Povstanie Slovenska v Habsburskom Uhorsku

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 10.09.2011
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 253 slov
Počet zobrazení: 2 508
Tlačení: 270
Uložení: 292
Povstanie Slovenska v Habsburskom Uhorsku
 
V bitke pri Moháči (1526) bola situácia v Uhorsku zložitá. Krajinu z Juhu ohrozovali Turci, na strane druhej ju oslabovali vnútorné nepokoje. Mladý kráľ Ľudovít II bol mŕtvy. Šľachta sa hádala o nového kráľa. Väčšina Uhorskej šľachty si za kráľa zvolila vojvodu Jána Zápoľského. Menšina šľachty si zvolila Ferdinanda Habsburského. Medzi Fernidandom I a Jánom Zápoľskych vypukla dlhotrvajúca vojna. Zápoľský sa spojil s Turkami a po jeho smrti (1540) trhli Turci do Uhorska a obsadili veľkú časť. V roku 1541 obsadili Budín. Krajina sa rozpadla na 3 časti. Sedmohradsko získal syn Jána Zápoľského Žigmund, ktorý sa podriadil Turkom. Ferdinand si udržal Slovensko, časť západoMaďarska, Chorvácko. Stred Uhorska bolo obsadené Turkami a vznikol tam Budínsky Pašalik.
 
Ferdinand I sa od začiatku svojej vlády snažil upevniť svoju moc a vytvoriť z Uhorska centralizovaný štát. V tom pokračovali aj jeho nástupcovia Maximiliám II a Rudolf II. Preto začiatkom 17. stor. sa začali vyostrovať rozpory medzi Uhorskou šľachtou a Habsburskými panovníkmi. Habsburgovci porušovali Uhorskú ústavu, prenasledovali evanjelikov, luteránov, čiže podporovali protireformáciu Uhorsku, obmedzovali výsady Uhorskej šľachty, vytláčali Juh z politických a vojenských miest. Habsburské žoldnierske vojská namiesto toho aby chránili krajinu pred Turkami, často plnili územie a obohacovali sa na úkor obyvateľstva. Toto všetko vyvolalo niekoľko povstaní uhorskej šľachty proti Habsburgovcom, prevažne 17. stor. a začiatkom 18 stor.

Najznámejšími boli:
1. Bockayovo povstanie (1604 - 1606)
2. Povstanie Gabriela Bethlena (1619 - 1621)
3. Povstanie Juraja Rákócziho (1643 - 1645)
4. Povstanie Imricha Töhölyho (1680 -1683)
5. Povstanie Františka II Rákócziho (1703 - 1711)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012