I. svetová vojna 1914-1918

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča diana
Typ práce: Referát
Dátum: 18.01.2010
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 709 slov
Počet zobrazení: 9 144
Tlačení: 460
Uložení: 485
Záujmy európskych veľmocí pred I. svetovou vojnou

Nemecko - po štátnom zjednotení v 1871 nastal prudký rozmach hospodárstva
- v 1890 odstúpil kancelár Otto von Bismarck, k moci sa dostala militantná vláda Lea von Caprivi, ktorý bol absolútne podriadený nem. cisárovi Viliamovi II.
- najsilnejší štát v Európe, už v 1910 bolo pripravené na vojnu
- snaha zmeniť rozdelenie sveta (mocenské ambície na Balkáne), rozšíriť kolonizované územia (Nemecká juhozápadná Afrika, Togo, Kamerun, Nemecká východná Afrika )
- nechcelo vystupovať ako agresor (nezasiahlo do balkánskych vojen) kvôli verejnej mienke, a preto pôsobilo nepriamo cez Rakúsko-Uhorsko

Veľká Británia – udržať si prvenstvo na mori a koloniálnu ríšu
Francúzsko – snaha o návrat Alsaska-Lotrinska odstúpeneho Nemecku po prehratej vojne v 1871

- obrana koloniálneho panstva

Rakúsko-Uhorsko – najslabší štát; priemyslná revolúcia tu prebehla najneskôr
  -mnohonárodnostný štát; v expanzii na Balkán hľadalo
  východisko z vnútorných ťažkostí
Rusko – snaha o väčší vplyv na Balkáne a Blízkom východe; ovládnutie čiernomorských úžin Bospor a Dardanely (Osmanská ríša) → prístup k Stredozemnému moru

Vzťahy európskych mocností pred I. svetovou vojnou

» vznik TROJSPOLKU (ústredné mocnosti)
1.zmluva: 1879 – vznik DVOJSPOLKU: Nemecko ↔ Rakúsko-Uhorsko
2.zmluva: 1882 – pripojenie sa Talianska (Taliansko zostáva po vypuknutí vojny neutrálne,v máji 1915 sa pridá na stranu Dohody)
3.zmluva: 1883 - svojvoľné pripojenie sa Rumunska

» vznik DOHODY
1.zmluva: 1892 – Francúzsko ↔ Rusko
2.zmluva: 1904 – Francúzsko ↔ Veľká Británia; entente cordiale -„ srdečná dohoda“
3.zmluva:  1907 – VB ↔ Rusko

» Nemecko ↔ VB
- nepriateľstvo; snaha cisára Viliama II. O vybudovanie námornej flotily, tzv. Tirpitzov plán

» Rakúsko-Uhorsko ↔ Rusko
- nepriateľstvo; ruská snaha o ochranu pravoslávia na Balkánskom polostrove neprijateľná pre R-U→ Rusko sa snažilo o prístup k Stredozemnému moru cez čiernomorské úžiny, preto R-U podporovalo Bulharov

» Nemecko ↔ Francúzsko
- nepriateľstvo kvôli Alsasku-Lotrinsku

» I. balkánska vojna
1912 – Osmanská ríša (Turecko) ↔ malé balkánske štáty; porážka Osmanskej ríše

» II. balkánska vojna
1913 – Bulharsko ↔ Srbsko + ostatné balkánske štáty, Turecko; porážka Bulharska

Vypuknutie I. svetovej vojny

jún 1914 – rakúsko-uhorská armáda uskutočnila v Bosne (provokativne) vojenské manevre v blízkosti srbských hraníc na území nedávno anektovanom (1908)

28.jún 1914 – následníka trónu Františka Ferdinanda D´Este, ktorý bol na manévroch ako inšpektor, a jeho manželku Žofiu Chotkovú zavraždil v Sarajeve srbský nacionalista z teroristickej organizácie Čierna ruka Gavrilo Princip

- Princip (1894-1918) bol v čase spáchania vraždy neplnoletý, odsúdený na dvadsať rokov ťažkého žalára, zomrel na tuberkulózu v Terezíne v roku 1918

→ atentát sa stal zámienkou pre vojnu; Nemecko vystupovala v pozadí ako spojenec R-U

→ Nemecko prinútilo R-U vypracovať pre Srbsko ultimátum, ktoré však Srbsko nebolo ochotné prijať, lebo by sa tým vzdalo svojej suverenity

28. júl 1914 o 11 hodine dopoludnia vyhlásilo R-U vojnu Srbsku
→ 1. august – Nemecko vyhlásilo vojnu Rusku
   3. august – Nemecko vyhlásilo vojnu Francúzsku
→ 4. august – VB vyhlásila vojnu Nemecku, potom čo porušilo neutraliu Belgicka
→ 4. august USA vyhlasujú neutralitu a zaväzujú sa, že sa nezapoja do konfliktu.
→ 6. august Čína vyhlasuje neutralitu
→ 23. august Japonsko vyhlásilo vojnu Nemecku
→ 30. októbra Turecko sa zapája do námorných vojenských operácií proti Rusku v Čiernom mori na strane Nemecka

Fronty prvej svetovej vojny v rokoch 1914-1916

Západný front

1914 »Schlieffenov plán – Nemci prešli územím neutrálneho Belgicka (4.8.1914), tým obišli francúzske opevnenia na nemecko-francúzskej hranici a zaútočili na nechránenú francúzsko-belgickú hranicu
- tento plán však prekazila VB, ktorá vyhlásila Nemecku vojnu
- definitívny koniec plánu: bitka pri rieke Marne (1914)
- z plánovanej rýchlej vojny, kapitulácia Francúzska a neskôr napadnutie Ruska, („blitzkrieg“) sa stala vojna zákopová („sitzkrieg“)
- Nemci boli nútení vykopať zákopy na línii Compiégne-Remeš-Varennes....zákopová línia  sa v priebehu októbra a novembra predĺžila od švajčiarskych hraníc až po brehy Atlantického oceánu („beh k moru“)

1915 » bitka pri Ypres
- Nemci zaútočili na postavenia britskej armády; po prvý krát použili otravné plyny ako zbraň
- neprelomili však britské frontové línie

1916 » február; bitka pri Verdune
- Nemci zaútočili na francúzsku pevnosť Verdun; úmysel vyčerpať francúzsku armádu pomocou mlynčeka na krv („Blutmuhl“) ju zbaviť všetkých strategických zásob
- nemecké straty však prevýšili francúzske

 » jún; protiofenzíva na rieke Somme
- podpora britskej odľahčovacej akcie Francúzmi; ubránenie Verdunu a celého západného frontu
- najkrvavejšia bitka vojny

Východný front

1914 » 17.august; východné Prusko, Halič
- Rusi sa pomerne rýchlo zmobilizovali a zaútočili na Nemecko vo východnom Prusku a na R-U v Haliči
- Nemci Rusov pri Tannenbergu (august)a pri Mazovských jazerách (september) porazili
- R-U bolo Rukom v Haliči porazené →

» Karpatská zima – Rusi obkľúčili pevnosť Przemysl a v decembri 1914 začali prenikať cez karpatské priesmyky do Uhorska; obsadili niekoľko miest na východnom Slovensku (Bardejov, Svidník, Stropkov, Medzilaborce, Snina, Humenné) » v máji 1915 vytlačili nemecké  a rakúsko-uhorské vojská ruský front ďalej na východ a vytlačili Rusov späť na ich územie

1916 » leto
-východný front sa posunul počas ruskej tzv. Brusilovovej ofenzívy; podarilo sa ju zastaviť vďaka presunu nemeckých jednotiek zo západného frontu

» jeseň
- Rumunsko vyhlásilo vojnu R-U a vstúpilo do vojny po boku Dohody (územné záujmy o Sedmohradsko, Banát a Bukovinu), čoskoro však bolo porazené

Balkánsky front

1915 » máj
- proti rakúsko-uhorskej armáde sa postavil bývalý spojenec Taliansko, ktoré sa po dohode s VB o vysokých pôžičkách pridalo na stranu Dohody; malo taktiež územné požiadavky na úkor R-U (južné Tirolsko)
Taliansko sa však po výhre Dohody nesplnili jeho požiadavky → „porazený medzi víťazmi“

» október
- Srbsko dlho odolávalo obsadeniu Rakúsko-Uhorskom za výdatnej pomoci Francúzov
- R-U napokon Belehrad dobylo
- po dobytí Belehradu sa front posunul južnejšie do Macedónska → tzv. solúnsky front; na tomto fronte boli Srbi porazení novým spojencom ústredných mocností Bulharskom

» situácia v Rusku
- počas vojny Rusko prežívalo štrajky a demonštrácie zo strany obyvateľstva, ktoré bolo nespokojné s vyčerpávajúcou vojnou a ekonomickým úpadkom absolutistickej ríše (samoderžavie)
- 13. marca 1917 bol utvorený dočasný výbor Štátnej dumy
- 15. marca 1917 bol cár Mikuláš II. nútený abdikovať; vznikla dočasná vláda na čele s kniežaťom Ľvovom a neskôr Alexandrom Kerenským

» októbrový puč; vznik VOSR
- po vzniku Dočasnej vlády vznik „Sovietov robotníckych a vojenských zástupcov“ , ktoré zakladali ľavicové revolučné sily; spolupráca s Dočasnou vládou
- apríl 1917; do Ruska prichádza vodca boľševikov Vladimír Iljič Uljanov – Lenin a v júli toho istého roku sa pokúsi o prevrat;  po neúspechu ujde do Fínska
- podpora boľševikov obyvateľstvom vzrastá; ovládnutie petrohradského sovieta (na čele s revolucionárom Levom Trockijm)
- október 1917; vznik Vojensko-revolučného výboru opäť na čele s Trockijm
- 6.-7. november; ovládnutie Petrohradu; získanie Zimného paláca (7.11.)
- vznik Rady ľudových komisárov na čele s Leninom zložená len z boľševikov
- vydanie Dekrétu o pôde → znárodnenie všetkej pôdy a prísľub jej rozdelenia medzi roľníkov
- vydanie Dekrétu o mieri → snaha boľševikov dostať Rusko z vojny

Vstup USA do vojny
» politiku izolacionizmu začal prezident James Monroe, ktorý vyhlásením 2. 12. 1823 odmietol zasahovať do diania v Európe (Monroeova doktrína), takisto odmietol prípadnú intervenciu európskych mocností v Amerike. Dal jasne najavo postoj USA ku snahám Ruska kolonizovať Aljašku a takisto potvrdil hospodársky a politický vplyv USA v Latinskej Amerike.

- oddelenie USA od vojnovej a konfliktnej Európy na základe teórie WASP – White Anglo-Saxon Protestant – po vzore prvých usadlíkov, ktorí prichádzali do Ameriky pre jej liberálne prostredie (neskôr konflikt s prisťahovalcami)

- narušený prvou svetovou vojnou, najmä pobúrením, ktoré spôsobilo potopenie Lusitanie a Arabicu, vyhlásením neobmedzenej ponorkovej vojny a Zimmermannovým telegramom (nem. minister zahr. vecí Arthur Zimmermann poslal v januári 1917 vyslancom v USA a Mexiku správu, v ktorej ich vyzýval, aby sa pokúsili prinútiť Mexiko vystúpiť proti Spojeným štátom. Britská tajná služba zachytila tento telegram, dešifrovala ho a odovzdala USA. V marci správu uverejnili, začala sa protinemecká kampaň a v apríli 1917 USA vyhlásilo vojnu Nemecku a vyslalo do Európy expedičný zbor.)

- Nemci sa snažili ponorkovou vojnou oslabiť alebo prerušiť zásobovanie dohodových vojsk Spojenými štátmi

1915 » 7. máj
- potopenie britského civilného parníka Lusitania, prevážajúceho okrem pasažierov (vrátane niekoľkých občanov USA) aj muníciu, nemeckou ponorkou

1917 » 2. apríl
americký prezident Woodward Wilson predložil rezolúciu o vstupe USA do vojny proti Nemecku na strane Dohody pre obe komory parlamentu
vyhlásenie vojny proti Nemeckej cisárskej vláde, nie proti nemeckému ľudu odôvodnenie vstupu USA do vojny:
→ demokratické tradície a ideály USA
→ dôležité veľmocenské a expanzívne ambície USA ohrozené Nemeckom
→ pád cárizmu v Rusku (vláda Dočasnej vlády) uľahčil USA podporu demokratických mocností Dohody

» 6. apríl
- USA vyhlásili vojnu Nemecku ako reakcia na totálnu ponorkovú vojnu (potápanie obchodných, civilných, vojenských lodí + lodí neutrálnych štátov kvôli prevozu zbraní)

Situácia na frontoch I. svetovej vojny v rokoch 1917-1918

1917 » apríl, máj
na západnom fronte prebehla tzv. Nivellova ofenzíva, ktorá však neprelomila nemecké postavenie

» jún – november
- neúspech britskej ofenzívy  vo Flandersku napriek prvému masovému nasadenie tankov pri Cambrai

» nový rakúsky cisár Karol I.(1916-1918) sa snažil o separátny mier s Dohodou, ale Nemci ho prinútili podriadiť im rakúsko-uhorský vojenský a hospodársky potenciál, čo národy monarchie podporované Dohodou využili na vlastný odboj (ČSR, Poľsko, Juhoslávia)

1918 » 8. január
- zverejnil Wilson svojich 14 bodov, ktoré definovali ciele USA vo vojne  (viď 14 Wilsonových bodov)
→ ochrana demokracie
→ podpora práva národov na sebaurčenie (vznik ČSR)

» 3. marec
 - na základe Dekrétu o mieri vydanom Leninom sa začali (22.decembra 1917) sovietsko-nemecké (+ rakúsko-uhorské) rokovania o prímerí

- uzavretie separátneho brest-litovského „ chlebového“ mieru

potupný mier pre Rusko – diktát zo strany Nemecka; územná strata (nezávislosť Fínska, Ukrajiny; strata Poľska, Kurónska, Litvy, Estónska, Livónska, Gruzínska v prospech Nemecka)

- Lenin chcel uzavrieť mier za každú cenu, pretože by nedokázal udržať svoju pozíciu pri bojoch na dvoch frontoch → v Rusku práve prebiehala občianska vojna (1918-1920), kde proti sebe bojovali červenoarmejci (Červená armáda boľševikov) a bielogardejci (kozácka Biela armáda)

» júl
- Nemci začali poslednú veľkú ofenzívu na západnom fronte pri Amiens; prevaha dohodových vojsk

»  8.august
- „čierny deň nemeckých vojsk“; dohodové vojská Nemcov vytláčali zo všetkých postavení

»  24. október
- mohutná ofentíva dohodových štátov na talianskom fronte

» 28./30.október
- vznik ČSR

» 30. október
- prímerie medzi Tureckom a štátmi Dohody

» 3. november
- Rakúsko-Uhorsko podpísalo prímerie vo Villa Guisti pri Padove

» 7. november; Varšava
- vyhlásenie Poľskej republiky

» 9. november
- nemecký cisár Viliam II. abdikoval
bola zostavená nová socialistická vláda, končí sa Nemecké cisárstvo. (cisár uteká do Holandska)

» 11. november
- podpísaná kapitulcia Nemecka v lese pri Compiègne v salónnom vozni generála Focha podpísané prímerie medzi Dohodou (zástupca: generál francúzskej armády Ferdinand Foch), USA a Nemeckom(zástupca: poslanec Mathias Erzberg).
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015