Kultúra riečnych civilizácií

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.09.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 267 slov
Počet zobrazení: 4 043
Tlačení: 399
Uložení: 500
Kultúra riečnych civilizácií
 
Staroveké civilizácie položili základy kultúry takmer celej ľudskej civilizácie. Jedným z najdôležitejších objavov bol vznik písma. Prvé písomné pamiatky boli vykopané v Uruku a tvorili ich pečatidlá na potvrdenie držby majetku. Až neskôr nadobudlo písmo formu obrázkov, ktoré sa neskôr zmenili na symbolické znaky. Najmladšie písmo bolo slabičné, hláskové sa vyvinulo neskôr. V Mezopotámii sa písalo na hlinené tabuľky a keďže písmo pripomínalo kliny, nazýva sa klinové. Najstaršia sumerská literárna pamiatka Epos o Gilgamešovi podáva obraz hrdinu z Uruku, ktorý sa nevedel uspokojiť s osudom smrteľného človeka.
 
Chammurapiho zákonník obsahuje už ucelené právne predpisy, najmú z tesného práva. Boli veľmi prísne a vychádzali zo starého zvykového rodového práva. Na kultúru Sumerov nadviazali všetky národy Blízkeho východu. Sumerský jazyk sa stal bohoslužobným jazykom. Babylončania prebrali aj základy staviteľstva, sochárstva a maliarstva. Babylon sa stal výstavným mestom, postaveným z glazúrovaných tehál s obrázkami posvätných zvierat. Mesto bolo obohnané hradbami a cez Eufrat viedol kamenný most. Najdlhší zavodňovací Kanál kráľov spájal Eufrat s Tigrisom a bol dlhý 400 km.
 
Vznik vedy podmienili praktické potreby života. Tak vznikla napr. matematika. Poznala šesťdesiatkovú sústavu, ktorú dnes využívame pri delení kruhu a pri časomiere. Dĺžkovou mierou bol lakeť, dlhšou trstina. Pozorovaním oblohy vznikli vedomosti z astronómie. Vďačíme im aj za vynález kolesa a hrnčiarskeho kruhu. Z prednej Ázie pochádza aj prvé hláskové písmo, ktoré zostavili Feninčania. Na území Palestíny vznikla viera v jedného boha Jahveho, ktorá sa stala základom židovského a neskôr kresťanského náboženstva. Ich posvätná kniha Starý zákon (časť Biblie) je stará vyše 3000 rokov a skladá sa zo 40 zväzkov. Patrí ku kultúrnemu bohatstvu ľudstva.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.715