradiční parlamentní politice
× komunisté prostředky mimoparlamentní:
-  ovládání bezpečnostního aparátu, zdiskreditování protivníků (krčmáňský případ, moskevská aféra), výhrůžky lidovými nepokoji (opora o sjednocené odbory –ROH, v čele s A.Zápotockým)

-  1947 - v zemi narůstá nespokojenost způsobená nepříznivým hospodářským vývojem
-  Stalin přistupuje k sovětizaci svých spojenců- Česko si zatím zachovává znaky formální znaky demokracie
-  v březnu vyhlášena Trumanova doktrína, která rozlišovala státy pouze do dvou kategorií: demokratické nebo o demokracii usilující, a totalitní. Jen prvé měly nadále podporu USA.
Marshallův plán – program na hospodářskou obnovu Evropy, Stalin ho odmítl a s ním i na Moskvě závislé země, Stalin oznámil naší delegaci v Moskvě, že československou účast na Marshalově plánu bude kvalifikovat jako čin namířený proti SSSR. Vláda přijala sovětské ultimátum – železná opona – léto roku 1947.
 
únor 1948 – vrchol vládní krize
-  podnětem ke konečnému střetnutí byly poměry v Bezpečnost
- přeložení posledních nekomunistických velitelů policie z Prahy – mělo zajistit kontrolu komunistům
-  na protest podávají demokratičtí ministři demisi 20.2.1948
-  předpoklad, že prezident demisi přijme a donutí Gottwalda ke spolupráci nebo vypsání předčasných voleb
-  25. února 1948 – komunisté donutili Beneše demisi přijmout hrozbou masových demonstrací (občanské války) a sovětskou intervencí
-  Gottwald doplnil vládu o ministry podle svých představ
- komunisté přistoupili k budování totalitního systému
proběhlo 2.znárodnění – do konce roku odstraněn soukromý sektor
 
30.května volby do parlamentu
-  zastrašování jakékoliv opozice, společná kandidátka bez jakýchkoli opozičních sil, falšování volebních lístků, oficiální výsledek 89,2%
-  v červnu abdikoval prezident Beneš, o týden později zvolen Klement Gottwald, jmenována vláda v čele s Antonínem Zápotockým
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Obnovenie ČSR #čsr po 2 SV #ČSR po 2 vojne #Trumanova doktrína #ČSR 1948-1989


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.045