Prvá svetová vojna

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 11.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 496 slov
Počet zobrazení: 6 315
Tlačení: 299
Uložení: 311
Prvá svetová vojna
 
Úvod
Prvá svetová vojna pred rokom 1939 známa ako veľká vojna alebo svetová vojna bol ozbrojený konflikt globálnych rozmerov trvajúci od 28. júla 1914 do 11. novembra 1918, ktorý sa odohrával prevažne na území Európy, ale aj v Afrike, Rusku, na oceánoch, na Blízkom východe a inde. Bol to dovtedy najväčší vojnový konflikt v dejinách ľudstva.
 
Dúfam že vás táto téma zaujme rovnako ako mňa, pretože táto krvavá udalosť sa zapísala hlboko do dejín ľudstva.
 
I. Prvá svetová vojna vznik Československa

I. Svet pred vypuknutím I. svetovej vojny
Kolonializmus
=> 1880 - 1914 obdobie kedy európske mocnosti a tiež USA, Japonsko a Ruko zamerali svoje výboje do Afriky, Ázie a Oceánie
=> na konci 19. stor. svet rozdelený na materskeé krajiny a kolónie, najväčšia koloniálna veľmoc je Veľká Británia, za ňou Francúzsko, Portugalsko, Nemecko, Belgicko, Španielsko, USA, Holandsko a Japonsko
=> kolónie znamenali nové nerastné bohatstvo a tiež lacnú pracovnú silu

na prelome storočí zhoršenie vzťahov medzi veľmocami - príčina predovšetkým kvôli starým európskym sporom (napr. francúzsko-nemecké  nepriateľstvo kvôli zabratiu  Alsaska a Lotrinska Nemeckom v roku 1871) a tiež súperenie štátov o ďalšie kolónie

roku 1891 podpis tajnej politickej a vojenskej  dohody medzi Francúzskom a Ruskom (kvôli strachu zo stále silnejšieho Nemecka) - Francúzsko vypomohla Rusku veľkými finančnými pôžičkami

ďalšie konflikt rusko-rakúske súperenie na Balkánskom polostrove, každý má iné záujmy, berlínskym kongresom bola v roku 1878 Rakúsko-Uhorsku prisúdená správa nad  Bosnou a Hercegovinou, v roku 1908 pripája Viedeň Bosnu a Hercegovinu k habsburskej monarchii => vzťahy medzi Ruskom a RU na bode mrazu, Srbské kráľovstvo sa kvôli pripojeniu cíti silne poškodené

v roku 1900 začína Nemecko budovať silne loďstvo - cisár Viliam II. sa nechce uspokojiť len s prvoradou úlohou na európskom kontinente ale chce rozšíriť vplyv aj ďalej - Anglicko sa do tej doby o dianí na kontinente príliš nezaujíma, teraz zodpovedá 2x rýchlejšiu výstavbu flotily ako Nemecko

VB má s Nemeckom čoraz viac sporov a Nemecké zbrojenia privádza VB  v roku 1904 na zblíženie s Francúzskom (takzvaná "srdečná dohoda") a na koniec aj v roku  1907 na zblíženie s Ruskom => VZNIK DOHODY

Dohoda vyvažovala staršie politický a vojenský spolok z roku 1882 nazývaný Trojspolok (jeho základom bolo spojenectvo Rakúsko-Uhorska a Nemeckom z roku 1879 tzv. Dvojspolok )

Slabne moc Osmanskej ríše (Turecka) => Taliansko a Balkánske štáty sa snažia získať Turecká území
1911 (koniec septembra) Taliansko obsadzuje Turecké územie v sev. Afrike

1. Balkánska vojna
1912 (október) Bulharsko, Srbsko, Grécko a Čierna hora vyhlasujú vojnu Osmanskej ríši
1912 (november) vzniká Albánsko
1913 (apríl) podpísané prímerie -> víťazi si rozdeľujú takmer všetko európske územie Turecka (Turecku zostal len kúsok okolo Istanbulu)

2. Balkánska vojna (jún - august 1913)
1913 (koniec júna) sa bývalí spojenci stretli kvôli prerozdeleniu Macedónska
---> Srbsko, Grécko, Rumunsko a Turecko porazili Bulharsko a pripravujú ho o väčšinu územných ziskov z 1. Balkánskej vojny
 
Nemecko dokončuje zbrojenie a nastáva pre neho vhodná chvíľa na začatie boja pre väčšiu moc => hľadá vhodnú zámienku
28. júna 1914 v bosnianskom Sarajeve zavraždený následník Rakúsko-Uhorského trónu František Ferdinand srbským nacionalistom Gavrilo Princípom (členom nacionalistickej organizácie mladá bosna, podporovaný tiež čiernou rukou = Srbská nacionalistická organizácia) = potrebná zámienka pre rozpútanie vojny

23. júla 1914 po tajných rokovaniach RU s Nem. odovzdáva RU Srbsku ultimátum ktoré likviduje Srbskú samostatnosť, Srbsko prejavuje maximálnu ústretovosť ale RU rovnako vyhlasuje 28. júla srbskému kráľovstvu vojnu.
Rusko začína mobilizovať vojsko.
1. augusta 1914 vyhlasuje Nemecko vojnu Rusku a 2. augusta obsadzuje Luxembursko
3. augusta 1914 bolo Nemecko vo vojnovom stave aj s Francúzskom, Nemecké vojská porušujú belgickú neutralitu a postupujú k francúzskym hraniciam
4. augusta 1914 vyhlasuje Veľká Británia vojnu Nemecku
 ---> Mechanizmus dohovorov spustený a do polovice augusta je nemecko-rakúsky dvojspolok vo vojne s dohodovými mocnosťami, postupne je do vojny vtiahnutých 38 štátov, koncom augusta vyhlásilo vojnu Nemecku tiež Japonsko a obsadzuje jeho prenajaté čínske územia

II. Priebeh vojny
Nemci sa pokúsili zrealizovať bleskovú vojnu (predpokladali ukončenie bojov do dvoch  mesiacov) už od začiatku sa ale stretávajú s tuhým odporom ako na západe, tak na východe
Rusi postupovali úspešne proti RU armáde v Haliči => Nemci museli stiahnuť zo západu niekoľko divízií a poslať ich na východ
3. - 10. septembra 1914 Bitka na rieke Márne - zastavený nemecký postup na Paríž (obrovské straty na oboch stranách - viac ako milión ľudí zabitých alebo zmrzačených
 =>Nemecký plán bleskovej vojny sa zrútil, vojna sa premieňa v zákopovú

Nemecká armáda na východnom fronte úspešne odoláva (koncom augusta 1914 zajme
150 000 ruských vojakov)
RU armáda ustúpila až ku Krakovu kde sa koncom roka 1914 "zakopáva"

Na menej dôležité južnej fronte sa stretáva RU a Srbsko - po počiatočných úspechoch lepšie vyzbrojenej RU armády sa podarilo Srbom za pomoci francúzskych dodávok zbraní vytlačiť nepriateľa z krajiny (od decembra 1914 až do jesene 1915 relatívne pokoj)

22. apríla 1915 bitka pri belgickom Ypres - Nemci po prvýkrát v dejinách použili chemickú zbraň (chlór - yperit)

máj 1915 Nemcom a Rakúšanom sa podarilo prelomiť Ruskú obranu - obsadili západnú Ukrajinu, Bukovina, Litvu a časť Bieloruska - Východný front sa ustálil na líniu Rižský záliv - hranica Rumunska ďalej aj na východnom fronte zákopová vojna

máj 1915 vzniká nový front - Taliansko ktorá bola členom Trojspolku vyhlásilo už v lete 1914 neutralitu a za sľúbené územia Rakúko-Uhorska (južné Tirolsko a Jadranské pobrežie) prešla na stranu Dohody – front  už od začiatku zákopový, ale RU na nom muselo nasadiť veľa vojakov
 =>už na konci októbra 1914 nahrádza Taliansko Turecko ktoré zaútočilo loďstvom na Ruské prístavy (Turecko nakoniec muselo bojovať na 4. frontoch v Macedónsku, Egypte, Blízkom východe a na Kaukaze)

=>na jeseň roku 1915 sa k RU a Nem pridáva aj Bulharsko (sľúbili mu časť Macedónska) => Srbi boli obkľúčení a porazení

koniec februára 1916 - najťažšie boje na západnom fronte
=>Nemci sa pokúšajú dobyť strategicky významnú pevnosť Verdun ale postúpili len o pár kilometrov, boje o Verdun trvali až do decembra 1916 (600 000 padlých Nemcov, 360 000 padlých Francúzov)
=> aby bol oslabený tlak na Verdun zahájená francúzsko-britská ofenzíva na rieke Somme (júl - november 1916) v tejto bitke boli prvýkrát použití Tanky (1 300 000 mŕtvych)

aj Rusi sa snažia uľahčiť zapadný front - v lete 1916 obsadzujú starú časť Halíča a Bukoviny -> ruské úspechy podnietili Rumunsko vyhlásiť vojnu RU -> takmer celé územie Rumunska dobyté rakúsko-nemeckým a bulharským vojskom => východný front sa pretiahol až k Čiernemu moru

Ruská februárová revolúcia
=> ako vo všetkých krajinách v Rusku zlá hospodárska situácia, ktorú prehĺbila zima 1916/1917
=> vo februári  1917 zvrhli ľudia v Petrohrade cára (Mikuláš II.)
vyhlásená republika a občianske slobody, dočasná vláda chce tiahnuť  vojnu do úspešného konca - s tým nesúhlasia radikáli, ktorí pripravujú socialistickú revolúciu
=> Začali vznikať revolučné orgány, tzv sovietov (rady) robotníckych, roľníckych a vojenských zástupcov.è Najväčší moc mal Petrohradský soviet robotníckych a vojenských zástupcov, ktorý vláde nedôveroval a prisvojoval si striedavo moc i práva vlády i dumy.

Vstup USA do vojny (apríl 1917)
=>Americké obyvateľstvo nechcelo vstupovať do vojny => USA dlho nevstúpilo
=> keď Nemecko vyhlásilo torpédovanie všetkých lodí plávajúcich do Britských a Francúzskych prístavov - USA sa pripája k dohode a vysiela vojakov na západný front

Boľševická revolúcia, pád východného frontu
 =>októbrová  revolúcia v Rusku - 7. novembra 1917 sa zmocnili vlády boľševici (najprv v Petrohrade - signál pre útok bola salva slepých nábojov z krížnika Aurora, neskôr všade) a nastolili sovietsku republiku ktorá mala charakter vojenskej diktatúry
=>november 1917 Rusko začína Brest Litovské rokovania s RU, Nem, Tur a Bulh - marec 1918 Rusko prijíma podmienky mieru a stráca Poľsko, Pobaltie, časť Bieloruska a musí sa stiahnuť z Fínska a Ukrajiny - Východné frontu zaniká (BREST LITOVSKÁ MIER ..... )

Koniec Vojny
=> Nemecká vojská presunuté na západ a znovu sa dostávajú až k rieke Márne
=> celková vyčerpanosť, nedostatok surovín a nástup čerstvých amerických síl celú situáciu obrátili - dohodové vojská prechádzajú do proti útoku
=> dohodové vojská postupne vytláčajú Nemcov a zároveň zahájená ofenzíva na Balkánskom polostrove, ktorá prinútila Bulharsko vystúpiť z vojny, vojská Dohody tiež slávi úspechy v Sýrii, Mezopotámii a Palestíne => koncom októbra 1918 Turecko žiada prímerie
=> 28. októbra 1918 bola vyhlásená Československá republika, ďalej vzniká Kráľovstva Srbov, Chorvátov a Slovincov
=>po prelome  južného frontu talianskym vojskom boli vyhlásené republiky v Rakúsku a Maďarsku => Rakúsko-Uhorsko prestalo existovať
=> 3. novembra 1918 vypukla v Nemecku revolúcia ktorú začalo povstanie námorníkov v Kieli
nemecký cisár uteká za hranice
 
=>Vojna formálne končí 11. novembra 1918 ked Nemecko podpísalo dohodu o prímerí a priznáva porážku, koncom novembra sa cisár Viliam II. zrieka trónu, sovietska vláda anuluje brestlitovský mier

 III. Mierové rokovania, povojnové usporiadanie sveta
Konferencia vo Versailles

=> začala 18. januára 1919, mala prerokúvať povojnové usporiadanie
 =>zúčastnilo sa 27 bojujúcich štátov Dohody a päť britských domínií, Rusko nebolo prizvané
 =>vedúce funkcie v konferencii - Francúzsko, USA, Veľká Británia, Taliansko a Japonsko, ostatné štáty sa mohli zúčastniť len rokovania ktorá sa ich priamo týkala
=> Podmienky pre Nemecko boli veľmi tvrdé a Nemecko s nimi najskôr nesúhlasilo, preto diplomati USA a VB presadili niektoré zmierňujúce zmeny, podmienky boli aj tak dosť tvrdé ale Nemecko si ich nemohlo dovoliť odmietnuť (15 rokov mala dohodové vojská okupovať ľavý breh Rýna, pravý breh Rýna demilitarizovanej pásmo o šírke asi 50 km, nemecká armáda mohla mať iba 100 000 mužov a to dobrovoľníkov, rozpustený generálny štáb, zrušená branná povinnosť, časť obchodných lodí muselo Nemecko odovzdať Británii ako náhradu za škody ....
 =>Mierová zmluva označila Nemecko za vinníka svetovej vojny a uložila mu povinnosť reparáciíè

Versaileský systém
=> zmluvy s porazenými štátmi ukončujúce prvú svetovú vojnu. Boli dohodnuté medzi víťaznými štátmi Dohody a porazenými centrálnymi mocnosťami na Versaillské mierovej konferencii.
Mierovej zmluvy uzavretej k ukončeniu vojny:
 =>Versaillská zmluva s Nemeckom, podpísaná 28. júna 1919 vo Versailles
 =>Saint-Germainská zmluva s Rakúskom, podpísaná 10.septembra 1919 v Saint-Germain-en-Laye
=> Neuillyská zmluva s Bulharskom, podpísaná 27.novembra 1919 v Neuilly
=> Trianonská zmluva s Maďarskom, podpísaná 4. júna 1920 v Trianonu
 =>Sèvreská zmluva s Tureckom, podpísaná 10. augusta 1920 v Sèvres pri Paríži

 IV. Vznik Československa
V habsburskej monarchii vypukla spoločne s vojnou vojensko-úradnícka diktatúra -> útlm politického života a podriadení hospodárstva vojenským orgánom, radikálnejší českí politici boli na jeseň 1914 uväznení, v novembri 1914 došlo k vykonaniu trestov smrti nad odporcovia vojny, v priebehu vojny zlá hospodárska situácia nedostatok jedla atď => nespokojnosť obyvateľstva

=> Českí politici sa najskôr myšlienkou rozpadu Habsburskej monarchie príliš nezaoberali, tých ktorí krátko po začatí vojny začali odbojovú činnosť bolo veľmi málo -> jedným z nich bol ale i TG Masaryk ktorý v decembri 1914 odchádza do zahraničia
 
 =>T.G. Masaryk spočiatku márne presviedča mocnosti o nutnosti rozbitie RU, zháňa preto finančnú podporu u Čechov vo Francúzsku, Veľkej Británii, Rusku a USA

Český  domáci odboj
=>hlavný orgán českého domáceho odboja počas prvej svetovej vojny. Riadil spravodajskú a konšpiračné činnosť, odovzdávanie informácií a udržiaval spojenie so zahraničnou sekciou. Jej činnosti sa zúčastnilo cez 200 osôb
=>Po odchode profesora TG Masaryka do zahraničia v decembri 1914 bol utvorený domáci výbor nazvaný po vzoru sicílskej mafie "Mafia". Od začiatku podporovali  zahraničné smerovanie akcií profesora TG Masaryka a stáli na dôsledne protirakúskych a prodohodových pozíciách.
 
V marci 1915 sa vytvorilo jej predsedníctvo: Edvard Beneš, Karel Kramář, Alois Rašín, Jozef Scheiner a Přemysl Šámal.
=> V septembri 1915 sa po nútenej emigrácii E. Beneša stal jej vedúcim Přemysl Šámal.  V tomto roku bol zatknutý Karel Kramář, ktorý bol v roku 1916 odsúdený za vlastizradu a vyzvedačstva na trest smrti. [2] Tento trest mu bol neskôr zmenený na doživotie a v roku 1917 bol amnestovaný a prepustený na slobodu. V procese bol súdený aj ďalší člen Mafia novinár Alois Rašín.
=>1916 umiera František Jozef I. - na trón prichádza Karol I. -> dochádza k uvoľneniu pomerov, niektorí politici stále veria v premenu Rakúsko-Uhorska na federatívny štát, niektorí dokonca odsudzujú Masarykovu snahu

Zahraničný odboj
 v roku 1905 odchádza do emigrácie aj Beneš
=>spoločne s TG Masaryka v Paríži ustanovili Československú národnú radu ako riadiaci orgán protirakúskeho odboja (Vznik 13. júla 1918. Úlohou bola príprava prevzatia štátnej moci a vypracovanie zákonov nového štátu.)
=>zvrat prichádza s revolúciou v Rusku a rozpadu východného frontu -> Dohodové veľmoci opustili snahu zachovať Rakúsko-Uhorsko a 29. júna 1918 uznala francúzska vláda Masarykovu, Benešovu a Štefánková Československú národnú radu v Paríži ako základ budúcej československej vlády

Légie
 Dôstojník Milan Rastislav Štefánek organizuje vojsko ( légie)
=>do légií boli od februára 1917 najmä v Rusku a potom aj vo Francúzsku a Taliansku sa nezískavajú českí a slovenskí krajanov a zajatci - v roku 1918 čítalo československej vojsko v Rusku na 70 000 mužov vo Francúzsku asi 10 000 mužov av Taliansku asi 20 000 mužov
=> légie znamenali pre Masaryka veľký prínos kvôli uznanie československej exilovej vlády
 =>légie sa vyznamenali najmä v júli 1917 v bojoch na východnom fronte u ukrajinského Zborovaè
 =>Občianska vojna v Rusku: keď bolo jasné, že Rusko s vojnou skončilo (Brest-Litovskej), mali légie začať s odzbrojením. Ale pretože légie  vystupovali proti bolševickému režimu, začali v máji 1918 početné ozbrojené incidenty pri presunoch légií a ruská vláda sa pokúsila o urýchlené odpratanie československých jednotiek zo svojho územia. Ešte v máji  začali československé légie s obsadzovaním ruských miest, čo vyvrcholilo 7. júna, kedy bol dvoma pluky dobytý Omsk a pod kontrolu légií tak prešla časť sibírskej magistrály za Omskom, čo značne skomplikovalo akúkoľvek dopravu. 9. júna bol dobytý prístav Vladivostok a 6. júla bol pod kontrolou légií obrovský úsek sibírskej magistrály. Vítazné  ťiahnutie po Sibíri potom pokračovalo ešte dlho a konečne v januári 1919 bola dobyté časť Sibíra odovzdaná protibolševickým silám (tj bielogvardejci). Potom sa légie sústredili na ochranu magistrály av októbri 1919 sa légie začali premiestňovať do Vladivostoku a bolo uzavreté prímerie. Všetky légie boli do Vladivostoku dopravené v marci 1920 a v septembri začala veľmi dlhá púť loďou do Československa.

6. januára 1918 sa zišli českí a moravskí poslanci krajinských snemov v Obecnom dome v Prahe a jednomyseľne prijali takzvanú trojkráľovskú deklaráciu, v ktorej síce ešte nežiadali štátnej samostatnosť, ale ani sa jej nezriekali -> 13. apríla sa zástupcovia českej verejnosti opäť zišli v Obecnom dome a urobili národnú prísahu požadujúcu národný mier, slobodu a samostatnosť -> v júli bol ustanovený Národný výbor, boli v ňom zastúpení poslanci najsilnejších politických strán, národný výbor sa vedome pripravoval na prevzatie moci a začal pracovať na prvých zákonoch nového štátu

Na prelome septembra a októbra 1918 sa RU začína pomaly rúcať -> Dohoda prekračuje Rakúsko-Taliansky i Balkánsky front, v RU sa začína množiť dezercie, v českých krajinách sa prehlbuje zásobovacia situácia aj v dôsledku núteného vývozu obilia do rakúskych krajín, v tejto dobe už všetky Dohodové štáty uznali Československú národnú radu ktorá sa dnes 26. septembra mení na  dočasnú československú vládu -> 28. septembra je v novinách oznámená kapitulácie RU národný výbor sa okamžite ujal vlády => Vznik ČSR

Nezávisle na tom 30. októbra 1918 bola na Slovensku v Martine prijatá Martinská deklarácia ktorou sa Slovensko pripojilo k ČSR
 
Záver:
V mojej práci som zhrnul celý priebeh 1.sv.vojny. Jej začiatok, priebeh, a záver. Dúfam že vás prvá sv. vojna zaujala a dúfam že si z tejto svetovej tragédie každý zoberie ponaučenie a nikdy viac sa takáto tragédia nezopakuje.
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018