ČSR medzi dvoma svetovými vojnami

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec sp-prace (11)
Typ práce: Referát
Dátum: 07.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 361 slov
Počet zobrazení: 5 605
Tlačení: 512
Uložení: 519
Česko-slovenský štát vznikal za dramatických okolností, lebo doteraz ešte takýto štát neexistoval, čiže ani hranice. Pomocou vojsk Dohody sa oslobodzovalo územie, ktoré malo patriť pod česko-slovenský štát - robili sa hranice.

Na Tešínsku došlo k zrážkam s poľským vojskom, ktoré oblasť obsadilo. Na zásah Dohody boli boje zastavené a roku 1920 sa vymedzila aj slovensko – poľská hranica na Orave a Spiši.

Maďari robili problémy a nechceli sa vzdať svojich doterajších postavení. Do konca januára 1919 bola obsadená a zabezpečená celá južná hranica. Územie Slovenska bolo úplne oslobodené do konca januára 1919.
 
Budovanie česko-slovenského štátu
14.11.1918 bol zvolený za prezidenta T.G.Masaryk. Bola menovaná aj dočasná slovenská vláda, ktorá sídlila v Skalici (lebo bola na hraniciach s Českom). 7.12. ustanovili Vavra Šrobára za ministra s plnou mocou pre správu Slovenska, ktoré najpr sídlilo v Žiline, od 4.2.1919 sa presťahovalo do Bratislavy, čím sa stala hlavným mestom Slovenska. Za krátky čas sa museli prijať zákony. 29.2.1920 Národné zhromaždenie schválilo ústavu ČSR. Ústava rozčleňovala 3 hlavné moci: zákonodarnú (nejde do rozporu s ústavou), súdnu (nezávislá od vlády a parlamentu) a výkonnú (vláda).

Národný výbor československý má v rukách všetky 3 piliere moci. Jedinými slovenskými ministrami boli Vavro Šrobár (čechoslovakista)-minister verejného zdravotníctva a telesnej výchovy a Štefánik-minister vojny. Štefánik však krátko po vymenovaní do funkcie zomrel.

Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska bolo veľmi špecifické, malo fungovať ako malá vláda. Češi ho nemali. Šrobár zrušil SNR, mal veľmi rozsiahle právomoci, v rukách mal súdnu a výkonnú moc.

Parlamentná demokracia
-demokratický štát, kde ľudia si volia zástupcov do parlamentu
-dvojkomorový parlament, prezident volený parlamentom a potom menoval vládu, ktorá nemá podporu v parlamente
-veľké množstvo politických strán, ktoré sa musia na niečom dohodnúť ®vytvárajú sa koalície – kombinácie zástupcov rôznych strán tak, aby mali v parlamente nadpolovičnú väčšinu – boli skutočnou vládou v republike.
-volebný systém bol celkom orientovaný na politické strany
 
Národnostné zloženie
Bolo problémom nového štátu. Prevažovali Češi, Nemci a až na 3. Mieste boli Slováci, ale všetci mali rovnaké postavenie – boli zrovnoprávnení. Boli tu aj Maďari, Rusíni, Ukrajinci a Rusi. Od prijatia ústavy roku 1920 sa aj názov štátu začal dôsledne používať iba v podobe „Československo“ namiesto pôvodného „Česko-Slovensko“.
Zdroj: kissme
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.3)

:: PrihlásenieZaložiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.025