Klik: Oficiálne Testy Testovanie 5-2019 aj s odpoveďami

Slovania

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec sp-prace (11)
Typ práce: Maturita
Dátum: 12.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 524 slov
Počet zobrazení: 4 886
Tlačení: 329
Uložení: 340
Slovania
Do 19.stor. v našej histórií prevládala autochtónna teóriaSlovania boli podľa nej pôvodní obyvatelia na našom území, ale dokázalo sa, že pred nimi žili germánske kmene: Kelti, Kotíni,Markomani
Od 19.stor. sa viac do popredia dostáva teória, že pravlasť Slovanov bola medzi riekami Dneper a Visla a Odra. Pravlasť opustili v spojitosti so sťahovaním národov a kvôli Húnom, a na naše územie prichádzajú v 5. storočí.
-  Podľa antických historikov Slovanov nazývali aj Venédi (Záp. Slovania) a Anti (Vých. Slovania)
 
Slovania sa rozdeľujú :
1.  Východný – Rusi, Bielorusi, Ukrajinci
2.  Západný – Slováci, Česi, Poliaci, Lužickí Srbi
3.  Južný – Chorváti, Srbi, Bulhari, Slovinci, Čiernohorci
 
Do Karpatskej kotliny prišli Slovania 3 smermi:
a.  z východu cez Karpaty
b.  z juhu cez Dunaj
c.  zo severu cez tzv. Moravskú bránu
 
ŽIVOT SLOVANOV
-  živili sa hlavne poľnohospodárstvom, pestovali všetky druhy obilia, zeleninu(kapusta, cibuľa,mrkva...),
  poľnohospodárstvo: cyklické – striedalo sa obrábanie obrábanej pôdy a úhoru =>dvojpoľný systém  ; pôda obrábaná dreveným, neskôr železným radlom , používali žarnov – mlynské kamene na mletie obilia (múka)
chovali zvieratá ( ovce, kozy, ošípané, hydinu, menej hovädzie)
-  venovali sa remeslám( kováčstvo, hrnčiarstvo, tesárstvo, šperkárstvo, tkáčstvo, brtníctvo-lesné včelárstvo)
  hrnčiarstvo – samostatný typ keramiky – keramika pražského typu- špec. znak: vlnovlky
 
-  Slovania žili v rodovom zriadení, kt. malo určité prvky vojenskej demokracie. Na čele bol staršina – rodový náčelník a fungovala veča – ľud.zhromaždenie
-  Slovania už v tej dobe uznávali monogamiu, okrem náčelníkov.
-  Boli pohania, ale uznávali viaceré božstvá ( Morena-smrť,zima; Vesna a Lada-život a jar ; Svarok,Perún-najvyšší boh – boh hromu a búrky) ;
-   pochovávanie bolo kostrové(kostra) alebo žiarové(spaľovanie)
 
V susedstve Slovanov sa usadili  Avari – kočovné kmene, kt. často napádali Slovanov. Avari si utvorili svoj štátny útvar – Avarský kaganát.
-  Do Podunajskej nížiny cca v 6. Stor
-  Na čele bol kagan Bojan
-  Približné sídlo v oblasti dnešného Debrecínu
-  Živili sa lúpežnými vpádmi – brali korisť (pôdu, dobytok, cennosti, ľudí do otroctva)
-  Typ. stavby – kruhovité,opevnené vojenské tábory – hrinky
-  Pochovávali kostrovo (kostra bojovníka a koňa, šperky)
Spolužitie : vytvoril sa spoločný zväzok, kt. možno demonštrovať na základe slovansko-avarských pohrebísk – 7.stor ; ale Avari využívali slovanských roľníkov v bojoch proti iným národom a stavali ich do dvojitého šíku v prvej línii – belfuci
 
Slovania proti Avarom dlho neúspešne bojovali, ale v roku 623 sa do čela Slovanov postavil franský kupec Samo, kt. ich porazil a vytvoril Samovu ríšu (623-658)
 
Samova ríša (628 – 658 )
nadkmeňový zväz, kt. spájal Samo
-  pokus o vytvorenie 1. štátneho útvaru Slovanov  v strednej Európe
-  zasahovala do územia: JZ Slovenska, J Moravy, časť Rakúsko a Maďarska
-  Samo obchodoval so zbraňami a tie dovážal Slovanom, kt. bojovali proti Frankom, potom sa pridal k Slovanom(udatný vojak) a zvolili si ho za vodcu (na 35 rokov)
V bitkách Samo dosiahol úspechy , aj proti Avarom, aj proti Frankom – kráľ Dagobert porazený v roku 631 pri hrade Wogastisburg
-  O Samovej ríši sa dozvedáme z Fredegarovej kroniky
 
Po Samovej smrti sa jeho ríša rozpadla, Slovania žili na našom území ďalej, postupne sa sformovali do 2 samostatných kniežactiev, kt. sa spomínajú až v 9. storočí – Moravské a Nitrianske kniežactvo 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017