Európska Únia - história vzniku

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: diana
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.02.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 203 slov
Počet zobrazení: 5 391
Tlačení: 455
Uložení: 407
Európska Únia
- Je to zoskupenia 27 štátov európy
- Je to politické a ekonomické zoskupenia
- Tieto štáty majú spoločné ciele, ako je jednotná zahraničná i vnútorná politika štátov
- Kandidátske krajiny: Chorvátsko, Macedónsko, Čierna Hora, Island a Turecko
- Počet obyvateľov: 501 miliónov

História vzniku:
- 9.5.1950 – vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO) – Benelux, Francúzsko, Taliansko a Nemecká spolková republika (myslím, že stačí Nemecko)
- 25.3.1957 – týchto 6 štátov vytvorilo Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo atómovej energie (EURATOM)
- 1967 – EHS, EURATOM a ESUO sa spojili do Európskeho spoločenstva (ES)
- 1.1.1973 – do ES vstúpili Írsko, Dánsko a Veľká Británia
- 1981 – vstup Grécka
- 14.6.1985 – podpísanie Schengenskej zmluvy (= cestovanie bez bariér)
- 1986 – vstup Portugalska a Španielska
- 3.10.1990 – zjednotenie Nemecka a pripojenie Nemeckej demokratickej republiky (NDR) k ES
- 1992 – podpis Mastrichtskej zmluvy (zmena názvu na Európska Únia = EU)
- 1.1.1995 – do EU vstupujú Rakúsko, Švédsko, Fínsko
- 1.5.2004 – rozšírenie EU o 10 štátov – Litva, Lotyšsko, Estónsko, Poľsko, Česko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Malta, Cyprus
- 2007 – vstup Rumunska a Bulharska
- 21.12.2007 – rozšírenie Schengenského priestoru o SR + 8 krajín (okrem Cyprusu)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017