Sliezske vojny

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 27.12.2007
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 326 slov
Počet zobrazení: 4 018
Tlačení: 456
Uložení: 455
Pragmatická sankcia cisára Karola VI. z roku 1713, ktorá upravila nástupnícke právo v Rakúsku v prospech jeho dcér, bola síce medzinárodne uznaná, predsa však bavorský a saský kurfirsti odmietali nástupníctvo cisárovej dcéry Márie Terézie. Trvali na tom, že ich habsburské manželky majú staršie, a teda legitímnejšie práva na Rakúske dedičstvo, a robili si nároky na cisársky trón. Fridrich využil ťažké postavenie Márie Terézie a obsadil Sliezsko, ktoré až dovtedy patrilo k habsburskej ríši. Na základe pochybných dedičských práv v niektorých sliezskych kniežatstvách (, ktoré ani sám nebral vážne ), si robil nároky na túto bohatú provinciu. Márii Terézii ponúkal ako protihodnotu pomoc v spore o nástupníctvo a sľúbil, že dá svoj kurfirtský hlas pri voľbe cisára jej manželovi. Ona však jeho návrh odmietla. Po pruskom víťazstve v bitke u Molvic v apríli 1741 vstúpili do vojny aj ďalší európsky protivníci rakúska ( francúzsky a španielsky Burbóni ), zatiaľ čo Rakúsko podporovali Veľká Británia a Nizozemsko. V januári roku 1742 bol bavorský kurfirst zvolený ako Karol VII. cisárom. V berlínskom mieri ( jún 1742 ) pripadlo Prusku Dolné Sliezsko, veľká časť Horného Sliezska a hrabstvo kladské.

Úspechy Rakúska v bojoch proti Bavorsku a Francúzsku prinútili Fridricha na jar roku 1744 k zahájeniu nového útoku. Vpadol do Čiech, ale vzhľadom k prevahe Rakúskej armády a k vzrastajúcim problémom v zásobovaní musel z Čiech a Sliezska opäť ustúpiť. Situácia sa pre neho ešte zhoršila potom čo sa Bavorsko po náhlej smrti Karola VII. roku 1745 vzdalo nároku na Rakúske dedičstvo a skončilo s vojnou. Avšak dohoda medzi Veľkou Britániou a Pruskom a Fridrichove skvelé víťazstvá v roku 1745 pri Hohenfreidbergu ( 4.júna ), pri Soore ( 30.septembra ), pri Kesseldorfe ( 15.decembra ) nad rakúskymi a saskými vojskami, ktoré boli početne v prevahe, donútili Máriu Teréziu k uzavretiu mierovej zmluvy v Drážďanoch ( 24.decembra.1745 ). Prusko si udržalo Sliezsko a uznalo voľbu Františka I., manžela Márie Terézie, ako nemeckého cisára. Prusku sa tak podarilo dosiahnuť veľmocenského postavenia na úrovni Rakúska.
Zdroj: Martin Slota
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vojna o rakúske dedičstvo (1741 - 1745) #sliezske vojny #vojna o rakuske dedicstvo


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015