Koniec sveta 2012 - Nostradamus

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča petka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 15.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 5 242 slov
Počet zobrazení: 3 753
Tlačení: 233
Uložení: 272
NOSTRADAMUS Koniec sveta 2012

ÚVOD:
Ničivé katastrofy, tsunami, zemetrasenia, teroristické útoky, ekonomická kríza, epidémie, hlad, AIDS, jadrové zbrane, vojny, sekty... Čoraz viac ľudí hovorí, že dnešný svet nie je to, čím býval. Že sa pomaly, ale isto blížime ku katastrofe ničivých rozmerov. Že je to čím ďalej, tým horšie... Zabije nás katastrofa z vesmíru? Alebo sa zabijeme sami navzájom? Milióny rokov sa hovorí o konkrétnych dátumoch a o konkrétnych udalostiach. Mnohé sú mýty, mnohé, ktoré sa nestali, ale o ktorých sa hovorilo boli len vymyslené a mnohé, ktoré sa predpovedali, sa skutočne stali.  Najbližšia katastrofa, ktorá je už dlho medializovaná, mnohokrát sfilmovaná a je cieľom mnohých diskusií sa má stať v roku 2012. Hovorila o nej Sybila, starovekí Mayovia,  písalo sa o nej v Biblii a predpovedal ju aj známy Nostradamus. Nikdy nie priamo, vždy sa o nej hovorilo vo veršoch, v hádankách... Možno si ľudia tieto nepriame výpovede vysvetľujú zle, možno to pripisujú niečomu inému a možno títo veštci svojimi predpoveďami chceli povedať niečo úplné iné. Tak či onak, stojí to za pomyslenie. V poslednej dobe bolo nájdených mnoho dôkazov, materiálnych predpovedí a kresieb, ktoré ľudia rozlúštili a prišli na zaujímavé poznatky. Vedia ich spojiť z udalosťami, ktoré sa v roku 2012 majú odohrať. S prírodnými zákonitosťami, o ktorých vieme a o ktorých vedeli už pred tisíckami rokov aj veštci. Je to náhoda? Alebo naozaj všetko sedí presne podľa predpovedí? Naozaj sa máme báť roku 2012? Mnohí touto témou pohŕdajú. Veď toho tu už bolo... Koncov sveta skoro v každom roku. Ale možno na žiaden s týchto dátumov nebolo toľko predpovedí , dôkazov a ani toľko udalostí, ktoré sa majú vo vesmíre ako takom, či v našom prírodnom prostredí odohrať. Možno sa hovorí o konci sveta, takom aký ho poznáme, možno sa jedná o zničenie našej planéty a vyhubení ľudstva na nej. Každá táto predpoveď sa niečím líši, každá hovorí o niečom inom ale predsa majú jedno spoločné. Rok 2012. Rok, v ktorom sa dozvieme, či to boli len fámy, mýty alebo sa títo veštci skutočne nemýlili. Ešte na žiaden rok nebolo toľko predpovedí, ešte ani jeden rok nebol toľko opisovaný a ešte ani na jednom roku sa starovekí veštci nezhodli tak, ako na roku 2012. Majú ho predchádzať mnohé katastrofy... mnohé udalosti. Niektoré z nich sme už prežili, niektoré sa stali. Celosvetová ekonomická kríza, tsunami opisované ako ničivé vlny a mnohé iné. Možno práve preto očakávame tento rok. Nestretla som sa ešte s niekým, kto by o tomto roku nevedel, kto by nebol videl film o Nostradamovi alebo konkrétne o tejto udalosti. Ale stretávam sa so samými optimistickými názormi. Nikto neverí, že v tomto roku skutočne nastane všetkému koniec. Možno títo ľudia nemajú o predpovediach toľko poznatkov, možno ich mať nechcú a možno tomu skutočne neveria... Každopádne, každý kto venuje tejto téme aspoň chvíľku, ostane v pochybnostiach a zamyslí sa nad tým trošku viac. Veď predpovede známej Sybili vyšli do najmenšieho detailu  a Nostradamus predpovedal  ešte aj deň nájdenia jeho hrobky. Starovekí Mayovia dokázali predpovedať zatmenia a prírodné zákonitosti na sekundu presne, tak, ako to my robíme v dnešnej dobe, a to len pozorovaním oblohy.
My sa v našej práci pozrieme troška bližšie na Nostradamove predpovede, ktoré vyšli a ktoré vyjsť ešte len majú, načrtneme aj predpovede Mayov, Sibyli a kapitoly z Biblie a nachvíľku sa pozrieme aj na to, aké následky by mali splnené predpovede týchto veštcov...

 
Teoretické východiská:
1 NOSTRADAMUS

Nostradamus, vlastným menom Michel de Nostredame, narodený 14.decembra 1503 v Saint – rémy – de – Provence a zomretý 2.júla 1566 v Salon – de – Provence bol francúzsky lekárnik a astrológ. Už za svojho života bol známy svojimi predpoveďami budúcnosti. Najprv si získal slávu vynachádzavým používaním liekov a uplatňovaním nových liečebných postupov počas morových epidémií v Aix a Lyone v rokoch 1546 – 47. Predstavivosť svojich súčasníkov potom zaujal zbierkou rýmovaných veštieb výrazne apokalyptického ladenia, nazvanou Proroctvá. Zbierku vydal roku 1555. Jeho sláva mu získala kráľovskú priazeň. Druhé, rozšírené vydanie zbierky z roku 1558 venoval práve francúzskemu kráľovi Henrichovi II. Po nástupe Karola IX. Na trón v roku 1560 bol Nostradamus vymenovaný za kráľovského lekára. Jeho proroctvá aj naďalej vyvolávali špekulácie a spory. V roku 1781 ich rímskokatolícka cirkev odsúdila. (obr.1)
 
1.4  NOSTRADAMOVE VEŠTBY A PROROCTVÁ
Nostradamus a jeho proroctvá budia neustále záujem širokej verejnosti a hoci história dokázala pravdivosť veľkej časti proroctiev, ktoré Nostradamus napísal, nie všetky proroctvá sú jasné. Mnohí čitatelia však pokladajú výklady autorov širokej ponuky kníh, ktoré sa pokúšajú vykladať Nostradamove proroctvá, za skutočné predpovede, ktoré písal samotný Nostradamus. Ale nie je to tak. Nostradamus písal proroctvá ako krátke štvorveršia (Quatrains), v skupinách po sto, alebo ako šesťveršia (Sixains). Dokopy ich Nostradamus napísal viac ako tisíc. Keby sa z tohto počtu splnilo iba niekoľko proroctiev, i tým najväčším skeptikom by mohli byť Nostradamove proroctvá dôkazom, že čas a hmota, ako ju bežne vnímame hmotnými zmyslami, nie je jedinou skutočnosťou nášho bytia. I ten najväčší materialista by sa štúdiom jeho proroctiev mohol presvedčiť, že Nostradamus skutočne videl budúcnosť a musel by uznať, že teória o existencii sveta hmoty bez uznania jeho duchovnej podstaty je plytká a nedostačujúca. Dôvodom, prečo Nostradamove predpovede nie sú ľahko identifikovateľné, je fakt, že Nostradamus predpovede šifroval, používal prirovnania a detaily javov. Toto šifrovanie ho uchránilo pred inkvizíciou, ktorá jeho rýmovaným štvorveršiam našťastie nerozumela. Prvé proroctvo, ktoré je známe, urobil Nostradamus v roku 1538, keď stretol mnícha so stádom svíň a oslovil ho „vaša svätosť“. Mních Pereti Felice, ktorého Nostradamus oslovil, sa o pol storočia neskôr stal pápežom, známym pod menom Sixtus V. Známa je aj predpoveď smrti kráľa Henricha II. : „Mladý lev premôže starého na bojovnom poli v osobnom súboji : Prepichne oči v zlatej klietke, dve zranenia v jednom, potom zomrie krutou smrťou.“ Henrich II.,  ktorý užíval symbol leva vo svojom osobnom erbe, sa totiž zúčastnil zápasu s veliteľom gardy na trojdennom turnaji usporiadanom na počesť svadby jeho dcéry s Filipom II. Španielskym. Symbolom krajiny, z ktorej pochádzal veliteľ gardy, bol hrozivo vzpriamený lev. Veliteľova kopija sa pri súboji zlomila, jej úlomok kráľa poranil na krku, ale väčšia časť kopije mu prenikla pozlátenou mriežkou brnenia do oka a pravdepodobne narušila aj mozog. Kráľ po desiatich dňoch veľkého utrpenia zomrel.
 
Ďalšie je napríklad jedno z proroctiev o more:
„Čoskoro potom kostoly, ktoré farbu majú
Bielu a čiernu, sa zmiešajú navzájom.
Červená a žltá inú získajú symboliku.
Krv, zem, mor, hnev, oheň, šialené smädom.“ (Nostradamus a nové milénium, Michael Jordan, 2000, str. 52)
Alebo proroctvo o smrti princeznej Diany. Waleská princezná sa vyznačovala krásou Venuše a zatieňovala všetko okolo seba. Bola tiež miláčikom médií. Verejnosť ju pokladala za dokonale cnostnú, no u Dodiho Fayeda, mimo dosahu pozornosti médií, hľadala hedonistickejšie potešenia, v úsilí prekonať traumu nedávneho rozvodu s princom Charlesom. Jej krátky vzťah k mužovi, ktorého poznala iba niekoľko  týždňov, sa skončil tragicky – hotelový šofér, poháňaný „jedom“ alkoholu, pri veľkej rýchlosti narazil autom do betónového piliera, v parížskom podjazde pri Seine a princezná i Dodi Fayed prišli o život. Narážka na túto okolnosť sa pravdepodobne vyskytuje aj v:
Cez fiktívnu vášeň posvätného citu
žena významného bude vážne potupená:
Sudcovia odsúdiť chcú takú doktrínu,
Obeť je nevedomcom napospas vydaná.“ (Nostradamus a nové milénium, Michael Jordan, 2000, str.90)
Nostradamus predpovedal vládu Napoleona, Hitlera, Stalina, atentát na prezidenta Kennedyho a dokonca aj smrť princeznej Diany. Prorokoval obe svetové vojny, atómový útok na Hirošimu a Nagasaki, potopenie Titanicu a iné katastrofy. Už pred viac ako 400 rokmi hovoril, že ľudia budú cestovať vzduchom a pod vodou. Nikdy však neuvádzal konkrétne mená, dátumy ani miesta. Predpovedal dokonca ešte aj dátum svojej smrti a porušenie svojej hrobky, ktoré sa stalo 225 rokov po jeho smrti. Pri otvorení hrobky sa v nej našla tabuľka s dňom, v ktorom hrobku otvorili. Dokonca sa naplnilo aj jeho proroctvo, podľa ktorého zomrie ten, kto jeho hrobku znesvätí. Lupiča, ktorý chcel získať nadprirodzené schopnosti pitím vína z lebky proroka, ako o tom hovorili povery, zabila zablúdená guľka z boja, ktorý v meste prebiehal.
 
1.5  SMRŤ TROCH PÁPEŽOV / KATOLÍCKA CIRKEV A ANTIKRIST
Pozrime si ukážku dvoch štvorverší a ich vysvetlení z knihy  Nostradamus code : Tretia svetová vojna 2007 – 2012 od Michaela Rathforda.
(4.stovka, 86. štvorveršie)
Terajší pápež bude zavraždený a ďalší pápež nebude trvať dlho. Posledný pápež bude nástroj Antikrista, nepriamo podporujúci jeho ciele bez toho, aby si to uvedomoval.
(2.stovka, 57. štvorveršie)
Poslední traja pápeži katolíckej cirkvi padnú krátko po sebe. Tretí od konca zomrie výstrelom atentátnika. Druhý od konca bude pohltený intrigami Antikrista. A posledný, od narodenia trochu telesne znetvorený, najviac prispeje k zničeniu cirkvi. Antikrist ho využije na krátky čas, kým nedosiahne svoju vlastnú pozíciu. Potom bude pápež eliminovaný. Jeho faloš sa bude zväčšovať a jeho smrť bude signalizovať koniec katolíckej cirkvi.
A teraz si prečítajme originály veršov, ktoré napísal Nostradamus a na ktoré sa Michael Rathford vo svojej knihe odvoláva:

Originál (4, 86. štvorveršie):
L´an que Saturn en eau sera conioinct,
Avecques Sol, le Roy fort puissant,
A Reims & Aix sera receu & oingt,
Apres conquestes meurtrira innocens.
 
Preklady:
V roku, keď Saturn bude v spojení Vodnára
so Slnkom,  veľmi silný kráľ
bude prijatý a posvätený v Reims a Aix,
po víťazstve zabije nevinného.
 
Originál (2, 57. štvorveršie):
Auant conflict le grand tumbera,
Le grand mort, mort, trop subite & plainte,
Nay miparfaict la plus part nagera,
Aupres du fleuue de sang la terre teinte.
 
Preklady:
Pred konfliktom veľký múr padne,
ten veľký na smrť, smrť náhlu a oplakávanú,
narodený ako nedokonalý: väčšiu časť prepláve,
územie blízko rieky sfarbené krvou.
 
 Ako sami vidíme, autorovo vysvetlenie veršov je diskutabilné. Mnohí autori podávajú často úplne iné vysvetlenia Nostradamových textov a pritom sa jedná o tie isté proroctvá. Existujú dokonca proroctvá pripisované Nostradamovi, ktoré spod pera Nostradama vôbec nevyšli. Napríklad známe proroctvo o newyorských dvojičkách: „Príde čas, keď sa začne nové tisícročie. Na domy siahajúce až k oblakom zaútočia ohnivé vtáky. Bude veľa mŕtvych a nezvestných. Svet sa zmení. Klamstvo bude pravdou. Už nič nebude také, ako pred tragédiou.“ V Nostradamových veršoch toto proroctvo nenájdeme. Väčšina autorov neudáva znenie pôvodných veršov, z ktorých vychádzala, pravdepodobne preto, lebo by to spochybnilo ich výklad. Všetky knihy autorov prezentujúcich Nostradamove texty majú jedno spoločné – zarábajú obrovské peniaze. Pútajú pozornosť čitateľa na senzácie a budúcnosť... (obr.2-7)
 
1.6  STRATENÁ KNIHA NOSTRADAMA – ROK 2012 PODĽA NOSTRADAMA
V roku 1994 bola talianska novinárka Enza Massa v talianskej národnej knižnici, keď objavila rukopis datovaný do roku 1629, ktorý niesol názov Nostradamus Vatinicia Code. Jeho autorom bol Nostradamus a ním samotným nebolo dielo nikdy publikované. Prorok dedičstvo zanechal svojmu synovi Césaru de Nostredame, ktorý ho potom daroval pápežovi Urbanovi VIII. Neskôr sa záznamy o ňom stratili a boli objavené až o takmer štyristo rokov neskôr. V celej knihe sú tajomné, bizarné kresby. Na niektorých nájdeme obrazy pápežov, poprav a nadprirodzených bytostí. Nostradamova Stratená kniha je považovaná za jeho najväčšiu a konečnú veštbu ohľadom konca sveta. Kniha obsahuje celkom asi 80 kresieb, ktoré sa skladajú s prekrížených práporov, zvierat, postáv, sviečok, písmen a ďalších symbolických objektov. Tak ako kresbami, tak aj štvorveršiami, ktoré ich doprevádzajú, Nostradamus predpovedal nacistickú bleskovú vojnu, budúce problémy aj škandály katolíckej cirkvi, pokus o atentát na pápeža Jána Pavla II., zapálenie kuvajtských ropných studní Irakom, vlnu radikálneho islamu a nástup Borisa Jelcina k moci. Medzi kresbami sa dajú nájsť pápeži so psími telami, ženy – kňažky, útoky na duchovenstvo a ľudia s čiernou kožou.  (obr.8)
 
1.31 ROK 2012
Stratená kniha obsahuje sedem neúprosných výjavov, ktoré sa týkajú roku 2012. Každý z týchto výjavov rozpráva svoj samostatný príbeh, ale všetkých ich spája Koleso času v hornej časti kresieb. Podľa Nostradama by sme tento spoločný motív ani jednotlivé detaily nemali prehliadnuť, ale pochopiť celkový význam. Výjavy začínajú kresbou Slnka. Pod Slnkom je Lev – to môže znamenať, že keď sa Slnko dostane astronomicky do Leva, stane sa niečo zásadné. Keď je Slnko v Levovi ( v zverokruhu v znamení Vodnára), opticky sa dostáva do pozície galaktického stredu. V roku 2012 sa ma po 62 000 rokoch Slnko opäť dostať do galaktického stredu.

Na ďalšej kresbe sú 3 zatmené Mesiace. Behom roku 2012 má dôjsť celkom ku trom zatmeniam, čo sa skutočne nestáva každý rok. Sú to: úplné zatmenie Slnka, tranzit Venuše a zatmenie Slnka a stredu galaxie. Špirála na obrázku, pri hlave škorpióna, jasne znázorňuje špirálovitý tvar Mliečnej dráhy.  Ďalej vidíme muža s vytaseným mečom. Meč je ovinutý akýmsi pásom v tvare písmena S. Za určitých okolností môžeme povedať, že Mliečna dráha sa nám javí ako písmeno S. Ďalej vidíme palicu, ktorá ničí strom života, z toho vyplýva, že sledované obdobie bude pre ľudstvo veľmi nebezpečné. Na ďalšom výjave je zaujímavý muž s lukom, strelec. Vedci sa domnievajú, že jeho šíp mieri priamo do srdca galaxie, teda do miesta, kam sa má Slnko opticky dostať ku koncu roka 2012.

Ďalšia kresba má byť pre nás akoby varovaním. Vidíme opäť lukostrelca, ktorý mieri na nejakú ženu. Žena môže symbolizovať stred galaxie. Váhy zobrazené pod ľudskými postavami symbolizujú, že v tejto dobe bude veľmi dôležité zvažovať svoje rozhodnutia. Ďalej vidíme Knihu života, ktorej stránky sú popísané. Pod ňou sú tri ženy, tri osudy. Už podľa gréckej mytológie existovali tri sudičky, ktoré určovali osud aj samotný čas. Nostradamus tým pravdepodobne naznačuje, že máme možnosť voľby, ktorá rozhodne o našom osude. Na poslednej kresbe vidíme už len dve ženy z troch, jeden z osudov teda zmizol. Koleso šťastia v hornej časti kresby zrazu nemá svoje lúče – kam sa podeli? Došlo ku koncu času, alebo prišla nová zmena, ktorá sa začala vyvíjať novým smerom? Kniha života, na ktorú ukazuje starý muž, je v tomto prípade úplne prázdna. Možno sa nás snaží Nostradamus upozorniť, že neposlúchnutie varovaní, môže priniesť katastrofálne následky. Hovorí, že je možné, že budeme pokračovať ďalej a že sa bude rozvíjať aj Kniha života. Zároveň však váha, pretože existuje aj možnosť, že stojíme pred sledom udalostí, ktoré nás môžu úplne zničiť... (obr.9-11)

2 STAROVEKÍ MAYOVIA
Mayovia boli mezoamerickí Indiáni obývajúci územie na celom polostrove Yucatán a protiľahlom území až po Tichý oceán, teda presnejšie v celej dnešnej Guatemale, celom dnešnom Belize, severozápadnom Hondurase, v mexických štátoch Yucatán, Quintana Reo, Campeche, Chiapas a na východe Tabasca.  Mayovia boli nositeľmi vyspelej mayskej civilizácie. O prvých Mayoch môžeme podľa posledného stavu výskumu hovoriť už asi od roku 2500 pred Kr. Väčšina nálezov ale pochádza z obdobia až po roku 1500 pred Kr. Ich pôvod je ale sporný. Niektorí výskumníci tvrdia, že sú potomkami Olmékov. Problém však je, že okrem písma a kalendára nemajú Olméci a Mayovia nič spoločné... Po Mayoch ostali mestá v džungli, nie celkom preskúmané písmo a veľa dôkazov o ich nezvyčajných astronomických  vedomostiach. Stopy ich hlbokého poznania dnes bádatelia nachádzajú napríklad v umiestnení chrámov. Dokázali presne vyrátať pohyby nebeských telies, preslávili sa svojim neobyčajne presným kalendárom i tým, že keď sa zrazu vynorili v 4. storočí v Mexiku, mali pevne sformovanú kultúru. Najnovšie sú objavy chrámov postavených podľa postavenia Slnka, Mesiaca a nasmerované k Mliečnej dráhe. Bolo to miesto kultu Tlaloca, božstva hôr, búrok plodnosti a dažďa, ktoré vzniklo v 15. storočí. Zistilo sa, že stavby Mayov – chrámy, pyramídy, hrobky, paláce boli situované v línii sever – juh, pričom väčšina objektov bola nasmerovaná na Mliečnu dráhu, ktorá musela zohrávať v živote Mayov omnoho väčšiu úlohu, ako sme si doteraz mysleli... (obr.12)
 
2.1 ZAČIATOK A KONIEC SVETA PODĽA MAYSKÉHO KALENDÁRA
Nevieme, kedy sa Mayovia vynorili z priepastí dejín, ale vieme, kedy podľa nich začal svet existovať. Stalo sa to 13.0.0.0.0. 4 Ahua, 8 Cumhu, čiže 15. októbra 3373 pnl. Podľa kalendára Mayov má byť posledným dňom našej civilizácie 22.december 2012.  V tento deň sa má všetko zmeniť. Ak sa pozrieme sa bohatú históriu starých Mayov, vidíme že dokázali ohromujúce veci. Sú pokladaní za múdry kmeň, ktorý toho vie o ľudskom bytí zo všetkých civilizácií asi najviac. Pomocou týchto kalendárov pozorovali mnohé udalosti, zvraty a zmeny. Tí, ktorí kalendáre skúmali, zistili dôležitý dátum Jeden rákos, Ce Acatal, ako mu hovoria Mexičania, ako deň v ktorom bol prorokovaný návrat významného predka, ktorý „priletí ako motýľ“. Podľa nášho bežného kalendára sa zhoduje dátum Jeden rákos s dátumom 21.8. 1519 – čo je deň, keď Hernando Cortez s flotilou jedenástich španielskych Galeon priplával do Mexika na miesto ktoré dnes poznáme pod názvom Vera Cruz. Keď sa blížili lode k pobrežiu, domorodci vedeli, že prídu. Čakali na nich a pozorovali ich, ako sa pohybujú. Lode s plachtami skutočne vyzerali ako krídla motýľov, ktorý lieta nad morom.

Týmto začala nová doba. Začala sa éra, ktorú predvídali podľa ich posvätného kalendára. Ako vravia starí Mayovia: „Deväť Bolomtik“ čiže Deväť pekiel, rozdelených do periód po päťdesiatich – dvoch rokoch. Na začiatku týchto 9 cyklov bola pôvodným kmeňom odňatá krajina a dokonca aj sloboda. Éra začala Cortezovým príchodom. Trvala až do 16. augusta 1987, čo je dátum, ktorému domorodci začali hovoriť Počiatok harmonického zblíženia. Milióny ľudí tohto dátumu využili a pripojili sa k ceremóniám na posvätných miestach, s tichou prosbou o hladký prechod do novej éry sveta Piateho slnka. Prechod do sveta Piateho slnka bude prebiehať kolosálne, celosvetovou zmenou, deštrukciou prostredia, spoločenským  chaosom s postupnými zmenami Zeme. To všetko je napísané v Mayskom kalendári. Má to byť veľká zmena a zmení sa všetko. Mnohí si myslia, že príde koniec. Mayovia však tvrdia, že 21.12. 2012 príde znovuzrodenie, akási nová etapa, aby mohol byť stvorený svet Piateho slnka. V tomto dni Slnko prekríži galaktický rovník a Zem sa postaví na pozíciu s centrom galaxie (galaktický stred). Po skončení harmonizácií nastane poriadok. Podľa rôznych astrofyzických teórií 26 000 ročné cykly nie sú len výmyslom Mayov. Spôsobuje to dlhodobý periodický pohyb zemskej osi okolo pólu ekliptiky. Je to posun jarného bodu jednotlivými znameniami. Ukončený okruh teda vystrieda všetky znamenia. V jednom znamení Zem ostáva 2160 rokov. Astrológovia to poznajú ako Platónsky rok. „Ľudstvo prežije a bude existovať, no bude iné. Zmenia sa hmotné hodnoty a staneme sa ľudskejšími vďaka očisteniu.“
„Prvotné obdobie prechodu 1987 – 1992 v tomto období začal zanikať materiálny svet, začal sa začiatok konca.“ (obr.13)
 
2.11 PRINCÍP MAYSKÉHO KALENDÁRA
Kalendár vyjadruje dátumy v podobe „6.19.18.1.5“ a znamenajú:
· 6 Baktun – (storočia) – interval 144 000 dní
· 19 Katun – (generácie) – 7 200 dní
· 18 Tun – (roky) – 360 dní
· 1 Uinal – (mesiace) – 20 dní
· 5 Kin – (dni) – 1 deň
 
Začiatok tohto kalendára bol prirodzene (0.0.0.0.0.), čo bolo presne 11. augusta 3114 pnl. Vo svojom kalendári spomínajú tzv. Veľký cyklus dlhého odpočítavania, ktorý podľa nich trvá 13 Baktunov, alebo podľa nás 5 125, 36 rokov. Každý tento cyklus je považovaný za cyklus stvorenia. Každý cyklus je nakoniec zničený jedným zo živlov, ktoré sú Jaguár, vietor, dážď a voda. Mayský kalendár bol najpresnejší v histórii celého ľudstva...  (obr.14)

 
3 SYBILA
Sybila je staroveké pomenovanie pre veštkyne, kňažky a vedmy z Malej Ázie. Boli to ženy vyznačujúce sa mediálnymi schopnosťami. Oplývali bohatými vedomosťami a údajne sa dožívali vysokého veku. V mediálnom vytržení zjavovali vôľu bohov a predpovedali budúcnosť. Podľa historických prameňov, týchto veštíc – sibýl – bolo viac a Sibyla ako vlastné meno sa spája s veľmi slávnym proroctvom jednej osoby, Sibyly, kráľovnej zo Sáby, pravým menom Michalda Kumana.

Prvá Sybilina veštba patrila Kroisovi, poslednému lýdskemu kráľovi: „Ak prekročíš rieku Halis, zničíš veľkú ríšu.“ Kroisos nedbal výstrahy, a tak nezničil Perziu, ale vlastnú ríšu. Sybiline proroctvá v podstatných črtách pripomínajú Bibliu: „Ak jedni budú vládnuť statkami pozemskými a druhí budú trpieť hladom, príde vždy k veľkým búrkam a nepokojom. Potečie krv státisícov, ba aj miliónov. Tak tomu bolo v dobách rímskych a v roku 1000 po narodení Mesiášovom, ale tak tomu bude aj v rokoch 1500, 1700, 1900 a 2100.“ Píše sa v Sibyliných knihách. A ďalej je tu Písmo, ktoré vraví: „Ťažké to budú časy, keď ženy nebudú dbať Hospodinove slová a hrešiť budú s cudzími mužskými...“ Ďalej Sybila varuje: „Na úsvite nového tisícročia (tretie tisícročie) sa objaví diablom poučený, peklom podporovaný bradatý muž a bude kričať: „Na zemi som Bohom ja!“ , tisíce ľudí uvrhne tento muž do pekelného ohňa, tisíce budú trpieť hladom. Prídu strašné zimy. Jar bude plná vody, takže úroda bude malá. Potom príde vietor a po ňom vojna. Okolo hviezdy muža s bradou vidím mnoho hviezd nepriaznivých pre jeho osobu. Tento muž bude mať tri mená a bude pochádzať zo saudskoarabského plemena...“ Zamyslime sa nad veštbou. Je to iba zhoda okolností, alebo, tak ako Nostradamus, videla Sibyla do ďalekej budúcnosti a poznala hodinu i deň tragédie tisícok ľudí?

Fanatik a terorista Usáma bin Ládin je hrozbou pre celý svet. „Krutosť zas len krutosť prináša...“, hovorí Sibyla. Ako vlastne chápať Sibyline veštby? Čo v prípade, ak je všetko inak a vizionári takto chceli varovať svet pred kozmickou katastrofou, alebo atómovým útokom? A kto je vlastne „kráľ desu“? Ako chápať proroctvo: „...vek tretí prichádza, Mars počne svoju vládu len čo tretie tisícročie začne odratúvať odkaz hviezd...“ Vieme, nič neplatí paušálne, ani rok 2000. Moslimovia ho oslávili 6.apríla 1421, ortodoxní Židia 1.októbra 5761. Samaritánom na deň pripadá dátum s rokom 3638... A potom sú tu ešte rozdiely medzi juliánskym a gregoriánskym kalendárom...
 
3.1 ODKAZ KRÁĽOVNEJ ZO SÁBY
„Príde doba úpadku. Ó, múdry Šalamún, tak ako dnes živia sa muži národa tvojho obchodom a chovom svojich stád, tak v dobe, ktorá príde, ženy predajom svojho tela živiť sa budú. Opojné nápoje užívať budú, takže ich plodnosť strácať sa bude a ľudstvu úplný zánik hroziť bude. Ak sa potom zo ženy, omamné nápoje užívajúcej, dieťa zrodí, tichému šialenstvu prepadne a potomkov na svet už viac neprivedie. Ženy ťažké kamenné ozdoby na rukách nosiť budú. Rovnako i ústa a oči pozmenia si mnohé, a tak sa žena v tej dobe sove podobať bude. Ženy sukne svoje odložia a do sukní mužov odievať sa budú. Stane sa tak v čase, keď muž a žena plnú rovnosť pred zákonom dosiahnu. Bude to pre ženu doba rovnoprávnosti, ale i bezcennosti. Lebo tak ako ťava ktorú na trhu od kupcov kúpiť môžeš, nemá a nebude mať cenu žena, ktorá, hoci by s tebou na jednej úrovni bola, za zlato a víno sa ti predá.

A s týmto úpadkom mravnosti prestanú i deti poslúchať svoje matky. Dieťa nepozná faloš a pretvárku. Ak nútené je byť priamym svedkom týchto nerestí, odvracia sa od nich a nenávidí ich. Rovnako nenávisť voči matke cíti – jedno, či u nej faloš vidí, alebo nie. Mnohí z mužov manželky svoje, s ktorými v Hospodinovom mene o spoločné lôžko sa delili, vyženú a pojmú manželky iné. Príde doba, keď medzi tisícami dievčat jedinej panny nebude, lebo dievčatá svoje panenstvo už pred zasnúbením iným mužom za zlato a víno dajú. Príde doba, keď matky svoje dcéry do miest vyženú, aby tam, predávajúc cudzím mužom svoje telo, pozemské statky nadobudli. Manželky s viacerými mužmi telom svojim obcovať budú, bez toho, aby pohoršenie v dome suseda svojho vzbudili, lebo i manželka susedova s inými mužmi stýkať sa bude. Pamätaj, že prvým tvorom, podobným obrazu Hospodinovmu bol muž a posledným tvorom, ktorý na Zemi umierať bude, bude žena. Nebude to však žena z roku tvojho izraelského, ktorá posledná z tejto Zeme odíde, pretože pred skončením sveta dávno už rod tvoj i s celým Izraelom vymrie. Posledná žena bude z rodu tých, čo až o tisícročia vládu nad svetom dosiahnu.

Vtedy človek len sám seba vidieť bude... Ľudia budú robiť veľké obchody, ktoré sa zvrhnú na okrádanie. Obchodovanie bude založené na podvode, každý bude chcieť rýchlo zbohatnúť, aj keby mal druhých uvrhnúť do biedy. Faloš bude horieť ako rozplamenená svieca, láska pohasne, ľudia budú viac ako pravdu milovať lož a otvoria svoje srdcia pokladom a peniazom. Brat zaprie brata, syn prekľaje otca, matka vyženie dcéru za ľahkým zárobkom. Rodina stratí svoje tajomné kúzlo a príťažlivosť, ktorú jej Hospodin predurčil. Príde doba, keď človek ovládne celý svet a bude sa snažiť preniknúť do Hospodinovho diela, v túžbe ovládnuť chod Zeme a predísť tak trestu, ktorý Hospodin určil všetkým – smrti.

... a vidím, ako podmaní si zvieratá, aj ako zachytí vodu, vzduch i slnko. Vzduch, aby preňho pracoval, vodu, aby mu dávala nesmierny úžitok a slnko, aby svojim jasom a teplom spríjemňovalo v čase dažďov jeho obydlie. No tento človek sa neuspokojí ani s tým, že zneužije Hospodinovo dielo. Vytvorí umelé zvieratá, aby si i tie podmanil. Vytvorí niečo, čo predbehne svet i človeka... ... a ja vidím, ono podivné zviera, slnkom a vodou živené, utekať po zemi tak rýchlo, že mu silný vietor nestačí, plávať po moriach, že i pred vlnami sa zachraňuje, rýchlo ako sup lietať v oblakoch. Svojou schopnosťou tvoriť, ktorú silou a rozumom donútil k výkonu, bude človek riadiť svet a všetko, čo ho obklopuje: slnko, dážď, vietor i oblaky.

Tento svet však mu nepostačí a snažiť sa bude odletieť niekde tam, kde je iba vôľa Hospodinova, skúmať, či cesty sveta i hviezd nemohol by zmeniť. Divné, že človeku nebude stačiť Zem, ktorá mu bola Hospodinom určená a smutné, že neuspokojí sa s trbletom hviezd a príťažlivosťou Mesiaca. Aj tam bude chcieť preniknúť, aby si i to vydobyl a podmanil. Príde doba, že ľudia premýšľať budú, len ako jeden druhého okradne, aby tými sám získal.


Príde doba, že mnohí zveria svoje peniaze do rúk iných a títo okradnú ich bez toho, aby boli potrestaní. Pán riekol, že nutné je živiť sa prácou! Nie obchodom s peniazmi a zlatom, lebo príde doba, keď peniaze a zlato stratia cenu. Stane sa tak okolo roku 2000 po narodení Mesiáša, po hroznej vojne. V ktorej sa bude vraždiť celý svet. Každú vojnu sprevádzať bude obchod s peniazmi, pričom rozmôže sa nesvedomité okrádanie ľudí, privádzajúce človeka do zúfalstva...
Nebudeš sa telesne stýkať s mužským pohlavím ako so ženou – je to ohavnosť! A predsa táto neresť rozšíri sa okolo roku 2000 po narodení Mesiáša a bude príčinou mnohých úmrtí a vrážd.
 
Zvlášť ten, čo obetuje sa Hospodinovi z vôle ľudu, musí mať ruky čisté! Ten, čo sa z vôle ľudu modlí k Hospodinovi, musí mať čisté ústa!
Všetky obdobia ľudstva meniť sa budú každých sedem, sedemdesiat, sedemsto a sedemtisíc rokov... (obr.15-17)
 
3.2 SYBILA O ROKU 2012
Súdny deň nastane:

„Keď sa na celom svete začne všetko živé krvou potiť.“
„Keď Slnko trikrát za sebou od západu začne vychádzať (vtedy sa ľudia hrozne naľakajú a budú činiť pokánie).“
„Keď slnko, mesiac, hviezdy purpurovo ako krv sa rozžiaria (vtedy budú ľudia zalamovať rukami a obracať sa k Bohu).“
„Keď všetky lesy a všetky stromy a kríky na celom svete v jednom roku uschnú (vtedy už ľudia budú kajúcny život viesť).“
„Keď krajina na mnohých miesta horieť a prepadávať sa bude (vtedy už ľudia budú očakávať svoj koniec).“
„Keď začnú vody z mnohých zemských končín vystupovať a búriť sa (vtedy už ľudia začnú umierať, ale nevymrú ešte).“
„Keď sa hory kopce a pohoria vyrovnajú do tvaru roviny (ľudia budú s hrôzou v očiach prechádzať z jedného miesta na druhé).“
 
„Týchto sedem znamení dozaista príde pred súdnym dňom. A nadobudnú možno oveľa strašidelnejšiu podobu, ako som ti to vylíčila, kráľ Šalamún. A pred súdnym dňom sa objaví škaredý Lucifer. Zošle na zem svojho potomka Ancikrista, ktorý sa narodí jednej Židovke v Babylone. A potom zrazu nadíde ten súdny deň. Deň hnevu Pánovho. Vtedy ľudia uvidia a počujú sedem znamení a napokon nastane strašný rachot. To sedem hromov bude sedem dní ustavične udierať a od toho strašného rachotu sa budú mestá, hrady a pevnosti rúcať a oblaky nebeské i zem sa roztrasú. Ľudia sa od strachu celí vydesia, očakávajú svoj koniec, ale nikto nezomrie skôr, než sa všetky tieto veci stanú a dokonajú. Nakoniec nastane na celom svete tma, rozľahne sa hukot a pukot skál, takže svet sa za hodinu tak zmení, ako vyzeral pri stvorení prvého človeka...“ (Čo predpovedala Sybila, 1990, str. 44,45,46,47,48)
 
4 BIBLIA A EVANJELIÁ O APOKALYPSE
Proroctvami o konci sveta, poslednom súde a apokalypse, sa zaoberá aj biblia. Hoci v Starom ani v Novom zákone sa neuvádzajú presné dátumy týchto udalostí, kresťania sa riadia podľa dvoch pre nich dôležitých biblických svedectiev: Predpovedí Ježiša v evanjeliách Matúša, Mareka, Lukáša a Jána a podľa Jánovho Zjavenia, čiže Apokalypsy. Deň posledného súdu sa v Matúšovom evanjeliu spomína ako deň a hodina, o ktorej nevie nikto, ani anjeli v nebi, ani Syn, iba Otec sám. Ježišove predpovede, ktoré podľa biblie odovzdal svojim učeníkom na Olivovej hore, však obsahujú znamenia, ktoré by mali poslednému dňu predchádzať. Ako príznaky druhého príchodu Ježiša Krista a skončenia tohto sveta, sa v biblii uvádza napríklad objavenie falošných prorokov, ktorí budú odvádzať ľudí od kresťanskej viery. „Povstane mnoho falošných prorokov a zvedú mnohých.“ Ďalšími predzvesťami konca sveta budú podľa biblických proroctiev vojny, hlad a zemetrasenia. „Počujete o vojnách a zvesti o bojoch, hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a miestami zemetrasenia. A všetko toto je počiatok súženia.“ Biblia v týchto miestach obsahuje aj pasáž, v ktorej sa hovorí o zatmení Slnka. Tento úkaz by v duchu Matúšovho evanjelia mal nastať „po dňoch súženia“. „Hneď po súžení oných dní zatmie sa slnko, mesiac nevydá svetla, hviezdy budú padať z neba a nebeské mocnosti sa budú pohybovať. A vtedy zjaví sa znamenie Syna človeka na nebi... Tak aj vy, keď uvidíte toto všetko, vedzte, že je blízko, predo dvermi.“

5 HEAVEN´S GATE
Alebo „Brána nebies“ bola americká sekta so sídlom v San Diegu v Kalifornii. Zakladateľmi  a vodcami  boli Marshall Applewhite a Bonnie Nettles. 26. marca 1997 polícia objavila telá 39 členov skupiny, ktorá spáchala rituálnu hromadnú samovraždu.

Členovia sekty verili, že planéta Zem by sa mala recyklovať a jediná šanca ako prežiť blížiaci sa koniec sveta je opustiť ju. Preto sa spoločne otrávili, aby ich duše spoločne odleteli na inú planétu, kde sa budú pozerať na hrôzy na Zemi počas apokalypsy.  Skupina bola formálne proti samovražde, ale slovo „samovražda“ v ich kontexte znamenala obrátiť všetko čo je naplánované a oslobodiť sa od svojich tiel, od bezcenného pozemského života.
Členovia skupiny tesne pred samovraždou prijali nové mená, ktoré prijali namiesto ich pôvodných.  Aj to je uvedené v záverečnom videu „Do final Exit“ od Applewhita, ktoré bolo natočené 19. marca 1997, len niekoľko dní pred samovraždou. Členovia verili v UFO a svojou samovraždou nasledovali kométu Hale – Bopp na ceste cez „nebeskú bránu“.

Týchto 38 tiel členov sekty plus telo vodcu sekty Applewhite bolo nájdených v prenajatom sídle v San Diegu . Telá sa v čase nálezu už rozkladali. Prešli pitvou, pri ktorej bol nájdený kyanid a arzén. Telá boli neskôr spopolnené. Samovražda bola spáchaná pomocou fenobarbitalu zmiešaným s jablkovým pudingom, ktorý členovia zapíjali vodkou. Okrem toho mali okolo hláv uviazané igelitové tašky, aby kombinácia jedu s alkoholom vyvolala zadusenie. Každý člen mal vo vrecku päť dolárovú bankovku. Všetci členovia mali rovnakú čiernu košeľu ,nohavice, čisto nové čierno – biele tenisky Nike a pásku s nápisom Heaven´s Gate Visiting Team. Sedem mužov, členov sekty, vrátane vodcu Applewhita bolo v minulosti podrobených kastrácii. Zomierali po troch skupinách v troch po sebe idúcich dňoch. Každá nasledujúca skupina upratala mŕtve telá po tej predchádzajúcej... Samovražda vyvolala veľké pobúrenie v médiách. Mnohí túto a mnohé iné samovraždy dávajú za  vinu šíriacim sa fámam o konci sveta... (obr.21-23)

Vlastná práca – výsledky
1 Skúsme napríklad prehodnotiť texty z Biblie:
1.  „A ty, Daniel, udržuj tie slová v tajnosti a zapečať túto knihu až do doby konca. Mnohí budú zmätene pobehovať, ale poznanie sa rozmnoží.“ (Daniel 12,4)
Daniel predpovedal, že krátko pred vrcholom dejín, budeme svedkami dramatického nárastu vedomostí. Mal pravdu? Zvážme, ako sa v poslednej dobe dramaticky zmenil spôsob dopravy. V minulosti človek nedokázal cestovať rýchlejšie ako najrýchlejší kôň. Cestovanie, ktoré si kedysi vyžadovalo mesiace, trvá dnes len niekoľko pár minút. Počítačová revolúcia spôsobila mnohé zmeny, ktoré si naši predkovia nedokázali ani predstaviť.

2. 
„Počujete o vojnách a zvesti o bojoch, hľaďte, aby ste sa nestrachovali. Lebo to musí byť, ale to ešte nie je koniec. Lebo povstane národ proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu, bude hlad a miestami zemetrasenia. A všetko toto je počiatok súženia.“ (Matúš 24,6-8)
Keď sa zbežne pozrieme na náš svet, vidíme, ako politické sily a prírodné živly menia moderný svet na nebezpečné miesto. Premýšľajme o tom. Behom posledných sto rokov, musela Zem zniesť dve svetové vojny a ďalšie mohutné konflikty. A to nehovoríme o súčasnej hrozbe terorizmu. Pridajme k tomu nápadné zvýšenie smrteľných prírodných katastrof ako sú zemetrasenia, požiare, povodne, tornáda, ničivé búrky a zvraty počasia. To všetko znamená pre nás obrovské nebezpečenstvo. Už apoštol Ján predpovedal, že jedným zo znamení poslednej doby, bude schopnosť človeka zničiť planétu.

3. 
Príde čas, keď Boh zabije tých, ktorí zabíjali zem...“ (Zjavenie, 11. kapitola, 18. verš)
Je jasné, že toto proroctvo je pravdivé.  Po celé roky mohol človek na svojho nepriateľa vrhať šípy, alebo delové gule.  Ale dnes ovládame devastujúce zbrane, ktoré môže spôsobiť rýchly zánik života na našej planéte. V biblii sa však píše, že toto všetko, je len začiatok vrcholných udalostí na zemi.

4. 
„Vedz, že v posledných dňoch nastanú zlé časy. Ľudia budú sebeckí, chamtiví, chvastaví, domýšľaví, budú sa rúhať, nebudú poslúchať rodičov, budú nevďační, bezbožní, bez lásky, nezmieriteľní, neviazaní, hrubí...“ (2. list Timoteovi 3,1-3)
Kto prežil posledné desaťročia, nemôže nevidieť morálny úpadok spoločnosti.  Každá generácia trvalo posúva hranice prijateľného správania. V dôsledku toho má každá ďalšia generácia nižšiu morálnu úroveň než tá predchádzajúca. Tento trend zrejem nemá konca. Biblia tiež upozorňuje, že okrem morálneho úpadku spoločnosti, nastane dramatický nárast podvodných náboženských smerov a okultizmu.

5.  „Duch rozpráva, že v posledných dobách niektorí odpadnú od viery a pridržia sa tých, ktorí zvádzajú démonickými náukami.“ ( 1. list Timoteovi 4,1)
Snaha naviazať spojenie s mŕtvymi, ktorá je v biblii prísne odsudzovaná a zakázaná, je dnes samozrejmosť, a to dokonca aj v moderných náboženstvách. Všade sa propagujú horoskopy, okultizmus, obzvlášť medzi mladými ľuďmi... V biblii sa koniec nazýva  Armagedon. Čoskoro môže nastať taká hlboká globálna kríza, že celú planétu stiahne do tých najhroznejších udalostí. 
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 10)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.042