Dejepis 7. ročník - otázky a odpovede

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: tinuska55
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 28.12.2009
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 686 slov
Počet zobrazení: 30 573
Tlačení: 868
Uložení: 765
DEJEPIS  - 7. ročník
1. Kedy, prečo a na aké časti sa rozpadla Frantská ríša?
Bratovražedné vojny medzi vysokými kniežatmi o kráľovský titul spôsobili, že sa Franská ríša rozpadla na tri časti v 9. stor. nl.
a/ Východofranské kráľovstvo – Ľudovít Nemec
b/ Západofranské kráľovstvo – Karol Lysý
c/ Juhofranské kráľovstvo – Lothar I./
2. Čo bolo príčinou toho, že Maďari sa natrvalo usadili v Podunajskej nížine?
 Maďari prehrali bitku s Nemcami – s Otom I. - na rieke Lech v r. 955 nl.
3. Čo sa naučili Maďari od Slovanov?
Maďari sa museli od Slovanov naučiť usadlý spôsob života a skončiť s kočovným spôsobom života. Naučili sa aj poľnohospodárstvu a chovu zvierat.
4. Ktoré krajiny pôvodne obývali Vikingovia? = Dánsko, Nórsko a Švédsko.
5. Ktoré časti Európy Vikingovia napádali? = Anglicko a Francúzsko.
6. Ktoré dva ostrovy objavili Vikingovia? = Island a Grónsko
7. V ktorých rokoch podnikali Vikingovia výbojné výpravy? = 800 – 1066 nl.
8. Ako sa volalo písmo Vikingov? = runové písmo
9. Ako sa volali víkingské piesne? = ságy
10.  Ako sa volali prví obyvatelia Anglicka? =  Kelti

11.  Ktoré štyri národy od 5. do 11. storočia postupne ovládali Anglicko?
Rimania, Germáni, Vikingovia, Francúzi
12.  Prečo francúzsky kráľ požadoval od anglického panovníka, aby mu bol podriadený?
Lebo v 11. storočí sa francúzsky vojvoda stal kráľom Anglicka – Viliam Dobyvateľ.
13.  Prečo musel anglický kráľ Ján Bezzemok na začiatku 13. stor. ustúpiť anglickej šľachte?
Lebo Ján Bezzemok výbojnými vojnami prišiel o svoje pozemky a ako chudobný sa musel prispôsobiť anglickej šľachte a musel im podpísať privilégiá v tzv. veľkej listine slobôd.
14.  Ako sa volala kráľovská dynastia, ktorá nastúpila vo Francúzsku po vymretí Karolovcov? = Kapetovci
15.  Vymenujte najvýznamnejších panovníkov z dynastie Kapetovcov? = Hugo, Filip IV. Pekný
16.  Prečo Filip IV Pekný chcel, aby sa pápež presídlil do Francúzska?
 Preto, aby s pomocou pápeža mohol viesť výbojné vojny.
17.  Kedy a čo bolo skutočnou príčinou 100-ročnej vojny medzi Anglickom a Francúzskom?
Vojna bola v rokoch 1337-1453 a vznikla kvôli nástupníctvu na francúzsky trón, ale v skutočnosti v nej išlo o ovládnutie bohatého Flanderska.
18.  Čo viete o Jane z Arku? = Bolo to dievča, ktoré sa postavilo proti Anglicku.
19.  Ktorými dvoma zásluhami sa stal pápež Gregor Veľký na prelome 6. a 7. storočia známym?
Založil dobre fungujúcu pápežskú kanceláriu a vymyslel jednohlasný spev – gregoriánsky chorál..
20.  V ktorom storočí vznikol pápežský štát? = V polovici 8. storočia.

21.  Čo bolo príčinou križiackych výprav v 11. až 13. storočí?
 Pápež Urban  II. vyhlásil križiacke výpravy proti moslimským Turkom, aby oslobodil svätú zem – Ježiš, no v skutočnosti išlo o obnovenie obchodnej cesty do Orientu. 
22.  Čo je rád a rehoľa?
 Cirkevnou autoritou potvrdená spoločnosť mníchov, mníšok, kňazov a laikov, ktorí skladajú sľub čistoty, chudoby a poslušnosti a žijú podľa určitých regúl.
23.  Čo je regula? = Pravidlá pre spoločný život  rehoľnej spoločnosti.
24.  Kto je novic ? = Čakateľ na prijatie do rehole.
25.  Kto je to opát?  =Predstavený kláštora mníchov.
26.  Na akých miestach vznikali stredoveké mestá? = Staroveké mestá vznikli v blízkosti hradov a trhových miest.
27.  Čo sú privilégiá? = Potvrdenie o slobodách /výhodách, výnimkách vydané kráľom alebo zemepánom.
28.  Kde boli stredoveké školy a strediská vzdelanosti?
V 12. storočí vznikli kresťanské školy, v ktorých sa vzdelávali mnísi a kňazi. V 13. storočí sú aj mestské školy, v ktorých sa mo-hli vzdelávať iba deti bohatých kupcov a remeselných majstrov. Ešte predtým boli známe univerzity. 1088 – Bologna v Talian-sku, 1150 v Paríži – vo Francúzsku.
29.  Kedy a ako vznikla Kyjevská Rus?
Ku koncu 9. storočia si novgorodské knieža Oleg podrobil mestá Smolensk a Kyjev a zjednotil ich.
30.  Kto a kedy priniesol do Ruska kresťanstvo?
Knieža Vladimír z Byzantskej ríše v roku 987-988

31.  Ktorý národ a jeho najvýznamnejší panovník bol v 13. storočí najväčším nebezpečenstvom pre Kyjevskú Rus? = Bol to národ Mongoli, ktorí žili kočovným životom a ich panovník bol Džingischán.
32.  V ktorom roku bola vydaná Zlatá bula sicílska a v čom spočíval jej význam?
-1212 ju vydal Fridrich II, ktorou sa Přemyslovi Otakarovi I. zabezpečil v Čechách dedičný kráľovský titul
33.  Prečo Přemysla Otakara II. nazývali „zlatým a železným“ kráľom?
Kvôli moci a bohatstvu . Zlatý preto, lebo vlastnil veľa zlata a striebra a železný preto, lebo so svojou silnou armádou vydobyl pre Čechy nové územia.
34.  Koľko kráľovských korún mohol nosiť na hlave Václav II.?
 Mohol mať tri koruny: českú a poľskú mal a uhorskú daroval synovi.
35. Prečo Jána Luxemburského nazývali „kráľ cudzinec“
  Ján Luxemburský sa po vymretí rodu Přemyslovcov v roku 1310 stáva českým kráľom a  viac času strávil v cudzine ako doma.
36. Akým spôsobom sa staral Karol IV. o rozvoj českých krajín?
  Karol IV., český kráľ, ktorí získal dokonca aj cisársky titul v roku 1355, bol veľmi  dobrým panovníkom,  preto že zabezpečil
  českému ľudu prácu- stavali sa cesty, mosty, nedobytný hrad Karlštejn, Karlovu univerzitu v Prahe-1348 a Karlov most.
37. Kto bol Majster Ján Hus a čo kritizoval na začiatku 15 storočia ?
  Bol učiteľ písma svätého na Karlovej univerzite v Prahe a kazateľ v Betlehemskej kaplnke v Prahe. Ako
  znalec písma svätého kritizoval neúmerné bohatstvo šľachty, ale predovšetkým však bohatstvo cirkvi. Za
  toto ho dala cirkev upáliť v roku 1415, čo spôsobilo vznik husitského hnutia.
38. Ako sa volal kráľovský rod, z ktorého pochádzali prví poľskí králi?
Pochádzali z rodu  Piastovcov -10. storočie.
39. Kedy vznikali vlastné štáty Bulharov, Srbov, Chorvátov?  = v 6. a 12. storočí
40. Čo je humanizmus a v ktorých storočiach existoval?
  Humanizmus (14. stor.) – ľudský, nové myšlienkové hnutie – svetonázor, v ktorom sa do popredia dostal človek a nie Boh.

41. Čo je renesancia? = znovuzrodenie antického umenia.
42. Čo je antika? = Staroveká grécko-rímska kultúra a vzdelanosť.
43. Príčina zámorských objavov 15.-16.storočí?
  Európania hľadali cestu do Indie po mori, lebo Turci obsadili malú Áziu a tým aj prerušili suchozemskú 
  cestu do Indie.
44. Vymenuj zámorských moreplavcov v 15.-16.storočí?
Bartolomeo Diaz, Krištof Kolombus, Vasco da Gama, Fernando Magalhäes
45. Čo sú to kolónie?
Kolónia je krajina za morom, ktorú si podmanila iná silnejšia a vyspelejšia krajina.
46. Prečo sa objavitelia „nového“ sveta čoskoro zmenili na obyvateľov? = Lebo tam bolo zlato a korenie.
47. Prečo Hernán Cortés zvíťazil s 500 mužmi nad 250 000 bojovníkov?
Lebo boli dobre vyzbrojení – mali pušky a delá
48. Prečo nemecká šľachta podporovala Martina Luthera v období reformácie?
Nemecká šľachta si myslela, že keď Martin Luther kritizuje bohatstvo cirkvi, že má nárok na zhabanie
majetku cirkvi
49. Kto sa stal zakladateľom islamského náboženstva? = Mohamed
50. Ako sa volá posvätná kniha islamu? = Korán

51. Kto je to sultán ?= je funkcia vo význame cisára
52. Kto je to janičiar?
Je dieťa z iného národa, ukradnuté tureckými bojovníkmi a vychované na krutého vojaka
53. Kedy sa otvorila Turkom cesta do strednej Európy?
Po víťaznej bitke pri Moháči v roku 1526 v Uhorsku, keď Turci zvíťazili.
54. Hlavné mesto Osmánskej (Tureckej) ríše?
-1453 Osmáni dobili Konštantínopol, ktorý premenovali na Istanbul a týmto sa celá Byzanská  ríša dostala do rúk Turkov.
55. Kto ohrozoval Poľsko a Rusko v 15. a 16. storočí?
Poľsko – nemeckí rytieri a Rusko – mongolská nadvláda.
56. Aký je rozdiel vo vládnutí v Poľsku a Rusku v 15. a 16. storočí?
  V Poľsku vládla šľachta ako stavovské zhromaždenie a moc kráľa bola veľmi obmedzená. V Rusku zase vládol cisár absolutisticky (neobmedzene) a šľachta nemala žiadne práva. 
57. Kedy, prečo a kde vznikla 30. ročná vojna ?
  = 1618 až 1648 – tridsaťročný zápas európskych štátov o náboženskú slobodu a politickú moc
58. Vymenuj najvýznamnejšie osobnosti v Čechách v období 30. ročnej vojny ?
-  lekár Ján Jesenius  a učiteľ národov Ján Amos Komenský
59/ Kedy vznikla a zanikala Veľká Morava ? =  ♥ vznikala  833 a ♣ zanikla  907
60/ Kedy a ako vznikla Veľká Morava ?

Vznikla r. 833 keď moravské knieža Mojmír vyhnal z Nitry nitrianske knieža Pribinu a spojením oboch kniežactiev vznikla
   Veľká Morava /VM/ .
61/  Ako sa volá najstaršia staroslovienska pamiatka a z ktorého storočia?
Kyjevské listy z 10. stor. nl. napísané Konštantínovou hlaholikou.
62/ liturgia = v kresťanstve systém bohoslužobných obradov
63/ pyxida = schránka pôvodne z dreva, neskôr z hliny, skla, kovu či slonoviny
64/ Prečo Knieža Rastislav požiadal byzantského cisára o vyslanie kresťanských učiteľov na VM ?
Chcel zbaviť Veľkú Moravu franskej nadvlády aj v cirkevnej oblasti
65/ Kedy prišli Konštantín a Metod na Veľkú Moravu ?
Konštantín /Cyril/ a Metod , solúnski bratia, prišli na Veľkú Moravu r. 863  a zanechali po sebe prvé písmo v dejinách Slovanov
tzv. HLAHOLICU  a  preložili bohoslužobnú knihu do praslovančiny. A týmto sa zaslúžili o vznik slovanskej kultúry.
66/ O ktoré územia rozšíril Svätopluk Veľkú Moravu a vytvoril ríšu ?
Podrobil si Čechov, Lužických Srbov, časť Poliakov a obyvateľov dnešného Maďarska a Rumunska.
67/ Kedy a prečo zanikla Veľká Morava ?
Zanikla r. 907 pre vnútorné rozpory medzi synmi Svätopluka. Najmladší syn Svätopluk sa nechcel podrobiť najstaršiemu bratovi
Mojmírovi  II., ktorý sa stal vládcom Veľkej Moravy. Tieto rozpory využili Frankovia a Maďari a Veľká Morava sa rozpadá na menšie celky.
68/ Vymenuj v časovom poradí kniežatá Veľkej Moravy? = Mojmír I. , Rastislav, Svätopluk, Mojmír II.
69/ Odkiaľ prišli starí Maďari do Karpatskej kotliny /dunajskej kotliny/ ? = z ruských stepí kočovní pastieri Maďari 
70/ Ako sa volal prvý kráľ Uhorska a kedy bol korunovaný ? = Štefan I. – korunovaný roku 1000 nl.

71/ Ako sa volali dvaja zoborskí pútnici z Nitry /vrch Zobor v Nitre/ ?  = svätý Svorad a Benedikt
72/ Kedy a ako sa volajú najstaršie zachované listiny pochádzajúce z územia Slovenska ? =  r. 1111-1113  Zoborské listiny
73/ Kde sa nachádzali najstaršie kláštory na území Slovenska ? = Kláštor sv. Hypolita na Zobore, v Hronskom Beňadiku
74/ Čo je to sakristia, zákrstie ? = Vedľajšia chrámová miestnosť, kde sú uložené bohoslužobné rúcha a predmety.
75/ župa = väčšia územná administratívna jednotka, čosi podobné ako dnes veľký okres alebo menší kraj
76/ župan = správca župy / staral sa o kráľovský majetok, vyberal dane a poplatky od poddaných, sudca, veliteľ hradnej posádky/
77/ Prvé hradiská na Slovenku ? = Stupava, Holíč, Hlohovec a Beckov
78/ Kedy a prečo Tatári prenikli tak ľahko na územie Uhorska ?
=  r. 1241  , uhorského kráľa Bela IV. bohatí uhorskí veľmoži vôbec neposlúchali a neposkytli svoje vojská pri obrane krajiny
79/ Kedy a čo bolo obsahom Zlatej buly Ondreja II. kráľa Uhorska ?
=  r. 1222 vydal Zlatú bulu Ondrej II. kráľ Uhorska. Bola namierená proti neposlušným veľmožom a tak v nej kráľ oslobodzuje
  od daní a iných povinností aj strednú a nízku šlachtu.
80/ Vymenuj všetky vojny Uhorska v 13. storočí !
= Belo IV. vojna s rakúskym vojvodom Fridrichom, potom s českým kráľom Přemyslom Otakarom II., potom s vlastným syno Štefanom

81/ Kedy a za vlády ktorého kráľa v Uhorsku bol správcom Slovenska Matúš Čák z Trenčína ?
= po smrti uhorského kráľa Ondreja III.  v roku 1301 
82/ S ktorým rodom veľmožov na Slovenku bol Matúš Čák v spojenectve ?  =  slovenský rod veľmožov – Omodejovcov
83/ V ktorom storočí sa končí v Uhorsku vláda rodu Arpádovcov a nastupuje rod Anjouovcov ? = na začiatku 14. stor.
84/ Aké významné zmeny nastali v 14. storočí v Uhorsku za vlády Anjouovcov ? Kráľ Karol Róbert prinútil uhorských veľmožov k poslušnosti a po smrti Matúša Čáka v roku 1321 zjednotil celée uhorské
  kráľovstvo pod svojou vládou. Za jeho vlády a vlády jeho syna Ľudovíta nastal v Uhorsku hospodársky rozmach.
85/ Čo je to lehota ?
= bolo to zvýhodňovanie cudzincov, ktorí zakladali nové osady a dostávali lehotu na niekoľko rokov, , že nemusia platiť dane
86/ privilégia = právne výsady, listiny potvrdzujúce právo zakladať trhy, jarmoky, variť pivo, raziť mince /udeľoval ich kráľ/
87/ Vysvetlite ako územie Slovenska prispelo k rozvoju uhorského hospodárstva v 14. storočí ?
   Dôležitosť Slovenska vzrástla vďaka rudnému bohatstvu našich hôr /zlato, striebro, meď a ďalšie kovy/.
88/ Čím bol známy kráľ Žigmund Luxemburský ?
Roku 1433 ho ako prvého uhorského kráľa zvolili aj za rímskeho cisára, bojoval proti Turkom a husitom.
89/ Koľko panovníckych dynastií vládlo na uhorskom tróne do roku 1437 ? =  Arpádovci , Anjouovci , Luxemburovcov
90/ Čím bol známy uhorský kráľ Matej Korvín ?
Vládol v 15. storočí. Zastavil postup tureckých vojsk pomocou svojho vojska „čierny pluk“, v ktorom boli aj bývalí husiti.
  Za jeho vlády bola na Slovenku r. 1467 otvorená prvá Univerzita Istropolitana v Bratislave.

91/ Kedy a medzi kým bola bitka pri Moháči ?
  Bitka pri Moháči bola v r. 1526 medzi uhorským vojskom /Ľudovít II. Jagelovský/ a Turkami. Zvíťazilo Turecko, čím sa mu
  otvorila cesta aj do strednej Európy.
92/ Aké boli príčiny porážky Uhorska v bitke pri Moháči ?
  Pretože uhorskému kráľovi Ľudovítovi Jagelovskému úmyselne neprišiel na pomoc najbohatší uhorský veľmož Ján Zápoľský,
  lebo sám túžil byť uhorským kráľom.
93/ Na aké tri časti sa neskôr po bitke pri Moháči rozdelilo Uhorsko a čo bolo toho príčinou ?
  Na územie pod kontrolou Habsburgovcov, Sedmohradské kráľovstvo Jána Zápoľského, územie obsadené Turkami
  Príčinou bolo, že do boja proti Ferdinadovi Habsburskému si uhorský veľmož Ján Zápoľský zavolal na pomoc Turkov r. 1541 .
94/ Ako sa v minulosti rôzne prezývala Bratislava ? = Slováci nazývali Prešporok, Nemci Pressburg, Maďari Pozsony
95/ V ktorom roku sa Bratislava stáva hlavným mestom Uhorska ? = 1536
96/ insígnie = odznaky hodností
97/ Kto šíril myšlienky Martina Luthera čiže nemeckej reformácie na Slovenku ?
  Nemeckí kupci, slovenskí študenti, ktorí študovali na nemeckých univerzitách a prostredníctvom kazateľov z Čiech a Moravy.
98/ Prečo sa k reformácii pridali aj bohatí uhorskí veľmoži ? =  Len preto, aby sa mohli zmocniť cirkevných majetkov.
99/ Kde boli hlavné strediská reformácie na Slovensku? = Levoča, Prešov, Bardejov, Košice, Žilina
100/ Aký jazyk sa stal bohoslužobnou rečou slovenských evanjelikov ?  - čeština

101/ Prečo napádali Turci aj banské mestá na Slovenku? = pre drahé kovy
102/ Ako bola organizovaná obrana na Slovenku pred Turkmi ?
  Pred tureckým nebezpečenstvom sa prebudovali hrady a stavali nové opevnenia /napr. V Nových Zámkoch v pol. 16. stor/.
  V pohraničných opevneniach na hradoch boli stále posádky vojakov. Ľud staval strážne veže – „vartovky“ a domobranu.
103/ Aké národnosti žili v Uhorsku v 16. až 17. storočí ? = Chorváti, Valasi, Poliaci, Česi a Moravania
104/ Aký zákon vydal uhorský snem roku 1608 ? = Zaručoval Slovákom a Maďarom v mestách rovnaké práva, ako mali Nemci.
105/ Kedy a čo bolo cieľom Tridentského koncilu?
  Tridentský koncil zasadal v rokoch 1545 – 1564 a vytýčil si za úlohu zreformovať katolícku cirkev a obnoviť cirkevnú jednotu, a
tak sa začala protireformácia alebo inak rekatolizácia ako obrana pred šírením učenia Luthera čiže evanjelikov.
106/ Kto stál na čele tohoto hnutia na našom území ?
  Ostrihomský arcibiskup Mikuláš Oláh a neskôr ostrihomský arcibiskup Peter Pázmani /TRnava/ v 16. a 17. storočí.
107/ Ako sa šírili myšlienky humanizmu a renesancie na Slovenku v 2. polovici 15. stor. a 16. storočí ?
  Slovenskí študenti navštevujúci univerzity v Taliansku, vo Viedni a v Krakove.
108/ Kedy bola založená Trnavská univerzita ? = 1635 ako stredisko katolíckeho školstva, ktorú viedli jezuiti.
109/ Vymenuj protihabsburké kurucké povstania v Uhorsku v 17. storočí a zač. 18. storočia a ich príčiny ?
Uhorská šľachta si chcela ubrániť svoje privilégiá a búrili sa aj proti rekatolizácii.
  17. storočie – povstanie = Štefana Bočkaja, Gabriela Betlena, Juraja Rákociho I. , Imricha Tököliho
  18. storočie – Františka Rákociho II.
110/ Aké boli dôsledky týchto protihabsburkých kuruckých povstaní ?
  Uhorská šľachta sa si udržala svoje výsady, Habsburgovci zasa uhorský trón.
111/ Kedy a akým mierom sa končia kurucké  protihabsburské povstania uhorskej šľachty ?
Satumárskym mierom 1711
112/ konfiškácie = zhabanie majetku
113/ Ktoré bitky rozhodli o vyhnaní Turkov /Osmanov/ zo strednej Európy ?
  R. 1683 Turci utrpeli pri Viedni zdrvujúcu porážku.
  R. 1685 Turci utrpeli rad prehier na južnom Slovenku /Nové Zámky/ a v Uhorsku /Jáger a Budín/
  R. 1697 pri Zente Turkov porazil princ Eugen Savojský
114/ Kedy bol uzavretý a v čom spočíval význam Karlovackého mieru ?
  R. 1699 bol uzavretý mier v Karlovaci /Balkánsky polostrov/ s Turkami  a znamenal koniec tureckého panstva v Uhorsku, ktorí
  na našom území boli takmer 200 rokov.
115/ nevoľníctvo = na rozdieľ od poddaných boli nevoľníci nemohli sťahovať od jedného zemepána k druhému.
116/ zemania = na Slovenku nízka šlachta
117/ richtár = predstaviteľ dedinskej /obecnej/ samosprávy
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018