Fridrich II Veľký

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.12.2007
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 519 slov
Počet zobrazení: 6 629
Tlačení: 522
Uložení: 542
Fridrich II., syn pruského kráľa Fridricha Viliama I. sa narodil 24.1.1712 v Berlíne. Umelecky nadaný princ, prístupný umeleckým prúdom svojej doby, ale ťažko znášal tvrdú výchovu svojho otca. Roku 1730 sa pokúsil o útek, neúspešne. Kráľ uväznil svojho syna v Kostrínskej pevnosti. Fridrich sa musel prizerať poprave svojho priateľa a pomocníka pri úteku, poručíka von Katta. Potom sa podrobil a v roku 1733 sa oženil podľa otcovej vôle s brunšvickou princeznou Alžbetou Kristínou. Posledné princovské roky života prežil na zámku v Rheinsbergu. Tu sa stretol s francúzskym osvietencom Voltairom. Krátko po prevzatí moci v roku 1740 využil Fridrich oslabenie habsburskej monarchie po smrti Karola VI. a zmocnil sa Sliezska. Bavorsko a Sasko sa totiž vyslovili proti nástupníctvu cisárovnej dcére Márie Terézie a očakávané politické zmätky v Európe poskytli Prusku vhodnú príležitosť k rozšíreniu mocenských pozícii. Po víťazstve pruska, ale pokračovala rivalita medzi Pruskom a Rakúskom. Na tom nič nezmenilo ani prvé delenie Poľska roku 1772 za účasti Pruska, Rakúska a Ruska; Prusko dosiahlo anexie( zabratie územia ) Západného Pruska a Varmie spojenie medzi Východným Pruskom a ostatnými pruskými zemami. Roku 1785 založil Fridrich Spolok nemeckých kniežat , s ktorým aktívne vystúpil proti plánu cisára Jozefa II., najstaršieho syna Márie Terézie, posilniť výmenou rakúskeho Nizozemska za Bavorsko postavenie svojho rodu v južnom Nemecku.

V dobách mieru sa Fridrich snažil odstrániť škody, spôsobené vojnou. Presadzoval reformy vojenské, právne, školské a hospodárske. V zmysle osvietenského absolutizmu sa považoval za prvého služobníka štátu. Jeho vedomie zodpovednosti ako panovníka sa miesilo stále viac s negatívnym posudzovaním ľudskej prirodzenosti a s rastúcou neprístupnosťou voči akejkoľvek kritike svojich opatrení. Fridrich, svojimi súčasníkmi nazývaný „ der Alte Fritz “ ( starý Fric zomrel 17.augusta 1786 celkom opustený na zámku Sanssouici pri Postupime.

1712 - 24.januára. Narodil sa v Berlíne ako najstarší zo synov pruského kráľa Fridricha Wiliama I.
1721 - Zverili mu velenie nad 100 kadetmi
1727 - Slúžil v Postupimskej kráľovej garde v hodnosti majora
1734 - Spolu s princom Eugenom sa zúčastnil na obliehaní rýnskeho Phillipsburgu

1740 - 31. mája. Stal sa kráľom Pruska.
1741 - Napadol Sliezsko. 10. apríla. Jeho pechota vyhrala bitku pri Malujowicziach.
1742 - 17. mája. Vyhral bitku pri Chotusiciach.
1744 - Vpadol do Čiech. 2.septembra. Obsadil Prahu.
1745 - 3-4. júna. Vyhral bitku pri Dobromierzi. 30. septembra. Vyhral bitku pri Žďári ( predtým Zárov ) pri Trutnove. 25. decembra. Drážďanský mier.

1756 - 29. augusta-10. septembra. Napadol Sasko a okupoval Drážďany. 1.októbra. Vyhral bitku pri Lovosiciach v Čechách a prevzal velenie nad saskou armádou.
1757 - 6. mája. Vyhral bitku v Štěrboholoch pri Prahe. 18. júna. Prehral bitku pri Kolíne. 5. novembra. Vyhral bitku pri Rossbachu. 5. decembra. Vyhral bitku pri Lutyni.

1758 - Vzdal sa obliehania Olomouca. 25. augusta. Vyhral bitku pri Zorndorfe.
1759 - 12. augusta. Prehral bitku pri Kunowiciach.
1760 - 15. augudta. Vyhral bitku pri Lehnici. 3. novembra. Vyhral bitku pri Torgau.
1762 - 5. januára. Smrť ruskej cárovnej Alžbety zachránila Fridricha. Máj. Mierové zmluvy s Ruskom a Švédskom. 21. júla. Vyhral bitku pri Burkatówe.

1763 - 15. februára. Hubertusburský mier potvrdil status quo medzi Rakúskom a Pruskom.
1778/1779 - Vojnu o bavorské dedičstvo ukončil tešínsky mier.
1786 - 17. augusta. Zomrel v Sanssouci v Postupime vo veku 74 rokov.
Zdroj: Martin Slota
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vojna o rakúske dedičstvo (1741 - 1745) #DRÁŽĎANSKÝ MIER #Prusko


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017