Experiment Philadelphia

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča petka (24)
Typ práce: Referát
Dátum: 17.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 2 398 slov
Počet zobrazení: 1 844
Tlačení: 217
Uložení: 252
Experiment Philadelphia
 
1. Úvod

1.01 Prečo sme si vybrali práve túto tému?
O projekte ( experimente ) Philadelphia sme sa dozvedeli od kamaráta, ktorému o tom hovoril jeho profesor fyziky. Hneď sme sa začali o to zaujímať a zistili sme, že je to veľmi zaujímavá téma pre projekt. Niektoré fakty ohľadom philadelphského experimentu sú až neuveriteľné. Projekt bol dlho utajovaný a preto sa ťažko zháňali informácie. Čerpali sme väčšinou z internetu, hodiny “googlovania”, kým sme dačo našli.

1.02 Začiatok projektu Philadelphia

Všetko to začalo počas druhej svetovej vojny, kedy sa najväčšie mocnosti predbiehali vo výskume. Kto skôr objaví lepšie zbrane, ktorými zničí nepriateľa a iné vedecké aktivity. Na projekte Philadelphia, nazývaný aj projekt Rainbow, pracovali známi vedci ako Albert Einstein, Nikola Tesla, J. von Neumann.
 
1.03 Priebeh projektu Philadelphia
Vedcom išlo o zneviditeľnenie amerického krížnika USS Eldridge DE 173. Podarilo sa im zneviditeľniť krížnik, nebolo ho opticky vidieť 15 minút len bolo vidieť obrys trupu lode vo vode. Pri pokuse došlo k nehode a z nenazdajky sa otvorila časopriestorová brána, ktorá premiestnila krížnik z Philadelphie do Norfolku, potom zase späť do Philadelphie. Časť posádky mala rôzne zdravotné problémy, boli dezorientovaní a niektorí utrpeli aj vážne mentálne poškodenia.

Po druhý krát prebehol projekt o dva roky neskôr, kedy už vedci spravili úpravy na generátoroch a na cievkach. Hovorí sa, že počas tohto druhého pokusu dvaja vedci, ktorí boli na lodi, vyskočili cez palubu a premiestnili sa v čase o 40 rokov do budúcnosti. Jeden z nich sa vrátil do prítomnosti, ale druhý ostal v budúcnosti a zomrel. Nevieme, čo je na tomto pravdy, ale bolo to písané vo väčšine literatúry, ktorú sme čítali a študovali. Pri tomto druhom pokuse účastníci projektu uvideli niečo strašné. Posádka lode bola doslova rozdrvená a ďalší boli svojimi telami alebo končatinami vrastení do palubných nástavieb.

2. Dôvod začatia projektu, štúdia a výskum
2.01  Dôvod začatia projektu
Zdokonaľovanie zbraní, technologií a ich testovanie sa vyskytuje v každom vojnovom konflikte. Cieľom bolo jediné, zaistiť si v konflikte prevahu a tým aj víťazstvo. Vzhľadom k vývoju medzinárodnej situácie a k blížiacej sa vojne s Japonskom o Pacifik, žiadalo vojenské námorníctvo USA vyriešenie problému odchylovania nepriateľských torpéd, delových nábojov, dosiahnutie radarovej neviditeľnosti a aj optickej neviditeľnosti v prípade veľkých obchodných a vojenských plavidiel. Podstatou experimentu bolo vytvorenie silného elektromagnetického poľa, obklopujúceho loď, ktoré by dokázalo odchýliť mikrovlnné radarové zariadenie a aj svetelné fotóny. Čím najskôr uvediete technológiu do života, tým najskôr bude nepriateľ zaskočený. Táto stratégia so sebou pochopiteľne niesla značné riziká, daň za ukvapenosť mohla byť doslova fatálna.

2.02  Štúdia relativity, podstaty času a optickej neviditeľnosti
Začiatkom tridsiatich rokov nášho storočia prebiehali na univerzite v Chicagu pod vedením J. Huntchindona a J. Kurthauera výskumné štúdie sledujúce osvetlenie fyzikálnej podstaty času, relativity a optickej neviditeľnosti. Tieto práce sa odvíjali od predchádzajúcich teoretických prác D. Hilberta a nadväzujúcich na matematické štúdie známych ako Livensonove rovnice času. V roku 1936 k projektu pristúpil aj Nikola Tesla. Projekt dostal podporu vládnych zložiek a nazvali ho "Project Rainbow" ( Projekt Dúha ) . Podstatou experimentu bolo vytvorenie silného elektromagnetického poľa, obklopujúceho loď a dosiahnutie radarovej a neskôr úplnej neviditeľnosti.

2.03  Vlastnosti priestoročasu:
Pri popise pohybu musíme zaznamenať nielen polohu, ale aj čas, zaznamenávame udalosti. Záznam o každej udalosti sa skladá vždy zo štyroch čísel, kde tri z nich udávajú polohu udalosti v priestore a jeden údaj udáva čas jej nastátia. Túto skutočnosť môžeme povedať aj inými slovami: “všetky objekty aj my sa pohybujeme nielen v priestore, ale aj v čase”. Alebo by sme mohli povedať skrátene v priestoročase ( alebo v časopriestore ). Všetky udalosti, dianie okolo nás, ale aj vo vesmíre sa odohráva v „aréne“ nazývanej priestoročas. Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že takáto myšlienka, dáva dokopy priestor a čas, len tým, že sme vymysleli akurát nový skrátený názov, neprinesie nič nového. Ukázalo sa však, že v relativite je to jedna z klúčových myšlienok. Navyše v teórii relativity ( v špeciálnej, ale aj všeobecnej ) je dokonca nevyhnutné uvažovať vždy dianie v rámci priestoročasu, nikdy nie osobitne v priestore a osobitne v čase.

2.04  Teslova opatrnosť
V roku 1941 vzhľadom na napätú situáciu v Pacifiku, nariadila vláda aj napriek nie kompletnému výskumu celý projekt uskutočniť. Nikola Tesla bol poverený americkou vládou zneviditeľniť torpédoborec USS Eldridge DE 173 aj s kompletnou posádkou. Tesla odmietal predčasné začatie projektu, vzhľadom na niektoré jeho evidentné nedostatky.
 
Teslova opatrnosť vychádzala z jeho práce z 20-tych rokov, týkajúca sa existencie fenoménu nazvaného "Zero Time" ( nulový čas ), ktorý je charakteristickým prvkom každého v čase vzniknutého systému, takže aj človeka. Vráťme sa späť k projektu Rainbow. Keď Tesla odmietol uskutočniť projekt zneviditeľnenia USS Eldridge v skrátenej lehote, bol z funkcie riaditeľa projektu odvolaný a nahradený J. von Neumannom, ktorý bol Teslov oponent a rival. 20. júla 1943 bol experiment podľa von Neumanna tak ďaleko, že mohol byť uskutočnený....
 
2.05  Teslov výskum-  ZERO TIME
Tesla sa opieral o svoje výskumy ešte z roku 1920, týkajúcu sa existencie fenoménu "Zero time" (ďalej len ZT), ktorý je charakteristickým prvkom každého objektu, ktorý kedy vznikol v čase. Tesla zostrojil referenčný generátor pracujúci na frekvencii 30Hz, ktorý dovoľoval hodnoty ZT presne zmerať. Tesla zistil, že ZT majú nie len ľudia, ale aj objekty, dokonca i planéta Zem a dimenzie, čo nasvedčuje, že boli v určitom čase vytvorené s istým úmyslom. Tesla ďalej zistil, že ZT ľudí je niekoľko rádovo vyššie ako ZT Zeme a celej Slnečnej sústavy. Plynú z toho dva závery: buď sa Tesla pri meraní ľudského ZT pomýlil, alebo bol človek vytvorený niekde mimo Slnečnej sústavy. ( to tvrdia aj niektoré staré knihy, ako Kniha Dhyanov, Kabala, Tonalamatl a iné ). Tesla označil pôvod ľudskej rasy niekde v sústavách Plejád alebo Orionu.
 
3.  Rok 1941- 1. pokus 
Krížnik USS Eldridge bol zakotvený v móle Philadelphia Navy York a bol plne obsadený posádkou. Behom samotného experimentu, ktorý sa neskôr vniesol do podvedomia ako neslávny "Filadelfský experiment", bolo dosiahnuté absolútnej neviditeľnosti lode počas doby 15 minút a bola vidieť len priehlbina na vodnej hladine. Nedostatočne zvládnuté fyzikálne aspekty projektu však spôsobili rozkmitanie priestoru, vzniklo nestabilné energetické pole vyššieho rádu a to vyvolalo otvorenie časového tunelu na pomezí paradimenznej hranice. Ukázalo sa, že podiel elektromagnetického poľa obklopujúceho nie je dostatočné na to, aby sa experiment mohol podariť. Naopak je ale dosť silné na to, aby otvorilo časovú smyčku. Krížnik tak balancoval na hranici oboch paradimenzíí. To malo za následok, že sa v priebehu niekoľkých minút premiestnil z Philadelphie do Norfolku vo Virginii, potom zase späť do Philadelphie. Všetko sa to stalo preto, že celý experiment nemal doriešený tzv. "priestorový časový zámok". Časť posádky mala rôzne zdravotné problémy, niekoľko námorníkov bolo psychicky dezorientovaných a niekoľko utrpelo aj vážne mentálne poškodenie.
 
4.  Rok 1943, 12. august - 2. pokus

4.01  Prečo si zvolili práve tento dátum?
Hovorí sa, že v tento deň na Zem pôsobí najsilnejšie hviezda Sírius, ktorá nejakým spôsobom nie je známe ako, otvára časopriestorové brány. Oproti predchádzajúcemu experimentu boli použité namiesto jedného hneď tri synchronizované generátory, z ktorých každý napájal dvojicu cievok, tentokrát však v opačnom poradí, ako pri pôvodnom Teslovom návrhu.

4.02  Bratia Edward a Duncan Cameronovi
Celý priebeh experimentu monitorovali v podpalubí dvaja vedci, bratia Edward a Duncan Cameronovi, ktorý boli súčastou von Neumannovho týmu. Po dobu asi šesť minút od zahájenia experimentu prebiehalo všetko bez problémov a USS Eldridge nebol vôbec viditeľný. V zápätí sa však experiment vymykol kontrole a došlo k oslepujúcemu modrému záblesku, ktorý sprevádzal otvorenie časového tunelu. Ako sa začal experiment vymykať kontrole, obaja bratia vybehli z riadiacej miestnosti a skočili cez palubu. Nedopadli však na more, ale ocitli sa na suchej zemi v priestore Montauku. Bol však už rok 1983. Došlo k tomu, že bratia vlastne preskočili vytvoreným časovým tunelom do budúcnosti vzdialenej presne 40 rokov. V objekte Montauk, nachádzajúcom sa na Montauk Pointe na východnej časti polostrova Long Island, New York, sa stretli so staručkým von Neumannom, ktorý ich žiadal, aby sa vrátili otvoreným časovým tunelom späť do roku 1943 a experiment prerušili za každú cenu. Tak sa aj stalo. Bratia Cameronovi sa vrátili a odpojili káble privádzajúce energiu k cievkam, čím sa experiment zastavil. Edward zostal v roku 1943, ale Duncan preskočil časovým tunelom do roku 1983 a zostal v Montauku. Následne však z nevysvetliteľných príčin rýchlo zostarol a zomrel.
 
Tieto fakty sú až neuveriteľné. Sám som im nechcel veriť, ale bolo to písané vo všetkých literatúrach a zmienili sa o tom aj v dokumente, tak som to sem dal. V dokumente bolo spomínané, že bratia preskočili v čase a priestore a stretli sa s Neumannom v Montauku vo vojenskej základni, v ktorej bola kopa vedeckých experimentov, ktoré vychádzali z mimozemského priestoru. Tu už sa dá premýšľať nad tým, že ako sa sem tie veci dostali. Možno fakt existuje tzv. UFO a mimozemské civilizácie, ktoré nám zanechali ich neuveriteľné a nášmu svetu doposiaľ nepoznateľné “hračky”. Vráťme sa však do momentu, kedy bratia Cameronovi s vypätím síl zastavili philadelphský experiment. Po návrate USS Eldridge sa vedcom a pozorovateľom z USS NAVY naskytol príšerný pohľad na modernú verziu Dantovho pekla. V podpalubí bolo veľa námorníkov doslova rozdrtených, ďalší boli vrastení svojimi telami alebo končatinami do palubných nástavieb, všetci boli psychicky dezorientovaní a časť posádky zošalela. I v pozdejších rokoch ich periodicky postihovala rada problémov, ktoré súviseli  s doposiaľ rozkmitaným časopriestorom, ktorého súčasti sa v čase experimentu stali. Rádiový stožiar USS Eldridge a veľká časť elektrických vedení lode bola spálená.
 
5.  Rok 1943, November- 3. pokus
Po tomto tragickom debakly sa USS Navy rozhodlo k poslednému experimentu koncom Novembra 1943, bez posádky. Tentokrát bol na lodi inštalovaný aj Teslov generátor nulového času ZT. Asi 15-20 minút po zahájení experimentu bol USS Eldridge neviditeľný, ale keď sa opäť objavil, chýbali niektoré časti vybavenia a lodné nadstavby boli zdevastované. Pod dojmom neúspechu vláda USA a USS Navy projekt Rainbow zastavili a loď bola po opravách predaná Grécku.

6.  Koniec projektu Rainbow
6.01  Následky experimentu
Tak skončila jedna z menej slávnych etáp vedeckého výskumu, za ktorý svojimi životmi a zdravím zaplatilo niekoľko desiatok ľudí, ktorým neopatrní, málo predvídaví a nezodpovední vedci doslova otvorili brány pekla. Albert Einstein bol udalosťami tak hlboko rozrušený, že zničil svoju takmer dokončenú prácu o teórii jednotného poľa, pretože si časť udalostí pripisoval sám sebe.

Pokiaľ si ktokoľvek myslí, že debakel projektu Rainbow dodal vedcom dostatočné poučenie o tom, čo je obsahom pojmu "etika vedy", tak sa mýli, pretože neuplynulo mnoho času a z príkazov vlády boli položené základy oveľa hrôzostrašnejšieho experimentu - experimentu Montauk.
To bol neslávny koniec vedeckého výskumu, ktorého obete sa počítali na desiatky a po ňom údajne vraj vynaložila americká vláda miliardy dolárov na zahľadenie stôp. Odstúpenie N. Tesli a A. Einsteina od projektu v jeho počiatkoch malo znamenať dostatočné varovanie aby sa vedci nepúšťali do hry s tým, čo nie je ešte v ich silách. Preto zostáva stále viac otázok ako odpovedí.
 
6.02 Rôzne názory a špekulácie
V roku 1991 sa zišlo 16 členov posádky, ktorí slúžili na lodi Eldridge. Zhodli sa na tom, že v roku 1943 k žiadnemu pokusu o zneviditeľnenie lode nedošlo. Ba čo viac, loď vtedy vo Philadelphii vôbec nekotvila. Presvedčivý dôkaz? Alebo strata pamäti? Alebo dopredu pripravená kamufláž, ktorá má konečne zniesť záujem o znekľudňujúcej informacii pod stôl. Na toto zahladenie stôp boli údajne vynaložené už miliardy dolárov. To vyvoláva nové otázniky.
  Celé vylúštenie tohto experimentu by mohlo byť jednoduché tým, že je to proste a jednoducho výmysel. Otázka samozrejme znie, kto by dokázal takýto výmysel vymyslieť, prečo by to urobil a ako by to pustil do sveta. Tu sa hovorí o Issacovi Esimovy, ktorý v roku 1943 slúžil práve vo Philadelphii v jednom laboratóriu s dvoma ďalšími autormi sci-fi. Ten fakt, že on tam v tej dobe bol je potvrdený - otázka je vlastne či boli aj nejakým spôsobom využitý s tým, že napríklad ich niekto zastavil, či by nemohli vymyslieť nejakú historku. Ak by k tomuto došlo, tak scenár k tejto historke k phiiladelphskému experimentu zodpovedá k scenáru nejakej sci-fi poviedky, pomerne peknej a pomerne desivej i s istou pointou. Otázka stále zostáva, prečo by takúto historku námornictvo potrebovalo vymýšľať. Odpoveď je tentokrát jednoduchá. Bola to atómova bomba. ( bola navrhovaná a neskôr aj naozaj použitá a zhodená atómová bomba na Hirošimu a Nagasaki ). V tom čase bolo treba vypustit do sveta historku, ktorá by odvrátila pozornosť od výskumu a od práce na atómovej bombe, čo práve táto historka by mohla tento účel splniť.
 
  Rovnako ako fakt, že doteraz neboli objasnené súvislosti s loďou Eldrige, či došlo skutočne k praktickému pokusu, ktorý otvoril brány do iných dimenzií, alebo išlo len o vymyslenú historku. O tomto pokuse alebo historke si každí utvoríte iný názor. Odpoveď na tieto otázky nechávame len na vás.
 
7. Záver
Práca sa ťažko písala, lebo ako sme už spomínali, fakty o projekte Philadelphia boli dlho utajované. Dokonca sa hovorí, že posádke bola vymazaná pamäť. Experiment Philadelphia je buď Sci-fi poviedka, niektorého spisovateľa alebo je to fakt, ktorý bol dobre utajený. Informácie sa dostali von len pomocou ľudí, ktorí na tomto projekte pracovali. Je ťažké tomuto všetkému veriť. Je to ako viera v Boha. Tu sú tiež dve strany ľudí. Jedna v Boha verí a druhá strana si myslí, že Boh je len vymyslená biblická osoba, o ktorej si niektorí ľudia myslia, že stvoril Zem a všetko okolo nás.

Projekt Philadelphia mohol byť tiež napísaný ako vymyslené knihy o Bohu alebo mohol byť napísaný ako knihy, ktorých autori sa zúčastnili na projekte a všetko to videli. Náš názor na projekt Philadelphia je, že si to všetko americké námorníctvo vymyslelo a pracovalo na atómovej bombe, ktorú neskôr aj vynašli a použili na Hirošimu a Nagasaki. Takýmto spôsobom oklamali nepriateľa tak, že nepriateľ nevedel o výrobe atómovej bomby, ale myslel si, že vážne sa snažia zneviditeľniť loď.

Ktovie čo je na tom fakt pravdy. Najlepšie by bolo sa porozprávať s nebohým Albertom Einsteinom alebo J. von Neumannom.   Týmto projektom sme vám chceli pribížiť, podľa literatúry, neslávny projekt Philadelphia a to, čo sa píše o ňom. Každý si určite bude klásť otázky: Je to pravda? Vážne sa toto všetko stalo? Ako to, že som o tomto doteraz nevedel? Ak je to pravda, tak na akých vedeckých projektoch pracuje ľudstvo teraz 60 rokov od neslávneho projektu Philadelphia? Čo sa dialo ďalej po projekte Philadelphia? Podarilo sa im zneviditeľniť alebo premiestniť niečo v čase?
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 9.3)

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#NIkola tesla #experiment #experiment filozofia


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018