Baskovia v Španielsku - konflikty v Európe

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 19.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 639 slov
Počet zobrazení: 6 052
Tlačení: 442
Uložení: 509
Baskovia v Španielsku
V Európskej únii už po dlhé roky funguje demokracia a dodržiavanie ľudských práv. Španielsko patrí do EU a napriek tomu dodnes nemá urovnané vzťahy medzi národmi. Jej najväčším problémom je ETA -teroristická organizácia zastupujúca Baskov. Baskitsko je jedným s geopolitických problémov ktoré Španielsko momentálne rieši a je to aj téma nášho projektu.

Kto sú Baskovia Baskovia sú národ s veľmi výrazným etnickým povedomím. Prejavuje sa to v ich kultúre, umení i vo fungovaní spoločnosti. O sebe a o ich jazyku hovoria, že sú jedným z najstarších ľudí v Európe. Údaje o tom ako sa dostal tento národ do Európy stále nie sú potvrdené. Baskovia obývajú oblasť Biskajského zálivu, a to jeho španielsku i francúzsku časť. Kým vo Francúzsku nemajú nijaké zvláštne postavenie, v Španielsku žijú v autonómnej oblasti Baskicko od r. 1979. V Španielsku na území žije približne 2,7 mil. Baskov, vo Francúzsku je to 300 tisíc. V Španielsku sa Baskovia nachádzajú vo viacerých  regiónoch, vo Francúzsku sú to tri menšie regióny.
 
Jazyk Baskov Jednou z výnimočnosti Baskov je ich jazyk ktorý nepatrí do žiadnej z jazykových skupín v Európe. Príslušník baskického národa sám seba nazýva Euskaldun (v pl. Euskaldunak), t. j. ten, kto ovláda euskaru, baskický jazyk, a svoju krajinu volá Euskadi alebo Euskal-herri, čo znamená "krajina baskického jazyka. Byť Baskom vlastne znamená hovoriť po baskicky. Hovorená baskičtina sa skladá zo šiestich hlavných dialektov. Keďže táto skutočnosť sťažuje všeobecné dorozumievanie, presadzuje Akadémia baskického jazyka ako spoločný spisovný jazyk akúsi umelú jednotnú baskičtinu (euskara batua).Tá sa vyučuje na školách vrátane vysokej školy. V porovnaní s indoeurópskymi jazykmi ako angličtina, francúzština či ruština má baskický jazyk veľa osobitostí. Pozná málo abstraktných pojmov, ako zviera alebo počasie. Aj jazykové tvary sú z časti nezvyčajné.
Dnes po baskicky v bežnom živote hovorí väčšina španielskych Baskov , no asi iba polovica Baskov vo Francúzsku a tam kde sa baskičtina nevyučuje v školách, dokonca ešte menej.
 
Vývoj konfliktu Ako som už spomenul Baskovia sa nachádzajú na území dvoch štátov. Francúzska časť Baskicka bola vždy menej výbojná na rozdiel od Španielskych Baskov. Nedotkla sa jej príliš priemyselná revolúcia a aj Baskovia sú menej horliví za presadenie svojej nezávislosti. Skutočný baskický nacionalizmus sa narodil až v roku 1876 v Španielsku, keď Baskovia stratili svoje privilégiá, ktoré si udržiavali po stáročia a museli sa prispôsobovať, čo vyvolalo odpor. V roku 1931 španielska vláda akceptovala ideu autonómie baskických krajín. Následne však španielska občianska vojna obrátila priaznivý politický vývoj. Bombardovanie Guernici znamenalo veľkú ranu pre Baskov, pretože toto mesto je vnímané ako korunovačný symbol.  Po nástupe Franca Baskovia prišli o svoju autonómiu a práve v tom čase sa začala formovať Baskická nacionálna strana ( PNV – Parti national des Basques).  V r.1936 Po tejto strate autonómie nasleduje vznik radikálneho nacionalizmu a vznik teroristickej organizácie ETA.

ETA
Baskicko a (jeho) sloboda alebo ETA (po baskicky: Euzkadi ta Azkatasuna) je jedna z najstarších moderných teroristických skupín v Európe. Založili ju v roku 1959 a jej cieľom je nezávislý štát Baskov. Táto skupina teroristov sa postupne s protestujúcich študentov pretransformovala na teroristickú organizáciu. Jej teroristické akty sa začali v roku 1968, keď polícia pri prestrelke zabila vodcu organizácie, na čo ETA odpovedala zabitím policajného šéfa. Od roku 1968 ETA zavraždila vyše 800 ľudí.
História Eta V 60-tych rokoch mala Eta nedostatok finančných prostriedkov a tak zaviedla  revolučnú daň . Ciel Ety bol a stále je vznik nezávislého socialistického Baskicka .

V 70-tych rokoch sa zväčšuje počet vojakov. Objavujú sa únosy osôb a dokonca aj útoky na osoby(väčšinou politici a žurnalisti). Zároveň narastá počet obetí na oboch stranáchV 80-tych rokoch pokračovala v atentátoch a útokoch. V 90-tych rokoch ETA vyhlásila jednostranné,  neobmedzené prímerie , ktoré trvalo 15 mesiacov. Po 15 mesiacoch prímeria končí protože španielska vláda nebola ochotná vyjednávať. Po krvavých útokoch sa väčšina Baskov s Etou nestotožňuje. Riešenie baskického problému je v rukách španielskej vlády a nám len zostáva sledovať jej ďalšie kroky. 
 
Rozdelenie Baskov:  
Alava 
Basse-Navarre
Bizcaye(bilbao)
Gupzcoa
Labourd
Nevarre
Soule
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Baskovia v Španielsku - konflikty v Európe

Pridať nový komentár Celá diskusia (1) »


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.035