Politický vývoj v 20-tych rokoch - Slovenské dejiny

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 27.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 316 slov
Počet zobrazení: 2 610
Tlačení: 251
Uložení: 251
Politický vývoj v 20-tych rokoch
Štáty v premenách storočí str.36/90
· V zahraničnej politike sa ČSR orientovala na Francúzsko
· ČSR, Rumunsko a Juhoslávia uzavreli tzv. Malú dohodu – mala zabrániť snahám Maďarska o obnovenie Uhorska
· Koncom roka 1919: krajina zničená, hlavne dôležité objekty ako železnice, školy, nemocnice
· 29. Februára 1919 bola prijatá Ústava
o  bola vypracovaná podľa vzoru francúzskej ústavy a ústavy USA
o  Česko-Slovensko je republikou
o  na čele je prezident volený parlamentom
o  moc sa delí na výkonnú, zákonodarnú a súdnu
o  prehlasovala nedotknuteľnosť súkromného vlastníctva
o  bola v nej ustanovená sloboda svedomia a vierovyznania, právo zhromažďovania
· Na Slovensku v 20-tych rokoch existovali tieto politické strany:
o  Sociálno-demokratická strana
•  Vznikla v roku 1918
•  Hájila záujmy robotníkov
•  Viedol ju Emanuel Lehocký a Ivan Dérer
o   Slovenská ľudová strana ( neskôr HSĽS)
•  Vznikla v roku 1918
•  Na jej čele stál Andrej Hlinka
•  Veľký vplyv v nej malo katolícke duchovenstvo
•  Naberala protivládny kurz, žiadala autonómiu Slovenska, uznanie Čechov a Slovákov za samostatné národy
•  Vydávala denník Slovák
•  Významný predstaviteľ bol aj Vojtech Tuka
 Komunistická strana
•  Veľa prívržencov mala hlavne na juhu Slovenska
•  Chcela zmeniť spoločenský systém revolúciou
•  Žiadala zrušenie súkromného vlastníctva
 Agrárna strana
•   vznikla v roku 1918
•  Hájila záujmy roľníkov
•  Hlavní predstavitelia Milan Hodža, Vavro Šrobár
•  V medzivojnovom období bola najsilnejšou stranou na Slovensku
 Slovenská národná strana
•  Tvorila ju hlavne evanjelická inteligencia
•  Nemala širokú základňu- pred voľbami sa spájala s inými stranami
•  Na čele: Emil Stodola, neskôr Martin Rázus
o   Strany národnostných menšín: Maďarská národná strana, Karpatonemecká strana
· V roku 1925 sa konali voľby do Národného zhromaždenia
o   na Slovensku vyhrala HSĽS, no najsilnejšou stranou v celej ČSR sa stala agrárna strana
· V roku 1927 bola krajina rozdelená na územno-správne celky: Krajina česká, Krajina slovenská, Krajina moravsko-sliezska, Podkarpatská Rus
o   boli presne určené hranice Slovenska
o   bolo zrušené Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019