Dekolonizácia

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: milena (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.07.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 314 slov
Počet zobrazení: 4 237
Tlačení: 484
Uložení: 498
Dekolonizácia
Je to proces v priebehu ktorého získali bývalé kolónie nezávislosť.
Zánik koloniálneho sveta prebiehal po 2. svetovej vojne. Aj v kolóniách rástol nacionalizmu ako v Európe v 19. storočí. Zároveň v Európe rástli pochybnosti o zmysle kolonializmu.  Británia sa zmierila s nevyhnutnosťou dekolonizácie a vytvorila Spoločenstvo národov – kam patria Kanada, Nový Zéland, Austrália, JAR atď. Naopak Francúzsko bojovalo za zachovanie svojej moci. V Španielsku a Portugalsku po vojne vládli diktatúry, až po ich páde si ich kolónie vydobyli nezávislosť(70. roky – Angola, Mozambik). Po vojne sa zbavili koloniálneho panstva hlavne štáty Blízkeho východu a Ázie. Najväčšia britská kolónia India vznikla v 1947. Ihneď sa krajina rozdelila na hinduistickú Indiu a moslimský Pakistan. Vodcami  Indického národného kongresu boli Néhrú a Gándhí. V roku 1971 sa od Pakistanu oddelil Bangladéš. Medzi Indiou a Pakistanom prebiehali vojny o sporné územie Kašmír. V Indočíne pred vojnou vládli Francúzi a po vojne sa snažili obnoviť svoje koloniálne panstvo. V roku 1954 boli Francúzi definitívne porazení pri Dien Bien Phu. Francúzsko malo kolónie aj v severnej Afrike: Tunisko, Maroko, Alžírsko. Najväčšie boje prebiehali v Alžírsku, až napokon prezident de Gaulle v 1958 začal  tajné rokovania s organizáciou Front národného oslobodenia, po dohodách bola vyhlásená nezávislosť Alžírska.

Okrem A a F kolónie malo aj Holandsko – Indonézia získala nezávislosť 1949. Africké štáty získali nezávislosť hlavne v 60. rokoch 20. storočia. Rok 1960 sa nazýva rok Afriky. Vznikom nových štátov, bývalých kolónií, vznikol 3. svet. Za 1. a 2. svet sú považované socialistické a kapitalistické štáty, ktoré tvorili bipolárny svet. Nové krajiny sa trápili s množstvom problémov: nedostatok kapitálu, lacná pracovná sila, negramotnosť, nezamestnanosť, populačná explózia, hladomor, nedostatok pitnej vody, zdravotníckej starostlivosti... Politická nestabilita, občianske vojny, kmeňové vojny, diktatúry, genocída... 3. svet sa nechcel miešať do konfliktov medzi ZSSR a USA, a preto vytvorili hnutie nezúčastnených štátov, teda nie sú súčasťou ani NATO, ani Varšavskej zmluvy. Prvé pokusy o spoluprácu 3. sveta začali v 1955 na Bandunskej konferencii na Jáve v Indonézii.  Vedúce osobnosti hnutia nezúčastnených štátov: Néhrú, Násir – egyptský prezident, Tito – juhoslovanský prezident. Po rozpade bipolárneho sveta(1989) stratilo hnutie nezúčastnených štátov opodstatnenie.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.011