Pred vznikom Československej republiky

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča petka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 27.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 259 slov
Počet zobrazení: 1 870
Tlačení: 168
Uložení: 193
Pred vznikom Československej republiky
Štáty v premenách storočí str.35/83
· 1916 – zomiera František Jozef I. – vládol 68 rokov
· Posledným cisárom sa stal jeho prasynovec Karol
o  pokúšal sa uzavrieť mier s Dohodou – neúspešne
o  obnovil zasadania rakúskeho parlamentu – českí poslanci tu vystúpili s požiadavkou spolužitia Čechov a Slovákov  v samostatnom štáte
·  1918 – v Prahe vznikol Československý národný výbor
·  Na jar 1918 sa obnovuje politický život na Slovensku
o  koná sa schôdza SNS v Martine pod vedením Matúša Dulu
o  konajú sa prvomájové oslavy v Liptovskom Mikuláši
o  všetky udalosti deklarovali snahu o definitívny rozchod s Uhorskom a snahu o vytvorenie spoločného štátu s Čechmi a Slovákmi

o  vzniká Slovenská národná rada- prvý predseda Matúš Dula
·  V roku 1918 vypracoval Masaryk dokument Washingtonská deklarácia, ktorý uverejnil v americkej tlači
o  oboznámil v ňom svetovú verejnosť so skutočnosťou, že Slováci a Česi, ktorí storočia žili v rakúsko-uhorskej monarchii, sa rozhodli vytvoriť samostatný spoločný štát na demokratických princípoch
·  27.-28. Októbra 1918 vyhlásil minister zahraničných vecí gróf Andráši kapituláciu Rakúsko- Uhorska  a oznámil, že prijíma návrh prezidenta W. Wilsona o vzniku národných štátov
·  V Prahe preberá moc Národný výbor  ( jeho členom bol aj Vavro Šrobár)

o  28. Októbra 1918 vyhlásil vznik samostatného československého štátu
·  30. Októbra 1918 sa v Martine konala schôdza slovenských politikov
o  bola prijatá Deklarácia slovenského národa – vyjadrila rozhodnutie Slovákov rozísť sa s Uhorskom a vytvoriť spoločný štát s Čechmi
o  delegácia vedená Ivanom Dérerom odcestovala do Prahy a odovzdala Deklaráciu Národnému výboru
· Október 1918 Ženeva
o  Stretli sa tu predstavitelia domáceho a zahraničného odboja a dohodli sa:
•  Budúci štát bude republika
•  Prezident: T.G.Masaryk
•  Na zostavení vlády
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.032