Autonómia Slovenska

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 27.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 191 slov
Počet zobrazení: 6 092
Tlačení: 512
Uložení: 525
Autonómia Slovenska
Štáty v premenách storočí str.35/84
· HSĽS zvolala na 6. Októbra 1938 schôdzu svojho Výkonného výboru do Žiliny
o  predsedníctvo HSĽS schválilo Žilinský manifest, v ktorom vyhlásilo autonómiu Slovenska
o  do Žiliny prišli aj zástupcovia iných politických strán, spolu s HSĽS sa zjednotili na autonómii Slovenska a prijali dokument Žilinská dohoda
·  7. Októbra bola vytvorená autonómna vláda
o  predsedom vlády a ministrom vnútra sa stáva Jozef Tiso
o  vláda bola 5-členná  a stáva sa súčasťou celoštátnej vlády v Prahe
· ČSR sa zmenila  na federatívny štát  s názvom Česko-slovenská republika
· Ústavný zákon o autonómii Slovenska vstúpil do platnosti 22.11.1938
· Za prezidenta republiky bol zvolený Emil Hácha
· Po prijatí Žilinskej dohody rozhodujúcu moc na Slovensku získava HSĽS
o  nastáva budovanie autoritatívneho režimu s jednou stranou
o  bola zakázaná činnosť KSS, Červených odborov, sociálno-demokratickej strany
o  vo voľbách v roku 1938 mohli voliči na Slovensku odovzdať svoj hlas iba kandidátom na jednej kandidátnej listine
•  V týchto voľbách zvolili Snem Slovenskej krajiny ( taký bol oficiálny názov Slovenska v rámci ČSR), mal 63 poslancov
•  Za predsedu Snemu bol zvolený Martin Sokol
· Po dohode s pražskou vládou odišla zo Slovenska časť českých zamestnancov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.041