Od vlády aristokracie k demokracii

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec primak (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.09.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 231 slov
Počet zobrazení: 3 120
Tlačení: 336
Uložení: 380
Od vlády aristokracie k demokracii
 
V dôsledku rozvoja gréckej civilizácie vzrástlo bohatstvo viacerých gréckych miest. Ich pobrežná poloha napomáhala rozvoj obchodu a remesiel. Vládnu moc však mala rodová aristokracia (vlastníci pôdy), ktorá nemala veľký záujem o rozvoj remesiel. Koncom 7. stor. pred Kr. vznikla vo viacerých gréckych mestách nová forma vlády - tyrania. Vláda tyranov bola spočiatku prínosom, lebo oslabovala moc šľachty a podporovala rozvoj remesiel a obchodu. Tyrani boli spočiatku obľúbení, no mnohých násilne zavrhli.
 
V 7. stor. pred Kr. v Aténach ešte vládli volení archonti. Filozof a básnik Solón, ktorý sa stal archontom roku 593 pred Kr., vypracoval prvú aténsku ústavu. Solón sa stal zakladateľom aténskej demokracie.
 
Demokratické prvky vlády ďalej podporil Peisistratos a neskôr Kleistenes, ktorý roku 508 pred Kr. vytvoril novú ústavu. Územie štátu rozdelil na 10 oblastí (fýly). Príslušnosť občanov sa neurčovala podľa rodového pôvodu, ale podľa územných fýl. Každá fýla vysielala 50 členov do rady, ktorá mala 500 členov a spolu s areopágom bola podriadená ľudovému zhromaždeniu. Kleistenes ustanovil tzv. črepinový súd (ostrakizmus). Každoročne sa Aténčania mohli vysloviť, či považujú niekoho za nebezpečného pre demokraciu. Svoje odpovede písali na úlomky keramických nádob (črepiny).
 
Najvýznamnejším aténskym reformátorom bol Perikles. V rokoch 443 - 429 pred Kr. bol opakovane zvolený za prvého stratéga (vojvodcu). Perikles povýšil občiansky snem na najvyšší štátny orgán s jedinou zákonodarnou mocou. Snem prerokúval všetky dôležité otázky vojenského i finančného charakteru.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#črepinový súd #perikles a kleistenes #zakladatel atenskej demokracie #od vlády aristokracie k demokracii #solónova ústava


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.026