Náboženské vojny

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 12.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 496 slov
Počet zobrazení: 2 320
Tlačení: 218
Uložení: 222
Náboženské vojny
-  Vo Francúzsku
-  V Nizozemsku
-  30 ročná
 
Vojna v Nizozemsku
-  Dnešný Benelux, časť Francúzska a Nemecka
Od 1517 – súčasťou španielskej  vetvy Habsburgovcov = katolíci
-  Rozdelené na 17 provincií
-  Na čele štátu – guvernér – zástupca  panovníka
-  Bolo hospodársky najvyspelejšou provinciou Španielska – oveľa vyspelejšie ako samotné Španielsko
-  Uskutočňovali  zámorský obchod, rozvinutá remeselná výroba, manufaktúry, peňažníctvo, meštianska vrstva
-  Najvyspelejšie bolo Flámsko (súkno), Brabantsko(Antverpy), Holland, Zeeland, Utrecht-rybolov, obchod s obilím
-  Najmä na S bol rozšírený kalvinizmus – jeho prívrženci boli prenasledovaní špan.panovníkmi (katolíci)
Špan. kráľ Filip II. sa snažil vládnuť absolutisticky - zvýšil v Nizozemsku dane ; podporoval rekatolizáciu – zavádzal inkvizíciu
-  Na boj proti Nizozemsku určil železného kancelára – vojvodu z Alby – zaviedol teror a násilie
-  Proti opozícií šľachticov – Viliam Oranžský – dochádza k povstaniam – ničil kostoly a obrazy v nich
1579 – sev. provincie vytvorili Utrechtskú úniu – obranný zväz proti vojvodovi z Alby – na čele V. Ora.
1581 – štáty U.ú Holland, Zeeland, Utrecht sa osamostatnili a vytvorili Holandsko – V.Oranžský
Ost. časti pod správou Španielska – v 19.stor-vzniklo Belgicko
 
30 ročná vojna  1618 -1648
 
Príčiny :

Náboženské:
 
Hospodárske:
Hospodársky rozvinuté štáty : Francúzsko, Nizozemsko, Švédsko, Anglicko
Menej rozvinuté štáty : Španielsko, Južné Nemecko, Taliansko
 
Politické:
Mocenské záujmy Dánska, Švédska, Francúzska 
 
FÁZY:
1. Česko – falcká vojna   1618 - 1623
2. Dánska vojna 1625 – 1629
3. Švédska vojna 1630 – 1635
4. Franc.-švédska vojna  1635 – 1648

Česko – falcká vojna  1618 – 1623
 
Príčiny: 
Kráľ Ferdinand II. zavádza rekatolizáciu – neuznáva náboženskú slobodu, kt. protestantom zaručil jeho brat Rudolf II. v Rudolfovom majestáte
 
Máj 1618 – Praha – snem českej šľachty(protestanti)
- Dochádza k pražskej defenestrácií – šľachtici na sneme ostro vystúpili proti Habsburg.miestodržiteľom a vyhodili ich z okna
- Vypovedali poslušnosť Ferdinandovi II. – zvrhli ho z trónu a zvolili nového kráľa Fridricha Falckého
 
8. 11. 1620 – bitka na Bielej Hore – česká šľachta porazená
 
Dôsledky:
Prenasledovanie protestantov
Zhabanie majetku šľachte – ¾ pôdy išlo do rúk cudzincov a úžerníkov => vzrast cien (obilie o 4000%)
Verejná poprava v Prahe na Staromestskom námestí (1621)– 27 ľudí – medzi nimi aj Ján Jesénius
Germanizácia
Rekatolizácia
Vysťahovalectvo – aj J.A.Komenský(reformátor školstva – dielo Veľká didaktika(učenie hrou))
 
1623 Fridrich Falcký porazený
 
Dánska vojna  1625 – 1629
Na strane protestantov
1629 – Dánsko porazené Albrechtom z Valdštejna
 
 
Švédska vojna 1630 -1635
 
Protestanti – Gustáv Adolf
V bojoch opäť Albrecht z Valdštejna (tajne rokoval so Švédmi, chcel byť českým kráľom)
Cisár Ferdinand II. dal Albrechta zavraždiť – 1634 – Cheb
Zomiera aj Gustáv
Vojna končí víťazstvom Ferdinanda II.

Francúzsko- švédska vojna 1635 -1648
Z územia Nem. sa preniesla aj do Talianska, Španielska a Nizozemska
 
KONIEC VOJNY
  1648 – Vestsfálsky mier
-  Obnovenie náboženskej slobody
-  Územné zisky Švédska, Francúzska(Alsasko, Verdun, Metz, Toul)
-  Uznaná nezávislosť Švajčiarska a Holandska
-  Habsburgovci si upevnili moc v habsburgskej monarchii
-  Vzrast rozdielov medzi Z a V Európou
-  Roztrieštila sa jednota Rímsko- nemeckej ríše
 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#nabozenske vojny #30-ročná vojna


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017