Česko v stredoveku

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča 1993Majus (26)
Typ práce: Maturita
Dátum: 25.04.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 654 slov
Počet zobrazení: 3 277
Tlačení: 352
Uložení: 389

Čechy boli na konci 9. storočia osídlené viacerými kmeňmi (Česi, Lúčania, Pšovania, Děčania, Lemuzovia, Charváti, Zličania, Doudlebovia).-Západní Slovania, ktorí žili na sever od Podunajskej nížiny a Karpát vytvorili najskôr kniežatstvá, v 9. storočí sa tu rozprestierala Veľkomoravská ríša-Po jej zániku sa Česi, ktorí boli jej súčasťou odtrhli a vytvorili svoj vlastný štát(10.storočie)-Knieža bol vlastníkom všetkej pôdy. Tomuto štátu vládol rod Přemyslovcov(primkli sa k Svätej rímskej ríší)

Kurz česká koruna (CZK) - Česká republika

Prvým známym českým kniežaťom bol Bořivoj (882 – 894), ktorý prijal krst z rúk arcibiskupa Metoda. Po jeho smrti Svätopluk obsadil Čechy a tým obmedzil vládu Přemyslovcov. Přemyslovci sa snažili vymaniť spod nadvlády mojmírovskej dynastie, čo sa im podarilo po zániku Veľkej Moravy. Počas vlády kniežat Spytihneva (894 – 915) a Vratislava (915 – 921) sa upevnila celistvosť štátu. Bořivojov vnuk, knieža Václav (921 – 935) bol ústupčivý voči cirkvi a nemeckému cisárovi, ktorému platil daň za udržanie mieru. S touto politikou nesúhlasil jeho brat Boleslav a časť veľmožov, preto ho vylákali na Boleslavou hrad a tam ho zavraždili.

Prevod českej koruny na euro – kurzová kalkulačka

Najslávnejší český kráľ - Přemysl Otakar II. rozšíril územie Česka, chcel sa stať rímskym cisárom, viedol preto boje s Rudolfom Habsburským, v jednom z nich zomrel. Roku 1310 nastúpil na český trón rod Luxemburgovcov (Ján - Karol -Václav - Žigmund). Karol IV. sa nazýva aj otec vlasti. Bol vzdelaný, vybudoval silný centralizovaný štát. Založil v Prahe univerzitu, postaviť dal hrad Karlštejn, Karlov most. Na jeho dvore pôsobili známi stavitelia ako Petr Parléř a Matej z Arrasu. Podporoval i umenie. Po Žigmundovi Luxemburskom v Česku vládol Jiří z Podebrad, ďalej Jagellovci a od roku 1526 Habsburgovci. Štefan I. aby zabezpečil mocenské postavenie Přemyslovcov dal Boleslav vyvraždiť celý rod Slavníkovcov. Po smrti Boleslava II. prepukli v přemyslovskom rode krvavé rozbroje, ktoré využil poľský panovník Boleslav Chrabrý. Najprv pripojil k Poľsku Krakovsko, neskôr obsadil Moravu a zabral aj Slovensko. Spory ustali až za kniežaťa Břetislava I. (1035 – 1055), ktorý po smrti Boleslava Chrabrého natrvalo pripojil Moravu k Čechám.

V 10. storočí sa podarilo Přemyslovcom spojiť Čechy do jednotného štátneho celku. Centrom sa stala Praha. I tu existovala hradská sústava. Knieža bol vlastníkom všetkej pôdy. Postupne ju dával ako léno príslušníkom svojej družiny (dominikál). Na pôde pracovali poddaný. Ďalej panovník udeľoval pôdu jednotlivým obciam (rustikál), ktoré museli odvádzať naturálne dávky a robotovať Samostatný český štát postupne posilňoval svoje postavenie. Koniec 12. stor. je v Čechách obdobím hospodárskeho rozmachu. Postavenie Přemysla Otakara I. (1197 – 1230) sa posilnilo natoľko, že r. 1212 od cisára Fridricha v Zlatej bule sicílskej dosiahol uznanie kráľovskej hodnosti českého panovníka na „večné časy“ a priznanie hodnosti rišškeho kniežaťa (kurfista), s ktorou súviselo právo voliť nemeckého cisára. Znamenala uznanie práva investitúry a nedeliteľnosti českých krajín. Za Přemysla I. a jeho syna Václava I. (1230 – 1253)význam českého štátu vzrástol.

13. storočie: Přemyslovci – storočie najväčšieho rozkvetu štátu, vďaka Přemyslovi Otakarovi I., II., a Václavovi II.

- PŘEMYSL OTAKAR I. (1197 - 1230)
- VÁCLAV I. (1230 - 1253), Sestra Sv. Aněžka
- PŘEMYSL OTAKAR II. (1253 - 1278)
- VÁCLAV II. (1278 - 1305)
- VÁCLAV III. (1305 - 1306)
- 1306: vymretie roduPřemyslovcov

14. storočie: Luxemburgovci

- JÁN LUXEMBURSKÝ (1310 - 1346)
- KAROL IV. (1346 - 1378)
- VÁCLAV IV. (1378 - 1419)

15. storočie
- 1419 – 1434: HRH - ŽIGMUND LUXEMBURSKÝ (1436 - 1437)
- 1437: vymretie Luxemburgovcov
- ALBRECHT HABSBURGOVSKÝ (1437 - 1439)
- LADISLAV POHROBOK (1440 - 1458)
- 1440 – 1458: Intergnum - JIŘÍ Z PODĚBRAD (1458 – 1471)
- LADISLAV II. JAGELOVSKÝ (1471 - 1516)
- ĽUDOVÍT II. JAGELOVSKÝ (1516 - 1526)

PŘEMYSL OTAKAR I. - podporoval Fridricha II., cisára Svätej Ríše Rímskej

FRIDRICH II. - 1212: vydal pre Otakara I. Zlatú Bulu Sicílsku → upravovala vzťahy medzi Českým štátom a Svätou Ríšou Rímskou → zabezpečila suverenitu a toleranciu českého štátu Európou Obsah:

1. Fridrich II. potvrdzuje samostatnosť a suverenitu českého štátu uznaním českých hraníc
2. Uznáva právo českej šľachty voliť panovníka => cisár nemôže zasahovať do volieb
3. Český kráľ sa stáva jedným zo siedmych kurfirstov
4. Definitívnou súčasťou Českého štátu sa stáva Územie Veľkej Moravy
5. Český kráľ sa môže zúčastňovať ríšskych snemov 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.014