Kráľovský Rím

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (13)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 20.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 141 slov
Počet zobrazení: 5 792
Tlačení: 502
Uložení: 484
- v Ríme – 7 kráľov kráľnajvyšší veliteľ a najvyšší náboženský predstaviteľ senát – pomáhal kráľovi; tvorili ho predstavitelia najvýznamnejších rodín (300 rodov) obyvateliapodľa bydliska na kmene a kúrie (kúrijné snemy), najmenšou spoločenskou jednotkou – rodina patricijovia – bohatá rodová aristokracia, rozhodovali o verejných záležitostiach plebejciroľníci a remeselníci, nemali politické práva · v polovici 6. storočia pred n.l.vplyv EtruskovServius Tullius:
§ 6. rímsky kráľ
§ zaviedol reformu politického systému
§ rozdelil obyvateľov podľa majetku do piatich tried (tzv. majetkový cenzus) a podľa toho odstupňoval aj ich politické práva (najväčšie práva – najbohatší)
§ obyvatelia podľa zadelenia do tried zabezpečiť výzbroj
§ každá trieda musela postaviť do vojska určitý počet stotín
§ ale koľko stotín, toľko hlasov (stotinový snem)
· Targuinius Superbus (Spupný):
§ posledný rímsky kráľ
§ roku 510 pred n.l.koniec kráľovstva, začína obdobie republiky
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#kralovsky rim #dejepis rimsky bohovia


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.040