Protifašistický odboj

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Referát
Dátum: 07.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 272 slov
Počet zobrazení: 9 685
Tlačení: 702
Uložení: 741
Obyvateľstvo bolo viacmenej spokojné s hospodárstvom. Nedalo sa ale prehliadnuť, že Slovensko je totalitný štát. preto vzniká protifašistický odboj proti totalite ako takej.
Odboj sa formoval od samého začiatku. Jediná politická strana, ktorá pracovala v ilegalite, bola komunistická strana.
Odbojové skupiny chceli zvrhnúť totalitný režim. Odboj na Slovensku mal lepšie podmienky ako Česi.
1942 – 43 – Stalingrad – obrat vo vojne, začínajú sa konferencie veľkej trojky. Protihitlerovská koalícia sa mohla tvoriť až vtedy, keď ZSSR povedie boj s Nemeckom.
1943 – Teheránska konferencia, na ktorej si veľmoci rozdelili sféry vplyvu a ČSR patrí do sféry vplyvu ZSSR.
Následne 12.12.1943 (13.12) bola podpísaná zmluva so ZSSR o vzájomnej pomoci, priateľstve a povojnovej spolupráci s platnosťou na 20 rokov.
Komunistický odboj nemá začo bojovať. Následne na pokyn z Moskvy má domáci odboj prikázané sa zjednotiť, preto príde k zjednoteniu odboja.
Vianočná dohoda – 25.12.1943 v Bratislave – zásady, na ktorých sa zhodli občiansky a komunistický odboj, sa premietli do tejto dohody. Zhodli sa na spoločnom zápase proti nacizmu a vybudovaní demokratického česko-slovenského štátu na základe rovnoprávnosti Čechov a Slovákov. V zahraničnej politike sa máme orientovať na ZSSR. Vytvoril sa centrálny odbojový orgán – SNR (3.) – pomerne rovnaké zastúpenie občianskeho odboja aj komunistov. SNR sa riadi podľa nadriadených v Londýne (československá exilová vláda). SNR mala za úlohu zorganizovať protifašistický odboj a pripraviť celonárodné povstanie. Komunistické Slovensko má mať ľudovo-demokratický charakter, má sa zdemokratizovať. Bol vylúčený vplyv cirkvi na vedenie štátu.
 
1.SNR – 16.9.1848 – prvý politický orgán Slovákov, vznikla vo Viedni. Mala bojovať za národné požiadavky.
2.SNR – 30.10.1918- reprezentačný orgán Slovákov, prihlásenie k ČSR
3.SNR – 25.12.1943 – centrálny odbojový orgán
Zdroj: kissme
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.014