Spoločenstvo rovných - Rímska republika

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 20.02.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 208 slov
Počet zobrazení: 7 136
Tlačení: 721
Uložení: 540
republika z res publica – obec (štát), vec verejná, vedenie verejných záležitostí
· zbor úradníkov (magistrát), na čeledvaja konzuli (najvyšší vojenskí velitelia, najvyšší správcovia štátu a sudcovia) – sprevádzalo ich dvanásť liktorovsluhovia so symbolmi ich moci (fasces); v súdnych prípadoch ich zastupovali prétori – rovnaká moc ako konzuli
· kvestorifinančné záležitosti
· edilovia – bezpečnosť a poriadok v Ríme
· cenzoriohodnocovali majetok rímskych občanovpodľa veľkosti majetku ich zaraďovali do jednotlivých majetkových tried, zostavovali zoznam senátorov
· diktátor – mal neobmedzené právomoci v čase mimoriadnych udalostí
· 300-členný senát (úrady čestné, neplatené, ale predvolebná kampaň bola drahá → mohli si to dovoliť len bohatí)
 
Zahraničná politika
 
· príbuzné latinské kmenelatinský spolok – neskôr s Rímom spojeneckú zmluvu → Rím nadvláda nad strednou Itáliou
· po vyhnaní Tarquiniovci sa spojili s etruskými mestami; do začiatku 4. storočia pred n.l. – Rimania s nimi ťažké boje; v rokoch 406 – 396 pred n.l. ovládli etruské územie
· Rím na východ do Kampánie – tu žili Samniti; po troch ťažkých vojnách si ich Rím podrobil
· Rím na juh na grécke osady – prístav Tarent → Tarent požiadal o pomoc kráľa Pyrrha (západná časť Grécka v Epire), 275 pred n.l. – Rimania ho porazili v bitke pri Benevente, Tarent s Rímom uzavreli mier
· rímska výbojná politika: Rozdeľuj a panuj!
· vojenské kolónie
 
Vnútorná politika
 
prvé dve storočia rímskej republikyboj plebejcov za zrovnoprávnenie s patricijmi plebejci – základ rímskeho vojska, odmietali slúžiť, na pahorok Aventinus – chceli vlastný štát (tieto odchodysecesie) roku 494 pred n.l. plebejci vymohli úrad ľudových tribúnov („veto!“ – „zakazujem!“) súd podľa obyčajového práva 451 – 449 pred n.l. – desaťčlenná komisia – jej úlohou bolo spísať obyčajové právo – zákony dvanástich tabúľ práva: uzatvárať manželstvá s patricijmi, úrady konzulov, cenzorov, najvyšších kňažských úradov, uznesenie plebejských snemovplatnosť zákonov nová úradnícka aristokracianobilita  
Hospodárstvo
 
hlavné odvetvie – poľnohospodárstvo (olivy, vinič) pôda v súkromnom vlastníctve  
Púnske vojny
 
Kartágomesto na severnom pobreží Afriky; išlo o nadvládu nad Stredomorím  

Prvá púnska vojna

 
spor medzi Kartágom (výhoda v námornom boji) a Rímom (výhody na súši) o Sicíliu Rimania zajali jednu loď, podľa nej vytvorili vlastné loďstvo, na lodiach sklápacie mostíky 241 pred n.l. – Rím pri západnom pobreží Sicílie porazili kartáginské loďstvo, v mierovej zmluve: Kartáginci opustiť Sicíliu 237 pred n.l. – Rím ovládol Sardíniu a Korziku – prvé závislé územia (provincie)  

Druhá púnska vojna

 
spor o politickú moc v Hispánii (hranicou vplyvu rieka Ebro) kartáginský veliteľ v HispániiHannibal (jeho otec Hamilkar Barkas bojoval v I. púnskej vojne) príčinou vojny bol Hannibalov útok na mesto Saguntum, spojenca Ríma po vyhlásení vojny prešiel Hannibal pozdĺž pobrežia k Alpám, prekročil Alpské priesmyky a neočakávane sa objavil v severnej Itálii Rím nepripravený, boli 2x porazení (pri riečke Trebia a pri Trasimenskom jazere) najvážnejšia porážka Rimanovbitka pri Kánnach – 216 pred n.l. Rimaniavelenie diktátorovi Quintovi Fabiovi Maximovi (útočil na menšie zásobovacie oddiely, nie priamo proti Hannibalovi); Hannibal – cesta do strednej a južnej Itálie 212 pred n.l. – Hannibal pred bránami Ríma (žiadny výraznejší úspech) Rimania vojsko do Hispánie pod vedením Publia Cornelia Scipiona – postupne ovládol kartáginské mestá 204 pred n.l. – Scipio sa vylodil na území Afriky, Hannibal sa musel stiahnuť z Itálie 202 pred n.l. – pri mestečku Zama kartáginské vojsko utrpelo porážku podmienky mieru: Kartágo stratilo územia v Hispánii, okrem 10 strážnych lodí muselo Rímu odovzdať loďstvo, muselo platiť vysoké vojenské odškodné Rimania – úplne zničiť hospodárstvo Kartága, žiadali vydanie Hannibala – ušiel na východ do Malej Ázie, spáchal samovraždu  

Tretia púnska vojna

 
Rimania hľadali zámienku, ako zničiť Kartágo; ich spojencom numidský kráľ Massinisa – vyprovokoval pohraničné zrážky s Kartágom; keď sa Kartágo bránilo, Rimania im vypovedali vojnu (149 – 146 pred n.l.) – odrezali ho od sveta, keď sa Kartáginci odmietli vysťahovať do vnútrozemia, mesto dobyli zo 700 000 obyvateľov Kartága – 50 000 dostalo do otroctva, ostatní zahynuli Rím zničil svojho najväčšieho súpera a konkurenta v západnom Stredomorí; nové provincie  
Na vrchole moci – kríza republiky
 
· obsadené územia → Rímske provincie
· 146 pred n.l.Gréckoprovincia Achája
 
Hnutie bratov Gracchovcov
 
počas vojny veľa roľníkov prišlo o pôdu, odchádzali do Ríma a tam žili na úkor štátu Tiberius a Gaius rodu Gracchovcov (tribúni): chceli rozdeliť štátnu pôdu medzi bezzemkov, narazili na odpor bohatých statkárov; obaja zavraždení  
Povstania otrokov
 
prvé vzbury otrokov na Sicílii 73 pred n.l.Capua: Spartakovo povstanie (Spartakus – gladiátor), ušli na sopku Vezuv: § povstanie začali gladiátori, utiekli na Vezuv, porazili rímske vojsko, chceli sa dostať na sever, rímske vojsko im odrezalo cestu, smer juh (Sicília) – tu porazení6000 krížov pozdĺž Appiovej cesty z Ríma do Capuy
 
Vojenská reforma
 
vznik žoldnierskej armádyvojaci dostávali od štátu žold, výzbroj, výstroj a po skončení vojenskej služby (16 – 20 rokov) dostali aj pôdu  
Občianske vojny
 
na konci 2. storočia pred n.l. sa v Ríme vytvorili dve veľké súperiace skupiny: § optimáti (bohatí patricijovia, záujmy aristokracie) – viedol ich Lucius Cornelius Sulla
§ populári (stúpenci reforiem, opierali sa o ľudové vrstvy) – viedol ich Gaius Marius
· medzi oboma skupinami sa zvyšovalo napätie, ktoré napokon prerástlo do občianskej vojny
· Sulla opustil Rím, odišiel na Východ, aby bojoval proti maloázijskému kráľovi Mithridatovi
· populári zatiaľ ovládli Rím, Gaius Marius vydáva proskripciezákony, podľa ktorých mohol každý beztrestne zabiť sullovcov a zabrať im majetok
· Sulla porazil Mithridata, vrátil sa do Itálie, obsadil Rím a začal prenasledovať populárov; nechal si udeliť titul diktátora; opieral sa o vojsko
· posilnila sa moc aristokracie a oslabila sa moc tribúnov ľudu a ľudových zhromaždení
 
Prvý triumvirát
 
roku 60 pred n.l. uzatvorili tajnú dohodu (triumvirát – dohoda troch mužov o rozdelení politickej moci): § Gnaeus Pompeius – výborný veliteľ; správa Hispánie
§ Marcus Crassus – zbohatol na proskripciách, vyznamenal sa pri potlačení Spartakovho povstania; územie na východe (chcel bojovať proti Partom)
§ Gaius Julius Caesarzo starej aristokratickej rodiny, získal si popularitu obnovením kultu Gaia Maria; správa Gálie
· Pompeius a Crassus sa stali konzulmi
· Crassus zahynul vo vojne na východe, Pompeius sa začal zbližovať so senátom (chceli spoločne zbaviť Caesara moci a jeho légií – žiadali ho, aby ich rozpustil)
· Caesar roku 49 pred n.l. prekročil rieku Rubikonpostupoval na Rím, neskôr sa ho zmocnil
· Pompeius ušiel do Grécka, neskôr do Egypta, kde ho dal egyptský panovník zabiť
· Caesar dosadil na trón v Egypte Kleopatru, udelil si titul diktátora a vládol ako neobmedzený vládca; reforma kalendára – juliánsky kalendár
· 15. marca roku 44 pred n.l. (podľa rímskeho kalendára marcové ídy) – Caesar zavraždený
 
Druhý triumvirát
 
roku 43 pred n.l. druhý triumvirát: § Marcus Aemilius Lepidus – Caesarov veliteľ jazdy; správca Afriky
§ Marcus Antonius – veliteľ Caesarovej pechoty; územia na východe
§ Gaius OctaviusCaesarov synovec a dedič; spravoval Rím
· Marcus Antonius počas svojho pobytu v Egypte sa zblížil s Kleopatrou, mal s ňou deti a správal sa ako orientálny panovník → to využil Octavius, poštval proti nemu obyvateľov Ríma a roku 31 pred n.l. v námornej bitke pri myse Actium porazil loďstvo Marca Antonia a Kleopatry (Kleopatra a Marcus Antonius ušli do Egypta a spáchali samovraždu) → Egypt pripojený k Rímu ako provincia
· roku 27 pred n.l.Octavius prijal titul Augustus (vznešený, velebený), I. rímsky cisár
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015