Národnostné zloženie

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 21.09.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 313 slov
Počet zobrazení: 6 704
Tlačení: 531
Uložení: 519

Národnostné zloženie 

• sčítanie ľudu – 1930 (všetky údaje sú z tohoto roku)
„československá“ národnosť:
• slovenská národnosť neexistuje, je iba „československá“ národnosť
• jazyk je tiež len „československý“ na Slovensku používaný „spravidla v slovenskom znení“
• jeden z dôvodov vykonštruovaného „československého“ národa bol, že ináč by mohli byť Česi v štáte menšinou
• predpokladalo sa postupné splynutie slovenského a českého národa, čo pri veľkej prevahe českého národa vlastne znamenalo asimiláciu Slovákov
• neexistencia slovenského národa sa začala používať dôvod pre odmietanie skutočnej samosprávy pre Slovensko
• od prijatia ústavy r. 1920 sa aj názov „Československo“ začal používať namiesto pôvodného „Česko-Slovensko“

percentuálne zloženie obyvateľov na Slovensku:
• československá národnosť – 71,27 % (2 373 054 ľudí) (z toho 120 000 Čechov – 5 %)
• maďarská národnosť – 17,8 % (592 337 ľudí)
• nemecká národnosť – 4,65 % (vyše 150 000 ľudí; v celom štáte ich je až 3 318 445, čiže 25,5 %)
• Rusíni, Ukrajinci, Rusi – 2,86 % (95 395 ľudí)
• židovská národnosť – 2,18 % (72 678 ľudí) (polovica občanov izraelitského náboženstva sa hlásila k československej, nemeckej alebo maďarskej národnosti

českí občania na Slovensku (120 000):
• mali veľký vplyv – držali kľúčové pozície v štátnej správe, v školách, na železnici, na pošte, vo vojsku, četníctve, polícii, na súdoch, v súkromnom podnikaní
• ich zásluha na poslovenčení Slovenska je veľká, ale neskôr začali zavadzať novým generáciám slovenskej inteligencie

postavenie Maďarov:
• z „vládnuceho národa“ sa stáva menšina
• pomaďarčená šľachta a inteligencia stratili postavenie
• roľníci i veľká časť inteligencie si v novom štáte našli miesto a užívali si demokracie

rusínsko-ukrajinské obyvateľstvo – na severovýchodnom území Slovenska

nemecká menšina:
• Bratislava a okolie, horné Ponitrie – Handlová, Horný a Dolný Spiš
• nastáva národná renesancia (školstvo, kultúra, ...)
• židovské obyvateľstvo – hlavne podnikatelia, nájomcovia statkov, obchodníci, inteligencia (lekári, advokáti) 

Zdroj: Martin Slota
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.030