Francúzska revolúcia 1789 – 1799

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 12.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 682 slov
Počet zobrazení: 31 715
Tlačení: 1 130
Uložení: 1 116

Francúzska revolúcia 1789 – 1799

„Liberté, égalité, fraternité“ „Sloboda, rovnosť, bratstvo“
 
1774 – na trón nastupuje Ľudovít XVI.  – vládne absolutisticky
Mária Antoinetta – fr.kráľovná, manželka Ľudovíta XVI., dcéra rak-uh. panovníčky Márie Terézie

Príčiny:

1.  ekonomické:
-  vyčerpanosť kráľovskej pokladnice – fin. kríza=štátny bankrot
®  prepychový život kráľ. dvora
®  časté vojny (aj účasť na vojne amer. osadníkov za nezávislosť)
2.  hospodárske:
-  1788 – neúroda - po mimoriadne chladnej zime nestalo veľké sucho, obyvateľstvo hladuje
3.  spoločenské:
-  nespokojnosť obyvateľstva – dane platil iba 3. stav

Spoločnosť vo Francúzsku:
3 stavy:
1. šľachta  nemuseli platiť dane – privilegované stavy
2. duchovenstvo
3. najpočetnejší – meštianstvo (roľníci, sedliaci, poddaní...)
 
Tretí stav sa búri aj preto, že ich je najviac. Bolo pravidlo čo 1 stav, to 1 hlas. Meštianstvo žiada, aby boli hlasy rozdeľované podľa počtu.
 
5.5.1789 – Ľudovít XVI. zvoláva po 175 rokoch generálne stavy – naposledy zvolané Ľudovítom XIII. V 1614
 
17.5.1789zástupcovia 3. stavu sa vyhlásili za jediného zástupcu národaNárodné zhromaždenie (heslo: Sloboda, rovnosť, bratstvo)
Ciele Národného zhromaždenia:
-  obmedziť kráľovskú moc
-  zaviesť nové a spravodlivé zákony
-  zabezpečiť občiansku rovnosť a občianske slobody
NZ požadovalo aj prijatie ústavy – premenovanie sa na Ústavodarné zhromaždenie – vyhlásili, že sa nerozídu dovtedy, kým nebude prijatá ústava

Začiatok revolúcie:

14.7.1789 -  útok na Bastillu (št.väznica;symbol absolutistickej moci a všetkého zlého v štáte)

Fázy revolúcie:

- 14.7.1789 – sept. 1791
Ústavodarné národné zhromaždenie
Končí prijatím ústavy

- 1791 – 1792
Zákonodarné národné zhromaždenie
Končí vyhlásením republiky

- 1792 – 1795
Konvent – jakobínsky teror – termidorská éra

- 1795 – 1799
Direktórium – po nástup Napoleona

1.fáza  14.7.1789 – sept. 1791

Bastilla
26.8.1789 – Deklarácia práv človeka a občana
®  ľudia sú od narodenia slobodní
- právo na osobnú slobodu
®  sloboda prejavu, náb. vyznania, mysle
- ľudia sú si rovní
®  rovnosť pred zákonom = zrušenie stavov
- právo na bezpečnosť
- prezumpcia neviny
- nedotknuteľnosť majetku
 
1791 – neúspešný pokus kráľa s rodinou o útek – kráľ uväznený
13.9.1791 – prijatá ústava
Francúzsko = konštitučná monarchia
Panovník  - na čele + výkonná moc a právo vetovať (schvaľovať zákony)
Zákonodarná moc – Zákonodarné zhromaždenie

2. fáza 1791 – 1792

Ústavodarné zhromaždenie premenované na Zákonodarné zhromaždenie
2 krídla:
- umiernení monarchisti (monarchia)
- radikálni jakobíni (v kostole sv. Jakuba) – chceli republiku
·  umiernení – girondisti
·  radikálni – montagnardi
Na základe volieb vznikol konvent:
- nastolenie teroru, vláda jakobínov
- zosadený kráľ a vyhlásená republika(sept. 1792)

3. fáza 1792 – 1795

Zahraničná politika – formuje sa protifrancúzska koalícia – Holandsko, Prusko, Rakúsko
Franc. – 1792 – vojna s Rak. – spočiatku neúspech, ale v bitke pri Valmy porazilo koalíciu
Kráľ odsúdený na trest smrti za vlastizradu – 1793 – popravený, v 1793  aj M.Antoinetta
 
Jakobínsky teror
Proti vnútorným nepriateľom – Revolučný tribunál
Sept. 1793 – prijatý zákon o podozrivých (podozriví – všetci príbuzní emigrantov a všetci úradníci, kt. boli prepustení)
Namiesto ústavy – dočasná revolučná diktatúra
Vznikol Výbor pre verejné blahoúloha: zabezpečiť obranu a poriadok v štáte
- stelesnenie teroru, vláda gilotíny
  na čele Maximilián Robespiere :
-  mal diktátorské právomoci
-  vrchol teroru jún 1794
-  úspech v armáde – víťazstvo nad vojskami protifrancúzskej koalície
odpor voči Robespierovi sa stupňoval a vyvrcholil 27.7.1794 (9.termidor) ; Robespiere popravený
po jeho smrti termidorská éra
- do čela späť umiernení jakobíni (girondisti)
- povolilo sa slobodné podnikanie a voľný trh
- uvoľnenie v hospodárstve
 
22.8.1795 prijatá(ďalšia) ústava
Obsah:   spojenie ľudských a občianskych práv a povinností
Zaviedol sa volebný cenzus (voliť od určitej veľkosti majetku)

4. fáza 1795 – 1799

konvent po poprave Robespiera tvoril novú vládu = vláda 5členného direktória - to malo výkonnú moc, zákonodarnú moc mal 2 komorový parlament: 1. komora : rada starších
   2. komora : rada 500
 
Celkové obdobie : hospodársky stabilné
Franc. armáde sa podarilo zožať úspechy v Belgicku, Holandsku, vo Franc. uzavrelo mier s Pruskom a Španielskom
- v týchto bojoch sa vyznamenal korzický veliteľ Napoleon Bonaparte
- vnútro politiky : situácia nebola najlepšia, republika bola naďalej zadĺžená, direktórium už nevládalo riešiť tieto problémy, preto požiadali o pomoc Napoleona
novembri 1799 prichádza Napoleon do Paríža, uskutočňuje štátny prevrat, čím a končí Francúzska revolúcia
- zavádza novú vládu = vláda konzulátu
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.035