Únia v 21. storočí

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: studak
Typ práce: Referát
Dátum: 24.01.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 873 slov
Počet zobrazení: 2 928
Tlačení: 259
Uložení: 351
Európska centrálna banka
 
Spoločné ciele
Európska únia, ma jeden hlavný cieľ, zjednotiť Európu, pomáhať slabším členom, aby sa aspoň z časti dostali na vyššiu sociálnu či ekonomickú alebo hospodársku úroveň. Záujmom je aj spoločná politika, v tom zmysle, že každý štát má právo povedať svoj názor. Európska únia sa pokúša aj o spoločnú zahraničnú politiku. Nie vždy sa jej to darí. Bola napríklad rozdelená v otázke vojny v Iraku alebo pri uznaní Kosova. Slovensko stále patrí medzi tie štáty, ktoré Kosovo neuznali.
 
Európske fondy
Hlavnou úlohou fondov Európskej únie je pomôcť štátu v smeroch, v ktorých nie je dostatočne dobudovaný. Či už sa to týka infraštruktúry, alebo finančnej sféry,  a.i. Slovenská republika bude oprávnená čerpať v rokoch 2007 – 2013 okolo 400 miliárd Sk.
 
Finančná kríza
V posledných týždňoch zasiahla celý svet, tak ako aj Európu, veľká finančná kríza, ktorá vznikla v USA kvôli tomu, že ľudia neboli schopní platiť svoje hypotéky. Európska únia reaguje na krízu podstatnej lepšie ako USA. Rozhodla napríklad, že nedovolí, aby skrachovala významnejšia banka v niektorom z členských štátov únie. Odporučila členským štátom, aby zvýšili ochranu vkladov. Slovensko na to reagovalo rozhodnutím, že vklady v bankách sa budú garantovať až do sto percentnej výšky.
 
Diskusia o budúcnosti únie
V únii sú krajiny, ktoré veria v spoločnú budúcnosť Európy viac ako iné. Aj preto sa podarilo prijať tzv. Lisabonskú zmluvu, ktorá stanovuje nové vnútorné pravidlá fungovania únie. Dosiahnutie tejto dohody bolo veľmi ťažké, pretože niektorým členským štátom sa oslabí postavenie v orgánoch únie.  Lisabonskú zmluvu treba ale ratifikovať vo všetkých 27 členských štátoch. Slovensko ju ratifikovalo, ale najväčším problémom sú Íri, ktorí v referende Lisabonskú zmluvu odmietli. Očakáva sa, že ďalšie referendum bude až v roku 2009, v októbri, ale prevláda pesimizmus z priebehu tohto referenda.

Najvýznamnejšie udalosti v únii v roku 2009
Takouto udalosťou budú určite voľby do Európskeho parlamentu a potom zostavenie novej Európskej komisie ako najvýznamnejšieho orgánu únie. Slovensko bude mať v európskom parlamente 13 poslancov. Dnes ich má 14, ale keďže vstúpili do únie Rumunsko a Bulharsko, tento počet sa zníži. Záujem o voľby do Európskeho parlamentu asi na Slovensku nebude vysoký. Politici musia preto prísť so zrozumiteľným vysvetlením, na čo sú dobré. Celkovo je treba viac a konkrétne hovoriť o únii, pretože prevláda často názor, že je to len veľa dobre platených úradníkov, ktorí komplikujú život jednotlivým členským štátom.

Najvýznamnejšia udalosť pre Slovensko v roku 2009
Je to zavedenie spoločnej európskej meny EURO 1. januára 2009. Slovensko ako prvé v našom regióne zavádza EURO, pričom ľudia si budú meniť slovenské koruny v kurze 30,126 Sk za jedno EURO. Pokiaľ sa Slovensko vyhne negatívam, ktoré sa niekedy spájajú s EUROM, najmä zvyšovanie cien, EURO bude pre všetkých prínosom, najmä teraz v čase hlbokej finančnej a hospodárskej krízy, ktorú mnohí porovnávajú so svetovou krízou z roku 1929.
 
Geografia Európskej Únie
Únia sa zväčšuje z roka na rok, od roku 1957 sa jej rozloha obohatila o 27 krajín čo je neuveriteľných 4 325 675 km². Hraničné krajiny sú na severovýchode Fínsko, na juhovýchode Cyprus, na juhozápade Portugalsko a na severozápade Írsko.
Celkovo sa v únii nachádza 493 miliónov občanov, najviac ľudí je v Nemecku – cez 80mil. naopak najmenej je na Malte, len 400tis.
 
Vstupovanie štátov
V dnešnej dobe je v Európskej únii 27 štátov
V roku 1958 boli zakladajúcimi krajinami – Benelux, Francúzsko, Nemecko, Taliansko,
Neskôr, v roku 1973 sa pridalo Dánsko, Írsko, Veľká Británia
V roku 1981 to bolo len Grécko
V roku 1986 pristúpili ďalší členovia – Španielsko a Portugalsko
V roku 1995 sa Švédi, Fíni a Rakúšania stali ďalšími členmi
V 2004 pristúpilo Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko, Litva, Lotyšsko, Estónsko, Malta, Cyprus, a Slovinsko
Poslednými členmi sa v roku 2007 stali Rumuni a Bulhari
 
Symboly Európskej únie 
Európska únia ma 5 hlavných symbolov: Vlajku s 12 hviezdami, hymnu od Ludwiga Van Beethovena – S ódou na radosť, ďalej je tu európske heslo, oslavy dňa Európy a spoločná mena ktorú prijmeme už 1.1.2009 – Euro.
 
Vlajka
Táto vlajka poukazuje na európsku jednotu a identitu. Kruh zlatých hviezd symbolizuje solidaritu a harmóniu medzi občanmi avšak dvanásť hviezd nezodpovedá počtu členských krajín a preto nezávisí ani od rozširovania EÚ, čo znamená že viac ako 12 hviezd na vlajke nebude. Modrá farba pripomína nebo a predstavuje slobodu a voľnosť.
 
Hymna
Skomponoval ju Ludwig van Beethoven v roku 1823. Beethoven zhudobnil Schillerovú báseň “Ode an die Freude”. Schillerovou myšlienkou ktorú podporoval aj samotný Beethoven bol ideál spoločnosti rovnoprávnych ľudí, ktorí sú spájaní radosťou a priateľstvom.
Od roku 1985 je oficiálnou hymnou Európskej únie.
 
Európske heslo
Heslo únie bolo zvolené v roku 2000, to pôvodne znelo „jednota v rozmanitosti“ no krátko na to ho premenovali na to terajšie heslo „Zjednotení v rozmanitosti“. Toto heslo výborne vystihuje rôzne kultúry Európy, či už ide o temperamentných Talianov, pracovitých Nemcov, alebo o elegantných Francúzov.
 
Deň Európy
Dňa 9.mája si pripomíname “Schumanovu deklaráciu”, ktorá je považovaná za začiatok vzniku Európskej únie. Od roku 1986 sa Deň Európy oslavuje každý rok vo všetkých členských krajinách. Deň Európy je príležitosťou pre aktivity a oslavy, ktoré pomáhajú ešte viac priblížiť EÚ ľudom, a ešte viac zblížiť celé krajiny.

Euro 
V roku 1997 bolo EURO zavedené ako spoločná mena pre členské štáty . Dve vodorovné čiary v strede symbolizujú stabilitu Eura a hospodárskeho priestoru. Zároveň pripomína grécky znak epsilon a tým antickú Európu ako jeden zo zdrojov súčasnej civilizácie Európy. Euro mince znázorňujú motto „zjednotení v rozmanitosti“. Predné strany sú všetky rovnaké, zadné strany sú v každej krajine individuálne. Na bankovkách sú na prednej strane okná a na zadnej strane mosty. Mosty symbolizujú spolupatričnosť a okná slobodu a budúcnosť.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016