Sparta a Atény

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec primak (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.09.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 349 slov
Počet zobrazení: 10 093
Tlačení: 681
Uložení: 689
Sparta a Atény
 
V dejinách Grécka mali rozhodujúce postavenie dva štáty: Sparta a Atény. Sparta ležala v juhovýchodnej časti Peloponézskeho polostrova. Sparťania, pôvodom dórske kmene, si podmanili domáce achájske obyvateľstvo už v 10. stor. pred Kr. Rozdelili si jeho pôdu i obyvateľov. stali sa z nich štátni nevoľníci - heilóti, ktorí boli povinní pracovať na pôde patriacej Sparťanom. Popri heilótoch tu žili pôvodní obyvatelia, perioikovia, ktorí zostali osobne slobodník, ale nemali politické práva. Zaoberali sa remeslom a obchodom. Plnoprávnymi občanmi štátu boli len Sparťania. Sparťania mali dvoch kráľov, volených doživotne.
 
Kráľov kontrolovali piati efori volení na jeden rok. Všetci plnoprávni muži, ktorí dovŕšili 30 rokov, sa schádzali na ľudovom zhromaždení, kde sa vyjadrovali k dôležitým štátnym otázkam. Rada starších dohliadala na výkon moc. Sparťania kládli veľký dôraz na to, aby nikto z nich nezbohatol. Preto mali nielen rovnaký prídel pôdy, ale aj rovnaký počet heilótov. Používali len železné peniaze, ktoré za hranicami nemali hodnotu.
 
Sparťania venovali veľkú pozornosť výchove k vojenskej zdatnosti. Neduživé deti po narodení hádzali do priepasti, zdravé vrátili matkám, ktoré ich vychovávali do 6 rokov. Potom chlapci aj dievčatá odchádzali do štátnych škôl. Výchova bola veľmi prísna. Znášali zimu i hlad, chodili bosí, učili ich skromnosti, odriekaniu a úcte k starším. V škole sa učili čítať a písať, ale najmú bojovať. Keď chlapci dovŕšili 20 rokov, nastúpili desaťročnú vojenskú službu. Až potom sa stali plnoprávnymi občanmi a mohli sa oženiť. Naďalej však do 60 rokov zotrvávali vo vojenskej službe. Až potom sa stali členmi Rady starších, aby bohatými skúsenosťami pomáhali mladším. Aj výchova dievčat mala vojenské prvky a smerovala k výchove zdravej matky budúcich bojovníkov. Tvrdou vojenskou prípravou a disciplínou Sparťania vybudovali najsilnejšiu armádu a v 6. stor. pred Kr. vytvorili Peloponézsky spolok, ktorý združoval všetky štáty na polostrove.
 
Najrozvinutejším mestským štátom v Atike boli Atény prosperujúce z remesiel a obchodu. Kráľ (basileos) bol len najvyšším kňazom. Skutočnú moc mal zbor volených vodcov - archontov. Bývali archonti vytvorili zbor sudcov areopág. Počas vojny s Peržanmi vytvorili Aténčania obranný vojenský Aténsky námorný spolok. Členské obce buď preň stavali vojnové lode, alebo platili do spoločnej pokladnice.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.028