Obdobie feudalizmu

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.09.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 277 slov
Počet zobrazení: 9 407
Tlačení: 746
Uložení: 743
Obdobie feudalizmu
 
Pojem feudalizmus je odvodený od latinského slova feudum. Tzn. pôda - léno. Slovom feudum sa označoval pozemok, ktorý bol niekomu požičaný do osobnej alebo dedičnej držby za vernosť. Držba pozemku bola podmienená vernosťou držiteľa vlastníkovi. Držiteľ bol viazaný aj rôznymi službami a povinnosťami.
 
Feudalizmus rozdeľujeme - a, ranný feudalizmus (5 - 11 st.)
  b, rozvinutý feudalizmus (12 - 15 st.)
c, neskorý feudalizmus (16 - 16,5 st.)
 
Spoločenské triedy feudalizmu: kráľ a jeho rodina, šľachta, feudáli, kňazstvo,
meštianstvo, poddaný, nevoľníci
 
Poddaný museli odvádzať šľachticovi z prenajatej pôdy rentu - naturálna, pracovná - roboty, - peňažná - dane...
 
Ranofeudálne štáty -
1, Franská ríša - Frankovia boli predchodcovia dnešných Nemcov, Francúzov, Holanďanov. V 5 st. n. l. fránke kmene zjednotil kráľ Chlodovik. Založil dynastiu Merovejovocv. Prijal kresťanstvo a tým získal podporu pápeža. Ich moc začala padať. Skutočnú moc mali v rukách bohatý šľachtici. Najvýznamnejším z nich bol správca kráľovského dvora. Majordóm. Karel Martel - jeho syn - Pipin krátky si založil dynastiu Karolovcov. Rozmach dosiahla franská ríša za vlády Karola Veľkého. (Prelom 8 - 9 st.) územím franskej ríše boli: veľká časť dnešného Nemecka, Belgicka, Holandska, Francúzska, severné a stredné Taliansko. Časť Španielska. V roku 800 pápež v Ríme Karola Veľkého korunoval za cisára. Stal sa cisárom západorímskej ríše. Ríšu si rozdelil na grófstva na čele s jemu oddanými grófmi. Na obranu najviac ohrozovaných hraníc založil marky. Je veľkým bojovníkom. Vyhnal avarov, ktorý ohrozovali ríšu z východu a vyhnal arabov, ktorý ohrozovali ríšu z juhozápadu. Neustále boje o nástupníctvo ohrozovali ríšu. V roku 843 sa franská ríša rozpadla na 3 časti. Verdunská dohoda.
 
a, nová západofranská ríša - neskoršie Francúzsko. b, východofranská ríša - neskoršie Nemecko. c, stredná franská časť
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.019