Vznik mestských štátov

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.09.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 294 slov
Počet zobrazení: 5 556
Tlačení: 489
Uložení: 522
Vznik mestských štátov
 
Pod pojmom antika rozumieme dejiny Grécka a Ríma s územiami, ktoré ovládli. Grécke kmene - Achájci - osídlili južný cíp Balkánskeho polostrova okolo 2. tisícročia pred Kr. Postupne prenikli aj na ostrovy v Egejskom mori, kde rozvrátili vyspelú predgrécku civilizáciu doby bronzovej, ktorej najväčším strediskom bol ostrov Kréta. Achájci vytvorili kultúru, ktorá nadväzovala na egejskú tradíciu a rozvíjala ju. Jej najväčším stredom boli Mykény. Na Peloponézskom polostrove Achájaci budovali opevnené mestá z kameňa, v ktorých sa rozvinulo remeslo, najmä hrnčiarstvo. Príchodom ďalšieho gréckeho kmeňa - Dórov - mykénska kultúra zanikla.

Keďže od Achájcov neprebrali písmo a nemáme o nich písomné správy, nazývame toto obdobie temným. Dóri boli síce na nižšej kultúrnej úrovni, ale vedeli už spracúvať železo. Ústnym podaním sa šírili spomienky na časy, keď bolo všetkého dosť, lebo podľa mytológie bohovia ešte chodili medzi ľuďmi a žili hrdinovia, ktorí chránili ľudí pred zlom a pomáhali víťaziť dobru. Tieto mýty obsahujú aj zrnká skutočnosti. Uveril im aj nemecký archeológ Heinrich Schliemann, ktorý objavil starovekú Tróju, Mykény a iné bájne mestá. V „temnom“ období si Gréci ešte nevytvorili štát, žili v sebestačných domácnostiach (oikos).

Nové politické útvary sa sformovali až v archaickom období. V celom Grécku sa tvorili mestské štáty (polis). Popri Achájcoch a Dóroch tu žili aj pastierski Iónovia. Venovali sa pestovaniu obilia, olív, a vínnej révy. Boli dobrými remeselníkmi a obchodníkmi. Na čele mestského štátu stál basileos (kráľ), ktorý bol vojvodcom, sudcom a najvyšším kňazom. Okrem slobodných ľudí začala vznikať v mestských štátoch skupina bezprávneho obyvateľstva - otroci. V Grécku sa mohol stať otrokom aj slobodný občan, ak nezaplatil svoje dlhy.

Aby sa pôda príliš nedrobila medzi dospelých synov a neupadli do chudoby, začali sa Gréci presídľovať na blízke ostrovy i vzdialenejšie pobrežia. Proces zakladania nových osád nazývame gréckou kolonizáciou a nové osady kolóniami.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016