Pravek a delenie praveku

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: primak (26)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.09.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 485 slov
Počet zobrazení: 25 235
Tlačení: 1 484
Uložení: 1 404
Pravek (od roku 3 000 000 p. n. letopočtom - 3 000 p. n. l)
 
Vývojom človeka sa zaoberá Antropogenéza. Človek sa vyvíja ako súčasť príhody. Vyvinul sa v samostatný rod. Najstarším druhom tohto rodu bol človek zručný.
 
1. Hama Habilis - žil od roku 3 000 000 do 1 500 000 p. n. l.
  Patril sem Austrabopitecus (Južná opica). Žil v tlupách, lovil malé cicavce, prevláda zber rastlín,
  používa náhodne nájdené kamene.
 
2. Homo Erectus (človek vzpriamený) od roku 1 500 000 do 20 000 p. n. l.
  Vyrába pästné kliny, oheň používa na ochranu pred zverou, rozum rozvinutejší.
 
3. Homo Sapiens (človek rozumný) od roku 20 000 do 40 000 p. n. l.
  Súčasne s človekom rozumným žil neandertálsky človek, ktorý neskôr vymrel. Odliatok
  neandertálca (mozog) našli v Gánovciah pri Poprade. Žil v jaskyniach a chatrčiach z kostí a
  vetiev. Žil pokorne v príbuzných rodoch. Mŕtvych pochovávali v skrčenej polohe. Do hrobu dávali
  milodary (nástroje, zbrane)
 
4. Homo sapiens sapiens (človek dnešného typu) 40 000 p. n. l až dodnes.
 
Delenie praveku:
 
A, Doba kamenná
 
1, PALEOLIT (staršia doba kamenná)
  od roku 3 000 000 - 8 000 p. n. l
 
- starší paleolit - od roku 3 000 000 - 250 000 p. n. l., (pästný klín)
- stredný paleolit - od roku 250 000 - 40 000 p. n. l., (objavujú sa špecializované 
nástroje (vrtáky, rydlá, škrabadlá)
- mladší paleolit - od roku 40 000 - 8 000 p. n. l., (objavujú sa zložené nástroje - nože, sekery. Žily v príbuzných rodoch. V čele rodu stála žena.

MATRIARCHÁT
(žena zabezpečovala pokračovanie rodu, preto vládli) Vznik náboženstva
(uctievali prírodné sily a bytosti) Paleolitické umenie - maľby na stenách jaskýň.

Jaskyňa
LASCAUX
- vo Francúzsku
ALTAMÍRA - v Španielsku
 
Sošky žien - venuše.
Našla sa Moravianska Venuša pri Piešťanoch a v Dolních Věstoniciach.
 
2, MEZOLIT(stredná doba kamenná) od roku 8 000  5 000 p. n. l

Zmena podnebia - ústup ľadovcov. Zdomácnenie prvých zvierat.
Psov, ovce, kozi, hovädzí dobytok. Počiatky poľnohospodárstva.
 
3, NEOLIT (mladšia doba kamenná)
  od roku 5 000 - 3 000 p. n. l
 
Neolitická revolúcia - prechod od lovu a zberu k chovu dobytka a poľnohospodárstvu. 
Objavili sa poľnohospodárske nástroje (kosák, mlynské kamene). Začínajú tkať textílie
z lanu. Prvá spoločenská deľba práce. Pastierstvo sa rozdelilo od poľnohospodárstva.
Matriarchát sa zmenil na PATRIARCHÁT.
 
4, ENEOLIT (neskorá doba kamenná)
od roku 3 000 - 2 000 p. n. l.
Eneolit bol len v Európe.
 
B, Bronzová doba
V Európe okolo roku 2 000 - 1 000 p. n. l.
V predoázijskej oblasti (v Egypte, v Mezopotámii) už od roku 3 500 p. n. l
Bronz = 90% meď, 10% cín. Bronz je pevnejší kov, vyrábali pevnejšie nástroje.
Druhá spoločenská deľba práce.
Remeselná výroba sa oddelí od poľnohospodárstva a pastierstva. Zdomácnili koňa.
 
C, Železná doba
V Európe od roku 1 000 p. n. l. do začiatku nášho letopočtu. Skladá sa z 2 období.

1, staršia doba železná - HALLŠTATTSKÁ do 400 r. p. n. l.
2, mladšia doba železná - LATÉNSKÁ od 400 r. p. n. l. do začiatku nášho letopočtu. (obidve sú náleziská)

Infografika: Pravek

Infografika: Pravek
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041