Slovensko ako súčasť uhorského štátu

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.09.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 363 slov
Počet zobrazení: 7 371
Tlačení: 569
Uložení: 618
Slovensko ako súčasť uhorského štátu
 
V roku 907 sa rozpadla VM. Príčin bolo viac (napr. spory o trón, ohrozenie VM zo západu Nemcami a z východu Maďarmi). Maďarské kmene žili v juhoruských stepiach. Živili sa chovom dobytka, žili kočovným spôsobom. Koncom 9 st. prišli pod vedením kmeňového náčelníka Arpáda do podunajskej nížiny. Odtiaľ podnikali nájazdy do susedných krajín. Roku 955 utrpeli porážku pri rieke Lech neďaleko nemeckého augsburgu. Od nemeckého cisára OTA I prešli k usadlému spôsobu života. Od Slovanov sa priučili k poľnohospodárstvu, Slovania sa od nich priučili chovu dobytka. V maďarskom kmeňovom zväze bol najsilnejším rodom Arpádovci. Arpádovec Gejza I okolo r. 970 utvoril uhorské kniežatstvo. Kresťanstvo začali šíriť hlavne nemeckí kňazi.

Po Gejzovej smrti nastúpil jeho syn Štefan, ktorý sa dal pokrstiť a uhorsko prijalo kresťanstvo. Štefan I sa stal prvým uhorským kráľom a bol korunovaným v r. 1000. Slovensko sa stalo v prvej polovici 11 st. súčasťou uhorského pohraničného vojvodstva. Vo vojvodstve vládol vždy kráľov syn. Centrom bola Nitra. Za vlády kráľa Ladislava I (2. polovica 11 st.) bolo už pripojené k Uhorsku celé Slovensko. Slovensko bolo súčasťou Uhorska až do r. 1918. Štefan I. bol zakladateľom uhorského štátu, neskôr bol vyhlásený za svätého. Kresťanstvo šíril v mnohých prípadoch aj násilím. Vybudoval kostoly, opátstva. Krajinu rozdelil na župy, na čele so županmi, ktorých vymenoval kráľ.

Významnými arpádovcami boli - uhorský panovníci napr. Belo IV - za jeho vlády v r. 1241 vtrhli do Európy a do Uhorska tatry z východu, spustošili celú krajinu. Po roku Tatári opustili krajinu a uhorský kráľ musel krajinu znovu vybudovať. Ohradené mestá múrmi, Bratislava, Trnava, Nitra... Ondrej II v r. 1222 musel prijať požiadavky šľachty a potvrdiť ich listinou tzv. Zlatou bulou. Šľachta mala podľa nej obmedzenú svoju vojenskú povinnosť len na obranu krajiny. Mali právo na odpor voči kráľovi, ak kráľ nedodrží ustanovenia zlatej buly. Arpádovci panovali od r. 1000 - 1301, keď zomrel posledný arpádovec, na uhorskom tróne Ondrej III, ktorý nemal mužského potomka. Začali sa boje o trón jednotlivý bohatí magnáti ovládli určitú časť krajiny napr. Západné a Stredné Slovensko ovládol magnát Matúščák Trenčiansky. Roztržky o trón skončil kráľ Karol Róbert, ktorý v roku 1311 sa stal uhorským kráľom z rodu Anjouovcov.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.012