Hospodárstvo a kultúra Slovenska

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (24)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 27.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 153 slov
Počet zobrazení: 2 359
Tlačení: 187
Uložení: 192
Hospodárstvo a kultúra Slovenska
· Hospodárstvo sa riadilo od roku 1947 dvojročným plánom- bol zameraný na odstránenie vojnových škôd
o  po roku 1948 – päťročné plány ( päťročnice)
·  Dochádza k industrializácii Slovenska
o  veľa podnikov bolo presunutých z českého pohraničia ( zväčša so zastaralou prevádzkou)
o  rušili sa súkromné podniky
o  vznikali obrovské továrne ( ZŤS Martin, ZŤS Košice, hliníkareň v Žiari nad Hronom, Východoslovenské železiarne, OFZ v Istebnom...)
o  vznikajú aj škody na životnom prostredí
o  ľudia sa sťahujú z dedín do miest
·  Umenie
o  v umení sa musela dodržiavať jednotná línia socialistického realizmu
o  náboženské a osobné motívy autora sa nesmeli prejavovať
o  boli predpísané témy ako: SNP, oslobodenie v roku 1945. Víťazný február, VOSR
o  od roku 1965 sa konajú v Bratislavské hudobné slávnosti
o  folklórne slávnosti vo Východnej
o  v roku 1956 začala vysielať STV
·  Štát vydeľuje veľké prostriedky na stavbu škôl
o  zvyšovala sa vzdelanostná úroveň obyvateľstva
o  vyučovať mohli len učitelia oddaní komunistickej ideológii
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.015