Najstaršie civilizácie

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 20.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 066 slov
Počet zobrazení: 13 137
Tlačení: 647
Uložení: 654
Mezopotámia
 
· medzi riekami Eufrat Tigris (medziriečie), dnešný Irak
· na severe – Asýria
· v strede – Babylonia
· na juhu – Sumer
 
Poľnohospodárstvo
 
· rieky – veľa vody z topiacich sa snehov (apríl, máj – záplavy)
· pestovali sa obilniny, strukoviny, ovocné stromy
· choval sa dobytok, ovce, kozy
· lov rýb
· pre obdobie sucha boli vybudované kanály
 
Obyvateľstvo
 
· roľníci – najpočetnejšia skupina
· pastieri
· remeselníci
· obchodníci – dovážali hlavne drevo, kovy a šperky
· bojovníci
· kňazi a pisári – riadili prácu a prerozdeľovali výrobky
· panovník – neskôr prevzal organizáciu práce, potomok bohov
· otroci – získavali sa vo vojnách alebo to boli obyvatelia, ktorí sa zadĺžili a nemohli splatiť dlh
 
Prvé štáty
 
· najvhodnejšie podmienky boli v Sumeri
· 3 500 – 3 200 pred n.l. – prvé mestské štáty (Uruk, Ur, Ninive, Eridu, Lagaš, Babylon,...) → malé štáty: mesto a okolie; mali mestské hradby (stavebný materiál – hlina), v strede mesta chrámzikkurat – bol na vyvýšenej terase, stupňovitý; ukladala sa tu aj úroda, poklady, slúžili tu kňazi
 
Vznik písma
 
· obrázkové písmoSumeri ním označovali výrobky aj majetok
· klinové písmo – vzniklo z obrázkového písma, písali na hlinené tabuľky (Epos o Gilgamešovi – o tom ako kráľ Gilgameš z mesta Uruk hľadal nesmrteľnosť)
 
Vznik teritoriálneho štátu
 
· 2340 pred n.l.v meste Kiš sa vlády zmocnil Sargon I.:
§ najprv čašníkom
§ založil mesto Akkad
§ podmanil si okolité mestá → vytvoril Akkádsku ríšu
§ Akkádska ríša trvala len 150 rokovpo jej zániku sa obnovili samostatné mestské štáty

Starobabylonská ríša

· na konci tretieho tisícročia pred n.l. prenikli do Mezopotámie kočovné kmene Amoritov – podmanili si jednotlivé mestá, prebrali sumerskú kultúru a vzdelanosť (aj klinové písmo) → Babylon
· Chammurapi:
§ jeden z najvýznamnejších panovníkov
§ podmanil si celú Mezopotámiu
§ do podmanených miest ustanovil správcov
§ opora moci – vojsko
§ zákonník:
· „oko za oko, zub za zub“ – platilo vo vzťahu k privilegovaným občanom
·  odplata – suma – za previnenia voči slobodným
·  otroci – žiadne práva
· orientálna despocia:
§ panovník mal všetku moc, bol najvyšším predstaviteľom štátu, najvyšším sudcomnajvyšším vojenským veliteľom
§ panovalo tvrdenie, že panovník je potomkom bohov
· Chetiti dobyli Babylon a Starobabylonská ríša zanikla (1549 pred n.l.)
 
Sumerské náboženstvo
 
· vytvorili rozsiahlu mytológiu a náboženský systém – vysvetľovali ním prírodné javy a vznik sveta
· uctievali veľa bohov – polyteizmus
· už Sumeri poznali príbeh o stvorení sveta a človeka a o potope (Starý zákon)
 
Sumerská kultúra
 
· sledovali nebeské telesá (vedeli odhadnúť, kedy budú záplavy)
· kalendár – mesiac mal štyri týždne a týždeň sedem dní, deň rozdelili na 12 dvojhodinových častí
· v matematike – šesťdesiatková sústava
 
Sumerské umenie
 
· chrámy bohov boli vyzdobené rôznofarebnými geometrickými obrazcami, sochami
· drevo na chrámy – z Libanonu
· Narámsínova stéla – zobrazuje výpravu Sargonovho vnuka
 
Egypt

· v povodí rieky Níl
· podľa farby úrodného bahna sa nazýval čierna zem
 
Vznik egyptského štátu
 
· Dolný Egypt – ústie Nílu
· Horný Egypt – stredný tok Nílu
· 3100 pred n.l. – spojili sa a za zakladateľa štátu sa považuje Meni:
§ hlavné mestoMennofer (Memfis – po grécky)
§ vládca – faraón: 
·  najprv považovaný za potomka bohov, neskôr za boha
·  mal všetku moc (súdnu, politickú, náboženskú)
 
Viera a posmrtný život

· na druhom svete bude človek ďalej žiť → bolo potrebné zachovať telomumifikácia (vnútornosti do nádob – kanopy), telo natreli olejmi a masťami, zabalili do ľanových pruhov a ukladali do sarkofágov
 
Štátny aparát
 
· úrady obsadzoval faraón svojimi vernými
· dôležité postavenie – pisári
· písmo – hieroglyfy (obrázkové písmo)
· písali na papyrusové zvitky (trstina z Nílu) štetcom čiernou alebo červenou farbou v stĺpcoch
· egyptské dejiny sa delia podľa vládnucich rodov (dynastií) – asi 31
 
Stará ríša
 
· 2635 – 2135 pred n.l. – o prvých dvoch dynastiách veľa nevieme (sídlili v meste Cinev)
· vláda III. až VI. dynastie – I. vrchol egyptských dejín:
§ sídlo Mennofer
§ moc panovníkov stabilná
§ výpravy do Núbiena Sinajský polostrov (zlato, striebro, kovy, otroci)
· pyramídy:
§ prvú pyramídu dal postaviť Džosér z III. dynastie (postavil Imhotep), bola stupňovitá
§ najväčšie dali postaviť panovníci z IV. dynastie: Chufu (Cheops), Rachef (Chefren), Menkaure (Mykerinos)
·  stoja neďaleko Káhiry pri Gíze
 
Stredná ríša
 
· 2061 – 1785 pred n.l.
· stavba pyramíd vyčerpala krajinu → nepokoje → oslabená moc faraóna → do Egypta prenikajú kočovné kmene
· Véset (Téby) – dostala sa k moci XI. dynastia:
§ znovuzjednotila celý Egypt a zaviedla poriadok
· XII. dynastiaSenvosret III.:
§ obnovil výbojné vojny do Núbie - cédrové drevo
§ upevnil moc panovníka
· od 17. storočia pred n.l. – do Egypta kočovné kmene Hyksósov:
§ mali nové zbrane - šable, luky, jazda
· krajina sa rozpadla na menšie časti
· Hyksósovia ovládli deltu Nílu na 100 rokov, potom boli vyhnaní
 
Nová ríša

· 1552 – 1070 pred n.l.
· XVIII. – XX. dynastiaIII. vrchol egyptských dejín (krajina zjednotená, moc faraóna upevnená, výboje)
· Thutmoses III.:
§ Egypt dosiahol svoj najväčší rozmach
§ najvýznamnejší egyptský dobyvateľ
§ ovládol Palestínu
§ hlavné mesto Véset chrám boha Amona (boh vzduchu a plodnosti; jeho kult bol štátnym náboženstvom, jeho kňazi mali obrovskú moc)
· Amenhotep IV. (zmenil si meno na Achnaton):
§ chcel zlomiť moc Amonových kňazov
§ založil nové mesto Achetaton – na počesť boha Atona (slnečný kotúč)
§ jeho manželkou bola Nefertiiti – najkrajšia žena staroveku
§ po jeho smrti všetko do pôvodného stavu
· Tutanchatón (zmenil si meno na Tutanchamon):
§ ako 9-ročný nastúpil na trón
§ Amónovi kňazi ho donútili presunúť sa do Vésetu
· Ramesse II.:
§ viedol výbojné vojny do Sýrie a Palestíny → narazil na Chetitov
§ 1285 pred n.l.bitka pri Kadeši medzi Egypťanmi a Chetitmi, skončila nerozhodne
 
Neskorá ríša
 
1200 pred n.l. – z mora zaútočili kmene (tzv. morské národy) boj proti nim krajinu vyčerpal → Egypt už nikdy nedosiahol svoje predchádzajúce postavenie útoky Asýrčanov zo severu; 525 pred n.l.Peržania dobyli Egypt Alexander Macedónsky: § 323 pred n.l. – prišiel do Egypta, vítali ho ako osloboditeľa, vyhlásili ho za panovníka
· Ptolemaios:
§ veliteľ Alexandra Macedónskeho
§ po jeho smrti sa stal vládcom Egypta
§ jeho potomkovia vládli do roku 30 pred n.l, potom bol Egypt pripojený k Rímskej ríši (Gaius Octavius)
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013