Uhorsko

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Maturita
Dátum: 12.05.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 714 slov
Počet zobrazení: 5 695
Tlačení: 318
Uložení: 315
Uhorsko
-  Od 2. pol 9.stor z kazašských stepí útočia na str. Európu kočovné kmene Maďarov z Dunajskej kotliny
-  V roku 955 Maďarov porazil v bitke pri Lechu nemecký cisár Oto I. VeľkýMaďari sa po tejto porážke usadili pri Dunaji a začali obrábať pôdu
-  Maďari spočiatku tvorili 7 turkotatárskych kmeňov, na čele každého bol náčelník – najsilnejším kmeňom boli Maďari na čele s veľkokniežaťom Arpádom Maďari boli pohania-od nás prevzali časť rozvinutej kultúry a určitú slovnú zásobu
-  V roku 970 položil základy centralizovaného uhorského štátu knieža Gejza I. (rod Arpádovcov )
-  Gejza aj so svojou družinou prijal kresťanstvo – pozval bavorských misionárov, aby šírili kresťanstvo – pokrstili jeho syna Vajka(Štefan), kt. pokračoval v christianizácií
-  Štefan o trón bojoval s Kopáňom
-  977 – Štefan veľkokniežaťom,
Š – v Ostrihome založil 1. arcibiskupstvo, krajinu rozdelil na diecézy – v 1083 vyhlásený za svätého
-  Uhorsko kvôli lepšej správe rozdelil na územné jednotky -  župy – komitáty – centrom hrady (BA, NR, Starý Tekov) – na čele stáli župani menovaný kráľmi
od 1000 – 1. uhorský kráľ – hneď v začiatku vlády čelil tomu, že Slovensko až po Dunaj obsadil poľský panovník Boleslav Chrabrý – v roku 1018 bola podpísaná dohoda medzi Štefanom a Boleslavom  ->Boleslav sa vzdal nároku na územie Slovenska a odvtedy je súčasťou Uhorska(1018-1918)
-  o územie Slovenska sa v 10-11. stor neustále bojovalo, pretože územie chceli aj iné národy a jeho obsadzovanie sa definitívne skončilo na konci 11.stor za vlády Ladislava
-  Po Štefanovej smrti sa rozpútali nástupnícke boje, do kt. zasahovali nemeckí panovníci Henrich III. a Henrich IV.
-  Kráľ Ondrej I. udelil mladšiemu bratovi Belovi v roku 1048 vojvodský titul a zriadil Nitrianske údelné vojvodstvo(Nitriansko, stolice na V. Slovensku a Biharsku)- spolu 15 žúp (1/3 územia Uhorska)
Belo mal nezávislé postavenie, razil vlastné mince, mal vlastné vojsko, robil samostatnú politiku. Podobné postavenie mali aj iní nitrianski vojvodcovia Gejza a Ladislav, kt. sa neskôr stali kráľmi
-  Ladislavov nástupca Koloman sa snažil obmedziť právomoci nitr. vojvodcov – 1105 odňal NÚV mladšiemu bratovi Álmošovi =>zánik NÚV
-  V priebehu 12. stor Uhorské kráľovstvo rozširovalo svoje územia na J => ohrozenie záujmov Byz. ríše – súčasne prebiehali zápasy o trón medzi príslušníkmi arpádovského rodu. Tieto zápasy sa skončili nastúpením kráľa Bela III.
 
Uhorsko za vlády Arpádovcov – 13. Stor
-  V tomto čase sú roztržky medzi synmi Bela IV. – Ondrejom II. a Imrichom
Ondrej II. viedol nie príliš úspešnú expanzívnu politiku, kt. vyčerpávala kráľ. pokladnicu – do územia Halíče podnikol 17 výprav. Aby si získal stúpencov a bojovníkov vo veľkom rozdával za svoje zásluhy  kráľovské majetky a prenajímal  kráľ. majetky Židom a Izmaelitom(moslimský obchodníci). Proti tejto politike sa postavila šľachta – prinútila ho vydať Zlatú bulu (1222) – šľachta nemusela  platiť dane (až do 19.stor); šľachta nemusí bojovať pri útočných vojnách, iba pri obranných; vymohla si právo na odpor - v prípade nesúhlasu s kráľom sa mohla vzoprieť; keď kráľ podnikol zahraničnú výpravu, kt. trvala viac ako 3 mesiace musel šľachticom zaplatiť žold; Servienti(stredná šľachta) nemohli byť väznení; na sviatok svätého kráľa musel kráľ uskutočniť v Stoličnom Belehrade oslavu na vlastné náklady; kráľ nesmel darovať komitáty, ani udeľovať majetky cudzincom
-  Túto feudálnu anarchiu chcel zastaviť Ondrejov syn kraľovič Belo IV. – začal odoberať šľachte kráľovské majetky. Udeľuje mestské privilégiá – 1238 – Trnava
-  Za vlády Bela IV. útočia na Uhorsko Tatári. Tatári najskôr vyhrali nad vojskami ruských kniežat a ďalej idú do strednej Európy
1241 – Tatári vpadli do Uhorska a porazili Bela IV. pri rieke Slanej . – Belo IV. ušiel a Tatári Uhorsko spustošili, vypálili, nastal hladomor=>úbytok obyvateľstva
Tatári sú v Uhorsku do 1242 – odchádzajú, pretože zomrel ich tchán
Belo IV. po návrate do Uhorska začína na naše územie pozývať cudzincov tzv. hostí – prichádzajú k nám hlavne Nemci , kt. kolonizujú banské oblasti ( str. Slovensko, horné Ponitrie, Spiš) – 1242 – nemecká kolonizácia ( emfyteutické právo- týmto novovzniknutých osadám dávala lehoty – nemuseli počas nich platiť dane. Na čele osád boli šoltýsi – richtári, kt. spravovali dane, ale mali na starosti aj súdnu moc)
-  Ďalej prichádzajú aj Rumuni, Valasi – osídľujú  najmä horské oblasti – chov oviec, pastierstvo – valašská kolonizácia – valašské právo – právo na dedičnú držbu len valasi
Domáca – vidiecka kolonizácia – viď. vznik  stredovekých miest (kde vznikali)– Belo IV. udelil mestské privilégia Krupine, Zvolenu, B. Štiavnici
Arpádovci vymierajú v roku 1301 Ondrejom III. a v Uhorsku začínajú boje o trón
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.024