Reformy Márie Terézie

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: primak (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 23.10.2012
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 232 slov
Počet zobrazení: 8 949
Tlačení: 670
Uložení: 670
Reformy Márie Terézie

- Urbársky patent/ Tereziánsky urbár - 1767→boli upravené povinnosti poddaných. Zo súkromno – právneho vzťahu medzi  poddaným a feudálom sa stal verejno – právny vzťah.  Presne sa určili a vymedzili poddanské povinnosti k pomeru pôdy, ktorý používali.
- Ratio educationis/ školská reforma (rozumové vzdelávanie)- 1777 → základom školskej reformy bolo poskytnúť vzdelanie všetkým vrstvám obyvateľstva bez rozdielu ich pôvodu a majetku. Zaviedla sa povinná školská dochádzka. Vytvoril sa celý systém škôl: od najnižšieho stupňa škôl: triviálne školy (učili sa tu písať, čítať, počítať)- M. T. chcela, aby zanikla negramotnosť.  Ďalej to boli vyššie školy latinské a nemecké a najvyššie boli univerzity. (počas mesiacov júl a august mali školopovinný letné prázdninyJ  ) V roku 1762 bola v Banskej Štiavnici zriadená Banská akadémia- 1. Akadémia svojho druhu vo svete , ktorá vychovala vysokokvalifikovaných banských odborníkov.
- Reforma peňazí → zaviedli sa papierové peniaze
- Zdravotná reforma → bola vytvorená zdravotná komisia, ktorá dohliadala na hygienu v zdravotníckych zariadeniach a zabraňovala epidémiám.
- Reforma armády → rozhodla sa prebudovať a zmodernizovať armádu po vzore Pruska.
- Súdnická reforma → zakázali sa procesy pre čarodejníctvo a mágiu. Po tejto reforme ma aj poddaný právo na obhajcu.

-  Mária Terézia podporovala rozvoj a zakladanie manufaktúr, ciest.  Začali sa spracovávať praktické opatrenia proti požiarom. Zakazovali sa povery a zvyky, ktoré boli nebezpečné či škodlivé pre zdravie človeka (veľkonočné oblievačky) J
-  Jedným z významných radcov M. Terézie bol Slovák Adam František Kollár- rodák z Terchovej. Bol zakladateľom a riaditeľom dvorskej knižnice vo Viedni. Mal prívlastok “slovenský Sokrates“. 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015