Ostatné orientálne civilizácie

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 20.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 097 slov
Počet zobrazení: 8 067
Tlačení: 502
Uložení: 620
Malá Ázia

2000 pred n.l. – do Malej Ázie indoeurópske kmene Chetitov chov dobytka, remeselníctvo, roľníctvo, obchod kráľ Anitaš zjednotil kmene → vytvoril Chetitskú ríšu s hlavným mestom Chattušaš § na čele kráľ – kontrolovala ho kráľovská radapankuš (mohla ho odsúdiť aj na trest smrti) – predstavitelia bohatých pastierskych rodín
· Stará ríša (1650 – 1450 pred n.l.):
§ viedli výboje do Sýrie, Palestínydobyli Babylon (Muršiliš I.)
· okolo 1200 pred n.l. – vpád morských národov – Chetitská ríša zaniká
· Chetiti používali klinové písmo, ktoré rozlúštil Čech Bedřich Hrozný (1915)
 
Sýria
 
medzi Malou Áziou a Afrikou úzky pás pobrežia: severná časť Sýria, južná časť Palestína prechádzali tadiaľ obchodné cesty rastú tu ihličnaté cédre mestá: Ugarit, Tyros, Sidón, Byblos, Ebla najprv toto územie osídlili semitské kmene, potom Amorejci, potom Chetiti, Egypťanianakoniec Chammurapi  
Fenícia
 
· lov rýb, obchodníci
· plavili sa pozdĺž Afriky a založili Kartágo
· obsadzovali Sicíliu, Hispániu
· v tejto oblasti (Sýria, Palestína) – rôzne kultúry a národy, bolo potrebné uzatvárať zmluvyhláskové písmo:
§ na označenie jednej spoluhlásky jedno písmeno (len 30 znakov)
§ prevzali ho Gréci a zaviedli znaky pre samohlásky
§ z Grécka cez Etruskov sa rozšírilo do Itáliezáklad nášho písma - latinky
 
Palestína

podľa jedného z kočovných národov (Peleštim) – prisťahovali sa tam asi v 12. storočí pred n.l. od 14. storočia pred n.l. osídľujú Palestínu semitské kmene (pred ich príchodom kanáanske obyvateľstvo) podľa tradície 12 kmeňov utvorilo židovský národ (Izraeliti) § chceli najprv žiť v Egypte (faraón ich utláčal, Mojžiš ich vyviedol z Egypta – prechod cez Červené more)
§ viedli polokočovný spôsob života – na čele náčelníci (sudcovia)
§ zjednotil ich kráľ Saul
§ Dávid rozšíril ich územie, porazil Filištíncovza hlavné mesto ustanovil Jeruzalem
§ Šalamún, syn Dávida, dal postaviť chrám; autor Piesne piesní
§ náboženstvo: najprv polyteizmus, potom monoteizmus viera v boha Jahve, posvätná kniha – Starý zákon; bohom vyvolený národ
§ po Šalamúnovej smrti rozpad ríše:
·  Severné kráľovstvoIzrael (hlavné mesto Samaria)
·  Južné kráľovstvoJúdske kráľovstvo (hlavné mesto Jeruzalem)
§ nezhody medzi nimi → dobyli ich Asýrčania → veľká časť Izraelitov násilne presťahovaná do Babylonie – babylonské zajatie Židov (do roku 539 pred n.l. – perzský kráľ Kýros dobyl Babylon a povolil návrat Židov)
 
Asýria

v severnej časti Mezopotámie 19. – 18. storočie pred n.l.rozmach ríše rozvoj obchodu zakladali nové obchodné kolónie v Malej Ázii výborní, ale tvrdí bojovníci (ako prví používajú bojové vozy) v 8. storočí pred n.l.najsilnejší štát na Blízkom východe (ovládli južnú Mezopotámiu, Sýriu, južnú časť Malej Ázie, Egypt po Téby, Palestínu) hlavné mestoNinive: knižnica kráľa Aššurbanipala (25 000 hlinených tabuliek s literárnymi dielami Sumerov a Babylončanov – písané klinovým písmom) MédoviaBabylončania sa spojili, dobyli Ninive a porazili Asýriu  
Novobabylonská ríša
 
vznikla na troskách Asýrskej ríše Nabukadnezar: § zveľadil mesto Babylon
§ chrám boha Marduka – viedla k nemu niekoľkokilometrová slávnostná cesta
§ Ištarina brána – steny boli zdobené farebnými glazovanými tehlami
§ Semiramidine záhrady – jeden z divov sveta
§ 539 pred n.l.ríšu dobyli Peržania
 
India
 
izolovaná od sveta: Himaláje, oceány, rieky Ganga a Indus  
Harappská civilizácia
 
v povodí rieky Indus (v 4. tisícročí pred n.l.) hlavné strediská: Harappa, Mohendžo-daro rozvody pitnej vody, kanalizácia (splachovací záchod) poľnohospodárstvo, chov dobytka, remeselníctvo písmo dodnes nerozlúštené 1750 pred n.l.úpadok civilizácie (nevieme prečo)  
Príchod árijských kmeňov
 
príchod indoeurópskych kmeňovÁrijci (doslova vznešení, ušľachtilí) § pastierske kmene z juhoruských stepí
§ kostrové pochovávanie, nové zbrane, nástroje
§ na čele – rádžovia – viedli výbojné vojny, roľníci im museli odovzdávať dávky
· spoločnosť na kasty:
§ kasty sú od seba prísne oddelené a nedá sa prechádzať z jednej do druhej (platí dodnes)
§ brahmani – kňazi
§ kšatrovia – bojovníci
§ vaišjovia – roľníci, remeselníci, obchodníci
§ šúdrovia – ostatné kasty sa s nimi nestýkali, robili iba „špinavú“ prácu (otroci, sluhovia)
· literárne pamiatky – védy (hymny, chválospevy, náboženské predpisy, zaklínadlá)
 
Magadhská ríša
 
vznikla v prvej polovici 1. tisícročia pred n.l. v povodí rieky Gangy, dnešný Bihár, kmene si podrobili okolité územia, kontrolovali obchodné cesty v 6. storočí pred n.l. – pôsobil tu Siddhárta GautamaBudha (osvietený): § pochádzal z kniežacej rodiny Šakjov
§ ako 29-ročný putoval po krajine a všímal si sociálne rozdiely medzi ľuďmi – chcel ich zmeniť pomocou nového učenia – budhizmus:
·  každé bytie je utrpením, ktoré možno prekonať len poznaním
·  cieľom ľudského snaženia je dosiahnutie nirvány (stav pokoja ľudskej duše)
·  budhizmus sa šíri aj do Číny a Japonska
· západná časť Indie sa v 6. storočí pred n.l. dostala pod vplyv Perzie
· po neúspešnej výprave Alexandra Veľkého ovládli severozápadnú časť Indie Maurjovci
· Ašóka (273 – 232 pred n.l.):
§ obsadil územia po strednú Indiu
§ štátna správa
§ náboženská tolerantnosť
§ kopulové stúpy – na miestach, kde pôsobil Budha
· indická veda a kultúra ovplyvnila Arabov a ich prostredníctvom sa do Európy dostala desiatková sústava s použitím nuly, tiež princíp Pytagorovej vety
 
Čína
 
medzi riekami Chuang-che (Žltá rieka) a Jang-c´-ťiang poľnohospodárstvo (obilniny, ryža, ovocie, čaj), chov priadky morušovejhodváb (tajili tajomstvo výroby) rozvoj remeselnej výroby (zbrane, bronzové nádoby) rozvoj obchodu v 13. storočí pred n.l.štát Jin: § spoločnosť je rozdelená na sociálne vrstvy
§ panovník (wang) má všetku mocdespotická vláda
· postupne na území Číny vznikalo viacero nezávislých štátov → viacej filozofických škôl – najvýznamnejší predstaviteľ: Konfuciuskonfucianizmus (551 – 479 pred n.l.):
§ nižšie postavení majú byť poslušní voči vyššie postaveným
§ jednotlivecpodriadiť svoje záujmy štátu
 
Zjednotenie Číny (221 – 210 pred n.l.)
 
cisár Čcheng (neskôr prijal meno Čchin-Š´-chuang-ti) zjednotil staroveké čínske štáty (proces zjednocovania sa začal štáte Čchin): § krajina rozdelená na okresy, riadili ich správcovia, ktorí boli podradení panovníkovi
§ sieť ciest
§ zjednotil váhy a miery
§ vydal jeden zákonník pre celú ríšu
§ zaviedol jednotné platidlo v celej ríši (zlaté a strieborné mince)
§ dal stavať Veľký múr (viac ako 5 000 km) na obranu pred Hunmi (kočovný národ zo severu)
§ po jeho smrti vypukli nepokoje, až kým sa nedostala k moci dynastia Chan (209 pred n.l.) → Chanský štát:
· rozšírili územie až k moru
· obchodné styky s inými národmi
· hodvábna cesta – spájala Čínu so Stredozemným morom (prepravoval sa po nej najmä hodváb)
· Číňania objavili: porcelán, pušný prach, kompas, papier, tlačiarenskú techniku
· zvláštnosť – písmo:
§ od 2. tisícročia pred n.l. používali znakové písmo (jednotlivé znaky označujú pojmy a nie hlásky)
§ okolo 40 000 znakov
§ bežne 2 000 znakov
§ píše sa v stĺpcoch sprava doľava
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 7.1)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018