Grécko v klasickom období

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 20.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 871 slov
Počet zobrazení: 7 755
Tlačení: 542
Uložení: 543
- 500 – 338 pred n.l. hospodárstvo postavené na remeselnej výrobe, neskôr na poľnohospodárskej výrobe a práci otrokov slobodní občania sa zúčastňovali na riadení štátu, na náboženských a kultúrnych podujatiach
Sparta

Peloponézsky polostrov – podmanili si ho Dórovia plnoprávnych Sparťanov len 10 000 – nepracovali, venovali sa vojenskému výcviku; Sparťania – skromní, strohí, lakonické sa vyjadrovanie (úsečné a stručné) výchova chlapcov spartská pechotaťažkoodenci Sparťania dostávali pozemky aj s otrokmi (heilóti) obchod a remeslá nerozvinuté, rozvíjali ich cudzinci (perioikovia) na čele Spartydvaja králi zo starobylých rodov, poradný orgánrada starších (gerúzia); činnosť kráľov kontrolovali úradníci (efori) – bolo ich päť; občania sa schádzali na ľudových zhromaždeniach spartská ústava – typ zmiešanej ústavy (prvky monarchistické, aristokratické i demokratické) 550 pred n.l. – Sparta vytvorila peloponézsky spolokspojenecké zmluvy so štátmi na Peloponéze
Atény

existovali už v mykénskom období nachádzajú sa v Atike (stredná časť Grécka) olivy, vinič, obilie (úrodná pôda) chov dobytka ťažba rúd a mramoru (z mramoru väčšina budov) prístav Pireus
Grécko – perzské vojny

Perzia pod vedením perzského kráľa Kýrosa dobyla mestá Malej Ázie: Efezos, Milétos, Halikarnassos, Smyrna tie sa vzbúrili (500 – 495 pred n.l.) Atény a ostatné mestá im prišli na pomoc perzský kráľ Dareios I. to využil ako zámienku a zaútočil na Grécko 492 pred n.l.perzská výprava skončila katastrofou (búrka pri myse Athos) 490 pred n.l. bitka pri Maratóne; grécke vojsko pod vedením Miltiada zvíťazilo (maratónsky beh – 42 263 m; vzdialenosť medzi Aténami a Maratónom) 480 pred n.l.bitka pri Termopylách; spartské vojsko pod vedením Leonida prehralo (zradca Efialtes); Peržania (viedol ich Xerxes) vyplienili následne Atény námorná bitka pri ostrove Salamínavyhrali Atény 479 pred n.l.bitka pri Platajach – konečná porážka Peržanov
Aténska demokracia

Kleistenes robí reformy (508 pred n.l.): § rozdelil obyvateľstvo podľa bydliska na desať fýl
§ v každej fýle roľníci aj remeselníci, každý si bol rovný a každý mal právo voliť a byť volený
§ úrady sa obsadzovali žrebovaním, len vojenský úrad obsadzoval stratég voľboukaždá fýla mala jedného stratégazbor desiatich stratégov
§ najdôležitejší politický orgáneklézia (ľudové zhromaždenie)
· každý občan sa ho mohol zúčastniť a predkladať návrhy zákonov
· žrebovali sa úradníci, riešili sa súdne spory, rokovalo sa o vojne a o mieri → priama demokracia
· ľudové zhromaždenia sa konali na agore (severne od Akropoly)
· Temistokles – aténsky politik; financie investoval do loďstva
· Perikles - 443 – 429 pred n.l. – každoročne volený za hlavného stratéga
§ úradník; pochádzal z aristokratickej rodiny, ale bol hlavným zástancom demokracie
§ zaviedol diéty (platy)
§ zaviedol bezplatný prístup na náboženské slávnosti
· v Aténach stavba lodí → délsky námorný spolokneskôr na aténsky námorný spolok (okolo 200 lodí); členmi mestá na pobreží Malej Ázie a ostrovy v Egejskom mori; spočiatku centrum spolku na ostrove Délos, neskôr spolková pokladnica do Atén; nezhody
· výstavba Atén: Akropolu opevnili hradbami, schodisko s ťažkou bránoupropyleje; Parthenón – zasvätený Aténe; pod Akropolou divadlo - ódeion; Erechtheionchrám na Akropole
· sochárstvoFeidias
· ostrakizmus – tzv. črepinový súd (osoba s najväčším počtom vhodených črepín musela odísť na 10 rokov do vyhnanstva)
· théti – najchudobnejší občania v Aténach

Peloponézska vojna

medzi Spartou a Aténami napätie → 431 – 404 pred n.l.peloponézska vojna príčina: obchodné a námorné súperenie medzi aténskym a peloponézskym spolkom Aténčania námorné loďstvo Spartapechota Sparťania prenikli do Atiky, okolité obyvateľstvo sa presunulo do Atén, vypukol tu mor, zomrel naň aj Perikles, Sparťania plienili Aténčania podnikli výpravu na Sicíliu proti mestu Syrakúzy, dúfali, že ovládnu ostrov a zabezpečia si dodávky obilia, ale boli porazení Spartapomoc od Perzie → 405 pred n.l. (v bitke pri Aigospotamoi) – Sparta víťazí, vnútila Aténam mier: Atény museli zbúrať hradby, museli rozpustiť námorný spolok, zmeniť ústavu (obmedzenie demokracie), občianske práva sa obmedzili na úzku skupinu ľudí oligarchia Sparta vystupuje ako najsilnejší štát, v mnohých mestách dosadzovala oligarchickú vládunepokojekorintská vojna (395 – 371 pred n.l.) proti Sparte: Atény, Téby, Korint koniec nadvlády Sparty → oslabenie moci gréckych štátov → v polovici 4. storočia pred n.l. to Macedónia využila

Grécka klasická kultúra

dráma (Aischylos, Sofokles, Euripides), komédia (Aristofanes) – aktuálne problémy v Grécku dejepisectvo: § Herodotos (otec dejepisu) – opísal grécko – perzské vojny
§ Tukydides – opísal peloponézsku vojnu
§ Xenofón – opísal udalosti po peloponézskej vojne

Filozofia

sofisti – pripravovali ľudí na politickú kariéru Sokrates – zaoberal sa etickými problémami („Viem, že nič neviem.“), kritizoval zriadenie v Aténach, odsúdený na smrť (vypitím čaše jedu), lebo údajne kazil mládež Platón – založil vlastnú filozofickú školuAkadémia: § problémy poznávania sveta
§ existuje svet ideí a náš svet je jeho odrazom
§ Boh neexistuje
§ Sokratov žiak
· Aristoteles – Platónov žiak:
§ učil Alexandra Macedónskeho
§ poznávanie materiálneho sveta, logika, myslenie
§ ústavy gréckych štátov
§ filozofická škola (peripatetická) – učitelia a študenti sa pri prednáškach spolu prechádzali

Umenie

maliarstvo, sochárstvo, architektúra v chráme sa konali obety posvätných zvierat, tu uložené posvätné predmety z drahých kovov knižnice, stĺporadia, športoviská (palestry), divadlá na reliéfoch – mytologické výjavy sochárske diela – zobrazovali ochranné božstvá
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013