Staroveké Grécko

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 20.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 768 slov
Počet zobrazení: 12 923
Tlačení: 749
Uložení: 670
- na Balkánskom polostrove povrch hornatý chov oviec, kôz ťažba mramoru, zlata, striebra a medi  

Najstaršie štáty na území Grécka
:
 
Kykladská kultúra
 
v 3. tisícročí pred n.l. na Kykladských ostrovoch v Egejskom mori bronzové nástroje, obchodovali s Krétou a s gréckymi ostrovmi idoly – sošky z bieleho mramoru (zobrazovali nahé ženské alebo mužské telo)  
Minojská kultúra
 
na ostrove Kréta – kráľ Minos Kréta – bohatý a úrodný ostrov v 2. tisícročí pred n.l.prvé paláce (palác – stredisko, okolo hradby),  okolo nich vznikali mestá paláce: komplex budov + nádvorie (zhromaždenie občanov, hry, náboženské slávnosti); remeselnícke dielne, sklady, archívy a kancelárie dodnes je známa keramika (motív: chobotnica) písmo: § najprv piktografické (obrázkové) → z neho sa vyvinulo lineárne písmo A (písalo sa v riadkoch, nie je rozlúštené)
· 1700 pred n.l.zemetrasenie, veľa palácov bolo zničených (následná obnova)
· 1450 pred n.l.na blízkom ostrove vybuchla sopka, prílivová vlna a sopečný popol zničili minojskú civilizáciu
· príchod Achájcov (prvé grécke kmene) – prišli zo severu na Krétu:
§ mestá boli zničené
§ prežil palác Knóssos – najkrajší chrám na Kréte
§ prebrali od Kréťanov písmo → lineárne písmo B
· 1200 pred n.l.príchod Dórov
 
Mykénska civilizácia
 
na gréckej pevnine, vývoj neskôr ako na Kréte v 17. storočí pred n.l.prvé mestské štáty: Mykény, Argos, Sparta, Orchomenos, Atény, Tiryns, Téby § centrumhrady: na vyvýšenom mieste, stavané z obrovských balvanov, žil tu panovník s vojakmi; roľníci a remeselníci žili v podhradí
· v 12. storočí pred n.l.trójska vojna (Homér: Ilias a Odysea)
§ pravdivosť tohto eposu dokázal Heinrich Schliemann (objavil Tróju a Mykény)
§ príčinou vojny bol únos Heleny, manželky spartského kráľa Menelaa; ten požiadal o pomoc svojho brata Agamemnona, ktorý vládol v Mykénach; na vojne sa zúčastnilo mnoho vtedajších vládcov z celého Grécka so svojimi bojovníkmi; najslávnejší bol Achilleus, syn bohyne Tetidy, a jeho priateľ Patroklos; odvážnym a ľstivým bojovníkom bol Odyseus, kráľ z ostrova Itaka; vojna trvala desať rokov a keď sa nedarilo rozhodnúť priamym súbojom medzi najslávnejšími bojovníkmi, Achájci použili lesť s dreveným koňom, do ktorého sa ukryli najstatočnejší hrdinovia; v noci zabili stráž, otvorili brány ostatným Grékom a Trója bola zničená
· 12. storočie pred n.l.sťahovanie gréckych národov do Grécka – zničili mykénske centrá → zánik mykénskej civilizácie
· po Achájcoch prichádzajú IónoviaDórovia
Grécko kráľov
 
Homérske obdobie

po príchode Dórov sa situácia v Grécku upokojila obyvatelia žili v dedinách – na čele kráľ (basileios), pomáhala mu vojenská družina slobodní muži sa mohli v obmedzenej miere zúčastňovať na rozhodovaní o verejných záležitostiach temné obdobie (od 1110 do 800 pred n.l.) – nepoužívalo sa písmo (obdobie po trójskej vojne), jediným prameňom je Homérova Odysea okolo 800 pred n.l. – končí rod kráľov → rodová aristokracia  
Archaické obdobie
 
začiatok 8. storočia pred n.l. – zakladanie viníc a olivových hájov, obilie dovážali k moci úradníci (archonti) – v Aténach ich bolo deväť; každý spravoval istú oblasť (archont eponymos – riadil štát a podľa neho sa aj datovali udalosti; archont basileios – vykonával náboženské funkcie; archont polemarchos – viedol vojsko); volení na jeden rok, po skončení funkcie sa stali členmi rady starších (areopág – sídlila na Areovom vršku)  
Vznik mestského štátu
 
práva občanov: § právo voliť (len muži nad 20 rokov)
§ vlastniť pôdu
§ právo na ochranu života a majetku
povinnosti občanov: § zabezpečiť výzbroj a bojovať na ochranu štátu
 
Veľká grécka kolonizácia
 
od 8. storočia pred n.l. – príčina: nedostatok pôdy v Grécku zakladanie: § na pobreží Egejského mora, Čierneho mora, v Sicílii, južnej Itálii, na pobreží Francúzska a Španielska
· materské mesto – metropolis
· dovážalo sa: obilie, otroci, suroviny (kovy)
· vyvážalo sa: víno, olivový olej, remeselné výrobky
 
Ranná grécka tyrania
 
remeselníci a obchodníci bohatnú, ale nemôžu rozhodovať o verejných veciach, lebo nepochádzajú z aristokratických rodín → nepokoje archón Drakón: § vydal nariadenie, aby remeselníci mohli voliť a byť volení
· Solón:
§ občanov podľa majetku do štyroch tried
§ príslušníci najmajetnejšej triedy mohli zastávať úrady
§ zákon proti otroctvu slobodných občanov
· k moci sa dostávajú tyrani (jednotlivci opierajúci sa o vojsko):
§ obmedzujú moc rodovej aristokracie
§ snažia sa získať si remeselníkov a roľníkov
§ rozvoj poézie, drámy, architektúry, sochárstva
§ najvýznamnejšie tyranie: Samos, Sikyón, Megara, Atény (Peisistratos a jeho synovia Hippias a Hipparchos), Korint

Vznik filozofie
 
filozofia z gréčtiny: filein – milovať a sofia – múdrosť začiatky filozofie v mestách Malej Ázie (Milétos, Efezos) Táles, Anaximandros, Anaximenes – kládli si otázky, ako vznikol svet → prvé predstavy o materiálnom svete  
Olympijské hry
 
v meste Olympia na Peloponéze v roku 776 pred n.l. beh, pästné zápasy, hod diskom, oštepom, päťboj, závody konských záprahov, umelecké disciplíny posvätný mier kalokagatia ideál, ktorý vyznávali Gréci, stelesnenie krásy a dobra, tela a duše, každý človektelesne zdatný a duševne vyspelý 
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.119