Francúzska revolúcia 1789-1799

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Analia1998 (21)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 04.01.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 171 slov
Počet zobrazení: 7 905
Tlačení: 549
Uložení: 551
1. Situácia v 18.stor.:
Francúzsko- europskou mocnosťou- absolutistická monarchia
Anglicko- námornou veľmocou- parlamentná monarchia

2. Koniec 18.stor. vo Francúzsku
 -finančná kríza,nespokojnosť
Kráľ Ludovit XVI.+Mária Antoinetta

3. Zvolanie generálnych stavov-po 175 rokoch

Tri stavy:
              1. stav-šľachta (290 zástupcov)
              2. stav-duchovenstvo (270 zástupcov)
              3. stav-meštianstvo (589 zástupcov)
-hádky,3.stav>za Národné (ústavodarné) zhromaždenie
-heslo: ,,Sloboda,rovnosť,bratstvo!"

4. 14.7.1789-útokom na Bastilu začala Veľká francúzska revolúcia

5. Deklarácie ľudských a občianskych práv:
-zrušenie všetkých šľachtických privilégií
-rovnosť pred zákonmi
-možnosť získať úrady a funkcie
-sloboda slova,zhromaždovia a náboženské slobody
-nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva
-sloboda podnikania

6. Francúzi vyhlásili Habsburgovcom vojnu.

7. Hymna fran. revolúcie- MARSEILLAISA

8. Kráľ Ludovit XVI.-pokus o útek,odhalení,zatknutý,neskôr popravený

9. 1792-Francúzsko sa stalo republikou

10. Nové voľby-nová vláda-nový parlament (Konvent)

11. 1793-1794-teror jakobínov (popravy)
Maximilián Robspierre- vodca jakobínov

12. Po poprave M.R.-nové voľby-nová vláda:5-členné direktorium

13. Príchod Napoleona Bonaparteho do Paríža
-štátny prevrat: k moci sa dostal 3.členný konzulát a N.B.-1.konzul
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032