Uhorsko za Anjuovcov

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 12.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 361 slov
Počet zobrazení: 4 237
Tlačení: 315
Uložení: 309
Uhorsko za Anjuovcov
 
V 1301 Arpádovci vymierajú Ondrejom III. a v Uhorsku sa začínajú boje o trón. Najváženejší kandidáti boli: český kráľ Václav II.(rod Přemyslovcov) a Karol Róbert z rodu Anjuovcov. Uhorská šlachta podporuje rod Přemyslovcov a čiastočne sa to podarí, pretože Václav II. získava korunu pre syna Václava III., no ten je v 1308 zavraždený a tým rod Přemyslovcov vymiera => v roku 1308 získava korunu Karol Róbert
 
V tomto období narastá sila uhorských magnátov( najbohatšia šľachta), spomedzi kt. vyniká Matúš Čák – ešte za vlády Ondreja III. sa stal županom BA, neskôr i palatín( najvyšší kráľ.hodnostár, správca kráľ.majetku). Potom čo v 1229 získava Trenčiansky hrad, získava aj prímenie Trenčiansky.
Spočiatku podporoval, aby na trón išli Přemyslovci, no potom podporoval Karola Róberta – KR ho podporil v úlohe palatína. MČT ovládol veľkú časť Slovenska(prezývka Pán Váhu a Tatier) – na tomto území chcel viesť vlastnú politiku – dochádza k sporom s KR
MČT sa spája s významných východoslov. rodom Omodejovcami
1312 – bitka pri Rozhanovciach – KR porazil aj Omodejovcov, aj Mč, ale územie Mč získal až po jeho smrti v 1321
 
POLITIKA KAROLA RÓBERTA
-  Hospodársky rozmach, vybudoval armádu,
-  zaviedol pevné dane  -  banská daň - urbura (daň z ťažby, 1/5 majetku išla kráľovi)
portálna daň –( každá usadlosť podľa počtu obyv.)
-  obnovil správu krajiny
-  zaviedol stálu menu – mincová reforma – zlaté dukáty (florény) a strieborné groše (denáre)
 
Zahraničná politika
-  viedol vojnu s Rakúskom, pričlenil BA aj s okolím k Uhorsku – podporoval rozvoj trhu v BA
-  bola vytvorená tzv. Česká obchodná cesta – 1335 schôdzka vo Vyšehrade – Karol Róbert, český kráľ  Ján Luxemburský a poľský kráľ Kazimír Veľký – dohoda platila od 1336 a upravovala obchodnú spoluprácu
 
Za vlády KR došlo k rozšíreniu Uhorska.
Na túto politiku nadviazal aj jeho syn Ľudovít I. Veľký za čias, kt. došlo k rozvoju banských miest a k rozšíreniu hraníc Uhorska : za jeho čias Uhorsko od Jadranského mora až po Baltské more. V roku 1370-1382 uzatvoril Uhorsko-poľskú personálnu úniu ( P a U majú 1 panovníka(uhorského), ale vyvíjajú sa samostatne).
 
V roku 1381 vydal tzv. Proslavicum alebo Privilégium žilinských Slovákov – Privilegium pro Slavis – potvrdil ním rovnosť Nemcov a Slovákov v mestskej rade.
 
Ľudovít mal dcéru Máriu, kt. vydali za Žigmunda Luxemburského = na trón ide rod Luxemburgovcov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.195